Neděle , 26 března 2023

Thovt – Projekt lidstvo 4. Část

Autor: Martin Kirschner.

Čtvrtý díl citací z knihy Thovt – Projekt lidstvo. Zde Thovt popisuje, kdo jsou duše těch, kdo pomáhají ostatním a jak rozpoznáte posly moudrosti a pravdy : )

Citát z knihy Thovt:

„Duše těch, kdo pomáhají ostatním, kteří chtějí nastoupit na stezku moudrosti, nyní procitnou z polospánku zapomnění a začnou se ve zvýšené míře objevovat mezi vámi. Inkarnovaly se na úroveň hmoty z vyšších dimenzí a podporují lidskou rasu při jejím vzestupu. Vypadají jako normální lidé, a jelikož se inkarnovaly, nejenom materializovaly, samy upadly do spánku zapomnění. Teď si znovu vzpomínají na svoji misi. Svým vzezřením se záměrně nepodobají těm, koho považujete za posly modrosti. Vaší úlohou je poznat je srdcem, a nesoudit je či nehodnotit je. To je poslední překážka pro duchovně orientované, pro mnohé také nejtěžší zkouškou jejich srdce. Nebudou schopni přijmout pravdu a moudrost, neboť budou soudit nebo hodnotit její zprostředkovatele podle svých zažitých představ, jak by měli vypadat.

Na duchovní cestu se již vydalo mnoho bytostí lidské rasy, avšak některé z nich stále nenašly svůj vnitřní střed; nevědomky soudí ostatní a hodnotí stav jejich duchovního vývoje. Vytvářejí tak jakýsi iluzorní duchovní svět, v němž se „automaticky“ izolují a nepouští do něj nikoho s odlišným vzezřením. Řídí se podle zevnějšku a hodnotí stav duchovního vývoje jiných podle toho, jak se projevují a jak vypadají. Moudrost a opravdové mistrovství ovšem nejsou navenek viditelné. Nesuďte druhé a nehodnoťte jejich duchovní zralost na základě vnějších znaků. Podlehnete tak svému rozumu a nepoznáte jejich skutečnou hodnotu. Zapomeňte na zastaralé představy, jak by měl vypadat posel pravdy. Otevřete své srdce, nechte jím proudit energii lásky a zbavte ducha omezujícího myšlení poznamenané egem. Bytost, jež dosáhla duchovní zralosti a hlubokého vnitřního poznání, nehodnotí ani nesoudí. Nenechte se znovu zahnat do světa iluzí. Naslouchejte svému srdci a snažte se zůstat ve svém středu, poté budete moci dosáhnout duchovního růstu, jenž vás naplní pravou moudrostí. Nezpůsobte si v myšlenkách rozervanost ukvapeným hodnocením a nevylučujte tím ty, kdo možná nenastoupili cestu pravdy nebo se podle vás svým vzezřením neshodují s vaší představou. Mějte se na pozoru před unáhlenými závěry a nespoléhejte se na rozum. Nechejte místo toho rozhodovat lásku ve svém srdci.

Na této úrovni bytí má duše možnost dozrát do podoby dokonalého světla a prodělat jakoukoliv zkušenost – negativní i pozitivní -, aniž by ji někdo odsuzoval. Všimněte si, že jediný, kdo hodnotí a odsuzuje, je vždy omezený rozum. Duše se inkarnovala na planetu Terra (Země), aby dozrála v něco velikého, což vyžaduje, aby zakusila, pochopila a uvědomila si následky svých negativních činů. Teprve až pochopíte, co je pravým smyslem vaší zdejší existence, začnete vyzařovat nádherné světlo, budete moci opustit tuto úroveň bytí a vystoupat do vyšších sfér.

Každá bytost musí poznat moudrost a pravdu, pochopit ji, ba přeměnit ve svou realitu. Poté je její vývoj v rámci této úrovně ukončen. Bytosti inkarnované ve světě hmoty mohou vnímat dimenze o nižších vibracích, než jsou ty jejich. Umění vnímat vyšší úrovně ovšem vyžaduje přizpůsobení se jejich frekvenci. Do té doby vám zůstanou neviditelné. Vyšší bytosti však občas sestoupí na vaši úroveň a zjeví se vám. Chtějí vám tímto způsobem dodat pocit, že nejste ve vesmíru sami, a přejí si, abyste se začali rozhodovat srdcem a nenechali si vzít své přesvědčení. Každé poznání mění vaše vibrace a každá bytost je v tomto stavu vědomí schopna vnímat věci pocházející z vyšších sfér.

Mohu vám potvrdit, že nejste jedinými obyvateli vesmíru. Kromě vás se v něm nacházejí mnohem vyvinutější tvorové se zcela odlišnými schopnostmi a stavy vědomí. Vyskytují se také přímo mezi vámi; pohybují se vedle vás a současně jsou schopni cestovat ve vesmíru. Některé bytosti vibrují pomaleji a jiné rychleji. Všechny žijí ve vesmíru vedle sebe a mají společný životní cíl – dosáhnout vnitřní jednoty a harmonického soužití všech tvorů ve vesmíru, splynutí všech úrovní poznání a vrátit se do počátku všeho bytí, na úroveň Zdroje, Stvořitele, matky-otce Božství.

Vydejte se na cestu hlubokého realizovaného poznání a zbavte se pout hmotného světa. Toto je jediný způsob, jak se lidská rasa může vysvobodit z otroctví. Kráčejte touto cestou s radostí a neustále se snažte svůj život naplňovat láskou a světlem. Ať má slova naplní vašeho ducha a vy učiníte správná rozhodnutí. Volte moudře a nechejte svého ducha dozrát, aby tak dosáhl hlubokého poznání. Ať se před vámi zjeví cesta pravdy a vy na ni nastoupíte!“

Konec citátu z knihy Thovt – Projekt lidstvo

Pokračovaní příště …

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.