Středa , 31 května 2023

Staňte se tvůrcem vlastní reality a stanovte si nové standardy a zákony

Autor: Martin Kirschner.

Vytvářejte si svůj vlastní svět s vlastními zákony (Public Domai)

Většina lidí jenom přežívá a jede v zajetých kolejích, které jim systém určil. Těmto zajetým kolejím (chcete-li osud) říká Vadim Zeland kyvadla. Lidé se houpou v těchto kyvadlech a jsou neschopní je opustit, protože nejsou tvůrci vlastní reality.

V knize Ovlivňovaní reality – Osvobozujeme vědomí nás tento rusko-estonský filozof nabádá, abychom opustili tato systémem daná kyvadla a vzali osud do svých rukou. Pak ani světské zákony, nebo nařízení na nás nebudou mít žádný vliv a budou nás míjet. Citát je ze strany 57 této knihy:

Citát z knihy:

„Než se odhodláte k určitému rozhodnutí, musí vám duše i rozum napovídat, že jednáte správně. Vnitřně musíte pociťovat pevné přesvědčení, vyrovnanost a nezlomnou sílu. Avšak nejprve je třeba, abyste si zformuloval krédo a potom se jím řídil. Ne naopak, kdy napřed hledáte kompromis, jednáte rozpolceně a tento skutek pak považujete za své přesvědčení.

Když se rozhodujete, jestli se máte řídit srdcem nebo zákony systému, může se vám zdát, že zvolené krédo vás opět přivede k nevyrovnanosti - buď jej nepřijme duše, nebo společnost. Ve skutečnosti jsou přijatelné obě cesty.

Ideologie systému ovlivňování reality samozřejmě nabádá k tomu, abyste vystoupil z davu a vydal se vlastní cestou. Jestliže sjednotíte duši i rozum a zvolíte si krédo, jímž se budete řídit, začne na vás systém pohlížet kupodivu blahosklonně. Záměrně si vás nevšímá, protože jste se stal tvůrcem vlastní reality a nyní si sám stanovujete nové standardy i zákony. Zástup, z jehož řady jste vystoupil, se otáčí za vámi a vzápětí vás následuje.

Pokud dáte přednost davu, zůstanete v něm a vaše krédo bude spočívat v důsledném dodržování zákonů systému. Proslulou houževnatostí i pílí se můžete dostat do první řady tohoto zástupu, a tak rovněž dosáhnout nemalého úspěchu.

Ať už se rozhodnete, jak chcete, hlavní je, abyste především nezradil sám sebe. Jakmile lidé poznají, že nejste rozpolcený a máte jediný cíl, pochopí vás a přestanou vám stát v cestě.“

Konec citace.

Shrnutí.

Pokud máte cíl, tak na něj zaměřte svou pozornost a vytrvale si za ním jděte, bez ohledu na světské zákony. Poté se naladíte na zákony tohoto vesmíru, které vám v životě přinesou šťastné nahodilosti a úspěch.

Velmi účinná je metoda životního koučinku, která vám v tom může pomoci. Efektivní life coaching neboli životní koučink je dnes mimořádně žádaný u jednotlivců i firem, protože prohlubuje jejich motivace a přes koučinkové metody dosahují lidé vyššího naplnění svého plného potenciálu.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.