Středa , 29 března 2023

Sareza uplatnila na neočkované a netestované zákazníky Covidový apartheid. Nechce jim vracet peníze

Autor: Martin Kirschner.

Jeden z mnoha areálů Sareza- Poruba

Ostravská síť koupališť a bazénů SAREZA, s. r. o. (Sportovní A Rekreační ZAřízení města Ostravy, s. r. o.) uplatnila na své neotestované a neočkované zákazníky Covidový apartheid. Kdo nemá v sobě píchnutou vakcínu, nebo absolvovaný test, tak už si na bazén, masáž, koupaliště, fitnes a sauny nezajde.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení, že lidé kteří chtějí těchto služeb využívat tak se musí testovat, nebo vakcínovat. Problém však je, že soudy ji dvacet čtyři krát všechna tato nařízení zrušily, protože byla nezákonná. Pokud tedy nějaká firma se podle těchto nařízení řídí, tak jedná také nezákonně.

Firmu Sareza s.r.o jsem oslovil, že za těchto podmínek, nechci k ní již dál chodit a že požaduji vrátit částku 2869,50 Kč ze své přednabité karty:

„Dobrý den.

Chtěl bych vám říct, že mám plné zuby vašich korona fašistických praktik.

Na své kartě mám 2869,50 Kč (viz příloha). Tuto částku chci vrátit na číslo účtu 2400157743/2010. Moje peníze chci mít na účtě nejpozději do 5.9.2021.

Vaše výmluvy, že to nejde mě nezajímají. Zaplatíte to ze svého.

V případě, že peníze nebudou na účtě do uvedeného termínu, tak o vás napíšu článek do VIP Novin kde popíši, jak vaši zaměstnanci zneužívají pravomoci úřední osoby, jak zavádíte apartheid na neočkované a neotestované, porušujete zákony této země, navádíte lidi k sebevraždě vakcínami a bezdůvodně se obohacujete. Článek poté bude publikován do všech sociálních sítí.

Moje internetové noviny čtou statisíce lidí, takže vám radím vraťte mi moje peníze do uvedeného termínu, nebo zaplatíte mnohem více.

S pozdravem,

Martin Kirschner.“

 

Na to mi z jejich infocentra odpověděli:

 

„Vážený pane Kirschnere,

námi vyžadovaná pravidla pro vpouštění klientů do našich zařízení nařizuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN, kde je v bodě I.9., písm. a) zcela jednoznačně uvedeno, že provozovatel nesmí do jím provozovaných prostor vpustit osobu, pokud tato neprokáže splnění jedné z podmínek specifikovaných v bodě I.16. tohoto Mimořádného opatření. Nejedná se tedy, jak píšete, o náš výmysl, ale o nařízení ministerstva, které jsme povinni dodržovat. Se svou stížností se tedy musíte obrátit na toho, kdo výše uvedené opatření vydal. Pokud se týká vrácení přednabité částky na Vaší čipové kartě, u spotřebitelských smluv platí dle ustanovení Občanského zákoníku obecná lhůta 14 dnů, do které může kupující od smlouvy odstoupit.

S pozdravem

Mihalíková Daniela  |  Infocentrum

+420 736 755 999  |  +420 596 977 555  |  [email protected]

www.sareza.cz

 

K této odpovědi dodám, že jelikož jsou všechna tato vládní nařízení nezákonná, tak tato firma není povinna je dodržovat. Ba co víc, pokud je dodržuje, tak se samá dopouští nezákonné činnosti.

Zde si tedy podrobně probereme, čeho se Sareza s.r.o dopustila.

Zneužití pravomoci úřední osoby

Jediný člověk, který má právo nahlížet do vaší zdravotní dokumentace je úřední osoba k tomu určená (praktický lékař, lékař z nemocnice atd.). Žádná uklizečka z Teska, sekuriťák z Lidlu, nebo pokladní ze Sarezy nemá právo po vás požadovat nahlédnutí do vaši zdravotní dokumentace.

 

Pojďme se společně podívat, co nám o tom říká zákon:

„§ 329Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

 1. a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
 1. b) překročí svou pravomoc, nebo
 1. c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 1. a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,
 1. b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 1. c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
 1. d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
 1. e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo
 1. f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 1. a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
 1. b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

(4) Příprava je trestná.“

 

Zde se především jedná o porušení zákona v souvislosti s překročením pravomoci, také o prospěch kdy vydělávají na testech a zneužívajíc bezbrannosti, závislosti, tísně atd.

Účast na sebevraždě

Je veřejným tajemstvím, že Covid vakcíny zabíjejí lidi. Informoval jsem o tom z různých zdrojů už v lednu 2021. Toto tvrzení také potvrzují Dr. Rubyová, bývalá spolupracovnice Pfizeru Karen Kingstonová, lékař prezidenta Donalda Trumpa Dr. Vladimir Zelenko, Dr. Ryan Cole, Dr. Sucharit Bhakti , Dr. Sean Brooks a spousta dalších světových odborníků.

Pokud vás tedy nějaká firma nabádá k tomu, aby jste si tuto injekci vzali, jinak nesmíte využívat její služby, tak se to rovná účasti na sebevraždě. V České Republice je to trestný čin.

Poďme se opět podívat co nám o tom říká zákon:

„§ 144Účast na sebevraždě

(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou.“

Pokud tedy někdo je touto firmou „pohnut k sebevraždě“ aby si vzal vakcínu a tento člověk poté na vakcínu zemře, tak došlo k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činnu. Vzhledem k tomu, že společnost Sareza má tisíce zakázníků z Ostravska, tak si na základě informací od výše zmíněných odborníků myslím, že bude otázkou času, kdy někdo na doporučení této firmy zemře a veřejnost se to brzy dozví.

Apartheid

Společnost Sareza vytváří apartheid pro neočkované a netestované lidi, kteří nesmějí její služby využívat. Zde jsem si ofotil Print Screen toho, co všechno potřebujete, aby jste mohli služby této společnosti využívat:

Zatímco vy se tímto vším musíte prokázat, tak zaměstnanci Sarezy vám nikdy neukáži svůj očkovací průkaz, nebo test, aby jste podle Covidové ideologie mohli posoudit, jestli vůbec mají právo tam pracovat.

Pojďme se opět podívat na to co říká zákon o apartheidu:

„§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

 1. a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
 1. b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

 • § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
 1. b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

      1.c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

 1. d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(3) Příprava je trestná.“

 

V tomto případě se společnost Sareza podle mého názoru zcela jistě dopouští diskriminace, což pochopitelně podporuje zášť vůči jiné skupině osob (neočkovaní, netestovaní). Upřímně by mě zajímalo, jestli si vedení této společnosti uvědomuje, že tímto svým jednáním napomáhá k budovaní Covidové totalitě jako ve Francii, kde vás bez Covid passu nepustí ani do krámu si koupit rohlík:

Myslím, že vedení společnosti Sareza je úplně jedno, že vás ta vakcína může zabít, že opakované nákupy testů můžou ohrozit váš rodinný rozpočet a že testy jsou napuštěné vysoce rakovinotvorným Ethylenoxidem, což opět slouží k tomuto genocidnímu záměru.

Můžete společnost Sareza kontaktovat a vyjádřit svůj názor, co si o takovém jednání myslíte. Pokud máte u této společnosti dobitý kredit, tak máte plné právo na vrácení peněz (i když neustále budou na přepážce tvrdit, že to nejde), protože pokud si určují nelegální podmínky, které můžou navíc ohrozit váš život, tak na vrácení peněz máte pochopitelně právo.

V současné době budu jednat se svým právníkem a budu požadovat vrácení peněz plus odškodné. Současně podám trestní oznámení pro důvodné podezření ze všech těchto trestných činů.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.