Středa , 31 května 2023

Pozitivně naladění lidé jsou nebezpečím pro vládu, média, náboženství, vědu a farmaceutický průmysl

Autor: Martin Kirschner.

Pozitivně naladění lidé jsou pro mocné tohoto světa velkým problémem. Ztrácí totiž nad nimi svou moc (Public Domain)

Nedávno jsem četl knihu s názvem „Indigový svět“ od Simona Lyoyda, který říká, že realitu si tvoříme svými myšlenkami. O této teorii už jsem slyšel například v knize „Tajemství“, ale tato kniha jde mnohem dál do hloubky a probírá danou tématiku i z jiných úhlů. Rád bych proto s vámi sdílel citát z této knihy, kde Simon Lyod popisuje, proč jsou pozitivní lidé nebezpeční pro tento systém:

Citát z knihy:

„Většina lidí se nachází v emocionální nerovnováze, která společně působí proti jejich cílům nebo obecně proti jakémukoliv pozitivnímu posunu života tam, kam by chtěli. Je způsobena zejména žárlivostí, závisti, škodolibostí, negativními lidmi, vztekem, agresivitou, pesimismem, skepticismem, nenávistí atd. Jsou to železné těžké koule, které máme připoutány k nohám a životem je s sebou vláčíme jako zátěž. Co dělat abychom okovy na kterých jsou upoutány, přesekli a zbavili se jich? Zaprvé změnit způsob myšlení a zadruhé si umět poradit s každou situací, se kterou se v životě setkáme. Pokusím se vás navést na pozitivní myšlení a kladný přístup k životu, časem pak sami přijdete na svůj individuální styl. To už ale budete na cestě ke svým cílům a půjde to hladce. Nejdůležitější je začít a vytrvat, nevzdat to.

Na pozitivní myšlení si však nelze hrát. Nelze hlásat miluji a přitom v duchu nenávidět nebo být chladný jako led. Buď to ve vás je, nebo není. Neexistují ani žádné časové hranice. Nemůžete si říkat: „No, teď to nějak vydržím, budu se tak chovat a pak, až dosáhnu svého, zase se vrátím k původnímu způsobu života“ Je to, jako kdybychom doma uklidili jen kvůli návštěvě a pak zase žili v nepořádku … Kdyby Vesmír uměl mluvit, řekl by vám: „Z toho mě, člověče, vynechej, nebudu ti nabízet prostředky k tomu, abys pak byl zase špatný.“

Určité procento populace pozitivní myšlení okamžitě zavrhne, protože si nedokáže představit, že by tak mohli žít. Tito lidé sice moci dobře vědí, že by jim to jejich život po všech stránkách zkvalitnilo, dokonce jsou si vnitřně vědomi i toho, že by se tímto způsobem mohla splnit jejich tajná přání, ale jejich charakter jim to prostě nedovolí, Nemá smysl je k tomu nutit a přesvědčovat, je to jejich povaha a jejich rozhodnutí,

Další část populace se pro něj nadchne, žije tak, ale nevydrží, podlehne svodům minulého života, dlouhodobě zažitým návykům a postupně kapituluje. Pravdou ale je, že semínko pozitivního myšlení si do hlavy zaseli a časem se k němu vracejí.

A konečně třetí skupina, do které, doufám, patříte právě vy, příjme pozitivní myšlení jako nedílnou součást svého života, až se pro ně stane přirozeností. O takových lidech pak můžeme prohlásit, že se našli, byli osvíceni, a jen sledovat, jak jdou cílevědomě od úspěchu k úspěchu. Úspěchy pak totiž přicházejí nevyhnutelně. Štěstí, které si připravíte přijde, protože vy si budujete svůj vlastní svět, který je postaven na základech, jež jsou v souladu s principy Boha a kosmické inteligence. Nic mocnějšího a silnějšího neexistuje. Předpokládám, že vaše cíle nikomu neubližují, takže doživotně splyňte s dobrem, po, kterém toužíte.

Jen málo psychologů je autorům mého typu nakloněno, údajně učíme lidi žít v iluzích a s růžovými brýlemi na očích. Ve skutečnosti je konsternuje, že jim ubíráme pacienty, z čehož máme my ohromnou radost, protože jsme nepromarnili nadarmo stovky hodin přemýšlením a psaním svých knih. Naše knihy splnily svůj účel a posunuly lidstvo dál. A jak moc nás musí nenávidět farmaceutický průmysl! Zdravý duch vytváří zdravé tělo a zdravé tělo i duch vytvářejí zdravé a přirozeně krásné oduševnělé individuum.

Kdyby se vám povedlo vyšlechtit obilí do stromu, na kterém by rostl chléb, kdo myslíte, že by byl nejvíce proti a tento prospěch lidstvu nejvíce zpochybňoval? Samozřejmě, že pekaři. Proto farmacie „nemusí“ bylinky, a pokud ano, tak jedině ve formě přípravků, protože ty se už prodat dají. Psychologie je samozřejmě přínosná věda, mnoho z ní čerpám, ale jsem rád, že jsem ji nestudoval na škole, protože bych měl v hlavě zanechaných tolik bloků a zábran, že bych tímto způsobem svůj život změnit nemohl a ani tuto knihu bych nikdy nenapsal.

Až ji dočtěte, zkuste si položit otázku, zda je v ní něco špatného nebo zda po vás chci něco zlého. Nechci po vás vlastně vůbec nic, jen vám nabízím doporučení, jak to udělat, aby jste měli lepší život, ale rozhodnutí ponechám na vás. Pokud máte jiný názor, vše v pořádku, je to vaše volba a nezadatelné právo. Jen vás žádám, abyste si tuto knihu přečetli a zamysleli se nad ní. Mnoho faktů zde dokazuji i odůvodňuji a podle mého názoru to  tak nějak funguje i ve skutečnosti.

Politici z nás rovněž nemají radost, protože pozitivně myslící člověk se dožívá vysokého věku a všichni víme, jak je to s důchody. Neustále se zvyšující věk  odchodu do důchodu vyvolává v lidech přesvědčení, že se ho ani nedožijí. Chtěl bych jim prostřednictvím této knihy vzkázat, nechť si s námi nedělají starosti, protože my už se o sebe postaráme a jejich důchodové dávky ani potřebovat nebudeme. Naopak vlastní tvůrčí činností ekonomiku státu na rozdíl od nich pozdvihneme. To samozřejmě neznamená, že se důchodových dávek vzdáme. Člověk, který padesát let pracuje, odvádí daně, sociální a důchodové pojištění, přece nenechá státu to, co mu zákonitě patří, a náleží a na co celý život odváděl část své mzdy.

Dalšími skupinami, kterými ležíme v žáludku, jsou ortodoxní vědci a církve. Paradox, že ano? Nakonec se ještě spojí … Církvím jsme vzali boha jako trestajícího starce na obloze tím, že jsme si dovolili se považovat za součást božské inteligence Vesmíru. Joseph Murphy popisuje v knize Moc podvědomí II, co mu tito rozhořčení lidé psali a telefonovali. Je to něco otřesného – samé výhrůžky, a prokletí, až máte dojem, že se snad jedná o psychopatické zločince a nikoliv křesťany!

Nedávnou jsem četl knihu jednoho kněze – kazatele, který v ní protestoval proti filozofii utváření si vlastního života. Prý nás posedl a řídí satan. Když jsem jeho plagiát analyzoval, zjistil jsem, že ďábla má v sobě pravděpodobně on sám. Tolik agresivity, vydírání a negativních manipulací by totiž nikdo jiný než ďábel ani napsat nemohl. Některé církve tvrdí, že jsme děti Boha, neviděl jsem ještě otce, který by nepřál svým dětem blahobyt a svobodnou vůli rozhodovat se a šťastně žít. Všimněte si, co způsobují jejich názory na sex jak hřích v jejich řadách. Ty nejúchylnější sexuální sny a fantazie mají právě jeptišky, mniši a kněží žijící v celibátu. Cokoliv přirozeného v sobě potlačujete, to se může objevit v té nejzvrhlejší formě. Samozřejmě se o tom nemluví a nikdo by to nepřiznal, kdyby nebylo prokázáno tolik případů pedofilie právě u těch, kteří mají sloužit Bohu! Pokud církve nepřehodnotí své demagogie, budou se muset smířit s tím, že jejich obrovská moc a vliv postupně upadne.

A pokud jde o vědce, někteří z nich jsou tak zaslepeni svým egem spojeným s povrchními vědomost, že si nevidí ani na špičku nosu a snaží se naše vnímání světa rozbít. Duše, Bůh neexistuje, láska je chemie, sex a milování totéž, člověk je biologický stroj ovládaný pudy a genetickými dispozicemi. Samotný vesmír je pak podle nich nehostinný, pustý, nepřející a člověku nepřátelský. Na podivné jevy, které nelze ututlat, se snaží vymyslet nějakou pro ně přijatelnou teorii (ač zcela nesmyslnou) nebo je prostě odloží ad acta, nevyjadřují se k nim a nezabívají se jimi. Sdružují se do skupin, nazývají se skeptiky a zřejmě by ve svých omylech pokračovali donekonečna nebýt kvantové fyziky, která jim pomalu ale jistě podřezává ty imaginární větve, na kterých umíněně dřepí a káží své bludy.

Byl jsem svědkem hysterického vystoupení proti homeopatickým lékům. Jakmile se však objasnil mechanismus působení homeopatik a ta se začala úspěšně aplikovat na nejrůznější nemoci, najednou taktně zmlkli. Je až s podivem, kolik energie vydají na odsouzení a vyvrácení všeho nového, místo aby ji použili na něco tvůrčího ve svém oboru. Vyvrátit lze úplně všechno, proč míst toho něco nedokáží? Nechme je stejně jako nadpřirozené bytosti tam kde jsou. V jejich světě mají skutečně pravdu, což vlastně tato kniha i dokazuje, protože si ho ke své škodě sami takový vytvořili. My se však do něj zatáhnout nenecháme, byli bychom bez možnosti cokoliv ve svém životě pozitivně změnit.

Nyní, když jste seznámeni s tím, jak funguje tento svět, co to je pozitivní myšlení a jak vytvářet svou vlastní realitu, vás jistě napadne otázka, proč jsou lidstvu tyto pravdy zatajovány. Je to, jako kdyby mocnosti tohoto světa nechtěly, aby byli lidé šťastní a svobodní, aby žili v blahobytu a měli svůj názor. Sám jsem uvažováním nad tím strávil spoustu času a dospěl k jedinému závěru – ztratili by svou moc. Mocenské elitě vyhovuje mít většinu lidí v nižší a střední třídě, protože jsou pak závislí a snadno ovladatelní. Pojďme jim tento model rozbít napdrť a vytvořit úplně jiné svět. Bude to indigový svět všech lidí této krásné planety Země.

Konec citátu

Závěr

Mocenské elity pro lidi vytvořily finanční systém, vědu, vlády, náboženství a ovládají média, aby lidi udržovali ve strachu, chudobě a nízkých vibracích. Skutečně pozitivní lidé a lidé, kteří se zabývají osobním a duchovním rozvojem jsou pro tyto mocenské elity velkým problémem, protože se těžko ovládají a manipulují. V důsledku toho, jak říká Simon Loyd, ztrácejí svou moc.

V současné době se spousta lidí stává nejenom vědomých toho, jak systém manipuluje s lidmi, ale také na sobě tito lidé pracují. Učí se duchovnímu a osobnímu rozvoji, meditují, cvičí chi kung, nebo jógu a snaží se jak fyzicky, tak duchovně vymanit z tohoto otrockého systému. Současně se lidé zbavují svých zlozvyků, jako je užívaní drog, kouření, pití alkoholu a sledovaní televize.

Pěstovat zdravou pozitivitu ve svém životě je ta správná cesta, jak se na tuto duchovní úroveň dostat a vymanit se z pout tohoto systému. Být pozitivní neznamená neustále se falešně usmívat. Také to neznamená předstírat pozitivitu a přetvařovat se. Pravá pozitivita znamená, že z hloubi srdce věříte, že všechno dobře dopadne, protože jste miláček Vesmíru. Ať už se to týká otázek zdraví, bohatství, přátelství a rodinných vztahů.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.