Archontský systém ovládaní pomocí strachu

Autor: Martin Kirschner.

Archonti ovládají lidi pomocí strachu (Public Domain)

Strach řídí tuto společnost. Lidé se bojí války, epidemií, ekonomických krizí, terorismu, nebo se bojí porušit zákony/nařízení a to vytváří omezenou společnost a nemohoucí lidi.

Strach se stal způsobem jak řídit lidskou společnost a omezovat lidská práva. Někdo by si mohl říct, že vše se děje náhodou a vlivem nějakých nedorozumění, svárů, či zájmu nás ochránit, ale opak je pravdou. Vše je řízenou démonickými bytostmi (archonty) skrze loutkové vlády.

David Icke ve své knize Život v Přeludu na straně 404 k tomu říká:

„Válka je zmaterializovaný strach, stejně jako soutěžení. Mír je v pravém slova smyslu (ne pouze jako absence války) zmaterializovaná láska, stejně jako spolupráce. Starosti, úzkosti, stres, lítost, agrese, nenávist, nepřátelství, arogance, nesoulad, hamižnost a lži jsou všechno zosobnění strachu. Radost, laskavost, empatie, soucit, štědrost a usilování o pravdu jsou všechno zosobnění lásky. Která strana zvítězí? To je na nás, o tom rozhodujeme my každou „minutu“ každého „dne“. Tedy jak praví přísloví severoamerických indiánů – který vlk zvítězí? To je ta volba, která určuje, „v jakém světě“ žijeme. Strach zamořuje více či méně vnímání každého člověka a u mnoha lidí je ta míra značně vysoká, i když si toho nemusí být vědomi.

Strach používá mnoho různých masek a nálepek, aby skryl svou přítomnost, ale člověk ukrytý za maskou je pořád tentýž člověk. Strach je inženýrem ovládání. Bez něho by nebyla globální El-ita, utlačované masy, ani archontská konspirace. Systém je systémem ovládání, protože to je systém strachu. Bez strachu by neměl žádnou moc. I teď je jeho moc ve skutečnosti naše síla, kterou jsme odevzdali ze strachu, co by nastalo, kdybychom ji neodmítli ze strachu odevzdat. Fantomové já je strach.

Bez strachu by žádné fantomové Já neexistovalo. „Pád člověka“ do nízkofrekvenční archontské tyranie byl způsoben energetickou hustotou strachu. Archontské převrácení je převrácením lásky do strachu a každé další převrácení pochází z tohoto prvotního převrácení. Archontský virus je… STRACH. Tak přišel strach na svět, ve kterém před tím neexistoval.

Virus je sám sebe si vědomý strach a živí se strachem, protože to je strach. Fantomové Já je strach, protože je dílem viru, který je strachem. Vysokofrekvenční Země je místem lásky a špatná kopie Země byla zamořena virem strachu. Tak byla láska převrácena do strachu. Jak řekl Ghándí: „Nepřítelem je strach. Myslíme si, že je to nenávist, ale ve skutečnosti je to strach.“ Nenávist je totiž jen projevem strachu.

Nová identita

Lidstvo potřebuje novou sebeidentitu, aby setřáslo okovy strachu a následně se zbavilo ovládání. To je něco, co fantomové Já nemůže nikdy udělat, protože je samo strachem. Přitom je to mnohem jednodušší, než by člověk myslel. Jediné, co je potřeba, je ztotožnit se s Nekonečným Vědomím, které zakouší zkušenosti, místo toho, aby člověk podléhal přeludu, že on sám je tou zkušeností“

Konec citace.

Závěr

Skutečný virus, který existuje je strach a pomocí něj nás globální mocenské elity ovládají. Lidé mají strach, že když nedodrží nějaká nařízení, nebo zákon, tak přijde trest (peněžní, odsouzení, uvěznění atd.). Jsou však světské zákony v souladu s božím řádem?

David Icke ve své knize mluví o fantomovém Já, což je program, který určuje to, jak se lidé chovají. Toto fantomové Já udržuje systém v chodu. Už od mala jsme programování, že když uděláme něco jiného, než co si systém přeje, aby jsme udělali, tak dostanete špatnou známku z níž mají malé děti strach. Dospělí zase mají strach, že přijdou o svou práci.

Pokud by lidé našli svou vnitřní sílu, tak by je nemohl ovládat strach a tím pádem by je nemohl ovládat nikdo. Kdyby takto vnitřní sílu našla většinová společnost, tak by nemohla být ovládána. Lidé by se postavili tyranii a žili ve svobodě a harmonii.

„Největší strach na světě je strach z názorů. V okamžiku, kdy se přestaneš bát davu, přestáváš být ovcí. Stáváš se Ivem. Z tvého srdce zní mohutný řev – řev svobody.“ Osho

Obrázek z knihy Život v přeludu

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.