Středa , 31 května 2023

Psychopati ovládají tento svět

Možná takhle si většina z vás představí, že vypadají psychopati. Ačkoliv to nemusí být daleko od pravdy, tak dnešní psychopati chodí v obleku a jsou velmi úspěšní.

Spousta lidí si myslí, že si sami skrze volby vybírají své ctnostné lídry, kteří budou řídit jejich zemi pozitivním směrem. Ovšem málokdo si uvědomuje, že o těchto loutkách již bylo dávno rozhodnuto a tyto loutky pak řídí psychopati v pozadí, kteří ovládají tento svět.

Rád bych s vámi v tomto článku sdílel citaci z knihy „A jde se na to“ od Michala Morrise, kde popisuje, jak psychopati vládnou tomuto světu skrze politiku, média a zdravotnictví. Citát je ze str. 180 této knihy:

Citát z knihy:

„Pod pojmem psychopatie se v lékařské vědě rozumí velmi těžká asociální porucha osobnosti. Tuto vadu (prý) nelze odstranit pomocí terapie. Podle mě to není tak jednoznačné. Změnit lze všechno, mam-li vůli a čas a vynaložím určité úsilí. Pojem psychopat dodnes není zcela vy jasněn a definován. V zásadě je však označením pro otrlé, citově chladné jedince bez jakéhokoliv pocitu odpovědnosti. Často jsou velmi šarmantní a dovedou navazovat povrchní vztahy. Na duhou stranu jsou impulzivní, neustále lžou, neznají soucit a z pohledu druhých lidí jednají zcela iracionálně. Odborníci odhadují počet psychopatů v Německu na jeden milion. Niels Birbaumer, tübingerský badatel, v této souvislosti říka: „Šance, že jste ve svém životě měli co do činění s psychopatem, se rovná sto procentům. Někteří z nich zastávají v obchodním světě nejvyšší posty. Tam najdou vše, co je zajímá: peníze, moc i kontrolu nad ostatními. Můžete se s nimi setkat v politice, zdravotnictví či médiích – inteligentní psychopati jsou často velmi úspěšní.“

V Diagnostické a statistické příručce psychických poruch, bibli všech psychiatrů, byste heslo psychopat dodnes hledali marně. Teprve práce Roberta D. Harreho, emeritního profesora na univerzitě v Britské Kolumbii, přispěla v posledních letech k tomu, aby chorobopis psychopatie získal jasnější obrysy. „Psychopati přinášejí neštěstí a ničí lidi ve svém okolí,“ vysvětluje Hare, „proto je důležité umět je rozpoznat a vycházet s nimi“ Nejsou schopni ničeho litovat a doslova nemají žádné svědomí. Robert Hare říká, že typický psychopat je „šelma v lidské podobě“.

Počet lidí s lehčími antisociálními poruchami osobnosti (APS) je zhruba 3 – 4x větší než počet klasických psychopatů. Patří sem většina kriminálníků a lidí s výrazně nápadných chováním. Oba druhy emoční poruchy byly dlouhou dobu dávány za vinu genům. Nové studie ovšem potvrdily, že příčinou APS je především nedostatečná socializace. Existuje jasná souvislost mezi asociálními poruchami osobnosti a nedostatkem mateřské lásky. Antisociální osobnosti často pocházejí z neutěšených rodinných poměrů. Buď v nich panovalo násilí, nebo nevšímavost. Narušená orientace dítěte se přičítá na vrub i nedostatku náklonosti a péče.

Niels Birbaumer mluví o tom, že řada úspěšných a mocných lidí jsou psychopati. To nepřekvapí, podíváteli se na špičkové politiky a bankéře. Tyto lidi v žádném případě nespojuje zájem o druhé ani soucit, protože tyto vlastnosti umí velmi dobře předstírat. Ve skutečnosti jim jde jen o vlastní úspěch a uznání. Jsou na nich závislí a jdou za nimi doslova přes mrtvoly.

„Závislosti se spojují obvykle s drogami. Ale když toto téma trochu rozšíříme, pak mohu jako závislost definovat každé chování, které se vyznačuje prudkou touhou, krátkými fázemi rozhodování a negativními dlouhodobými následky doprovázenými ztrátou kontroly a přáním nebo sliby toto chování ukončit, čehož ovšem postižený není schopen. Pak můžeme konstatovat, že existuje podstatné více druhů závislostí než jen ty spojované s drogami: závislost na práci, na nakupování, na internetu, na počítačových hrách. Existuje také závislost na moci. Řada jedinců, kteří mají moc, ji chtějí rozšiřovat a nikdy nemají dost. Lidé, nebo dokonce celé společnosti touží vlastnit stále víc a víc.“ Gabor Mate

Psychopati tíhnou k sexuálním orgiím, lžím a konají kriminálně a bez jakýchkoliv skrupulí. Příkladem těchto vlastností je i bývalý italský premiér Silvio Berlusconi. Extrémní sexuální chování je však spojováno s celou řadou špičkových politiků. Proč si je však volíme za své nástupce? Proč klademe svůj život do rukou psychopatů a závislých osob? Kdy už konečně zlomíme v naší společnosti tento bludný kruh prosazování osob, jež jednají bez jakýchkoliv skrupulí, rodí sobě podobné jedince, kteří díky svému bohatství a moci automaticky dokola získávají vlivné pozice. Kdy toho začneme mít dost a učiníme tomu přítrž? Myslím, že čas jednat nyní nadešel!

„Tito lidé jsou závislí na profitu. A to natolik, že zcela potlačují následky svého konání, což je pro závislé osoby typické. A společnost toto chování toleruje. Je-li někdo závislý na profitu, je to přijatelné, ať to stojí, co to stojí. Co se v naší společnosti akceptuje a co ne, je určené zcela nahodile. Dalo by se říct, že čím těžší následky má konkrétní závislost, tím více je respektována.“ Gabor Mate

To co se stalo v politice v letech 2008 a 2013 nebylo nic jiného než podpora starého systému nerovnosti a nespravedlnosti. Vzniklá situace se dávala za vinu „trhu“. Nebyli jmenování praví viníci ani nikdo nebyl brán k odpovědnosti. Psychopati se spojili a vzájemně podpořili; vybudovali si systém, v němž se prosadili roboti a lidé se soucitem k druhým ustoupili do pozadí.

S penězi, životy a budoucností celých národů si hrálo pouze několik málo lidí z finanční branže, aniž by za to byli jakkoliv zodpovědní. Tato skutečnost svědčí nejen o nezdravém ekonomickém a právním systému; je také nebezpečným signálem pro mladé, kteří na rozdíl od svých starších spoluobčanů zažili pouze současný systém a vyrůstají ve světě s nedostatkem etiky, morálky a slušnosti. Žijí ve světě, kde je chladnokrevná bezohlednost odměňována pohádkovými částkami a kde lidé zastávající morální hodnoty zůstávají stát uprostřed cesty.

Psychopati tvoří menšinu. Jsou však velmi nápadní a kralují světu pozlátka. Zprávy o prominentech a magazíny o celebritách hýbou naší společností víc, než si to uvědomujeme. Většina lidí je totiž schopna citů a soucítí s druhými. Proto je důležité, abychom se nenechali nakazit od nemocné a chladné menšiny, která se dere do popředí.

Nenechme se emočně vyprahnout jen proto, abychom se přizpůsobili jakési iluzorní normě. Každá společnost, jež vyprahne emocionálně, se nutně ochuzuje i po duchovní stránce. Tento proces můžeme snadno zastavit. Stačí si uvědomit, že roboti z nablýskaného světa konzumu, tito zobie, kteří nechtějí dospět, se nás snaží stáhnout na svou úroveň, kde jsou více doma než lidé s emocemi. Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak tyto po pozornosti křičící egomany odkázat do příslušných mantinelů je nevěnovat jim pozornost.“

Konec citátu

Závěr

V dnešní době můžeme vidět, jak nás psychopati nutí používat roušky a testy, které si musíme kupovat a tím na lidech nesmírně vydělávají a uvrhují je do ještě větší chudoby. Nestačí jim to, že už vlastní půlku zeměkoule. Chtějí i naše domovy, životy nás i naších dětí. Jak je z citace popsáno, tak tito psychopati se nezastaví před ničím, protože to jsou psychicky nemocní lidé závislí na penězích, moci a ovládaní druhých. Jejich chtíč po moci je tak velký, že jej sami nejsou schopni ovládat.

Jak říká Michael Morris, tak jediný způsob jak tyto ubožáky poslat do patřičných míst je nevěnovat jim svou pozornost. To také znamená nesledovat hlavní média která jim patří a ignorovat veškerá jejich nařízení.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.