Středa , 29 března 2023

V Praze proběhne MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ. Promluví světoví odborníci

V mezinárodním kongresu zdraví se bude probírat holistická a alternativní medicína i v souvislosti se současnou pandemií.

“Zdraví nezná hranic – hledejme, co nás spojuje”, je mottem MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ZDRAVÍ 2020 PRAHA, který bude zahájen dne 20. 6. 2020 v 15 hodin videokonferencí na www.mkz2020praha.cz.

Jeho hlavní část proběhne ve dnech 11. – 13. 6. 2021  v historické budově Nové radnice, sídle Magistrátu hlavního města Prahy, pod záštitou hlavního města Prahy. Požádali jsme o informace hlavního organizátora a iniciátora kongresu, ředitele Ústavu pro nemedicínské terapie,  pana Tomáše Pfeiffera.  

 

Proč jste se rozhodl uspořádat MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA?

Ve společnosti narůstá poptávka po tradičních komplementárních léčebných metodách. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují je studovat a rozvíjet i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné začít budovat most oboustranné důvěry a úcty, rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory a obory obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM), a především vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci. Je třeba si uvědomit, že TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit ke zlepšení kvality života, snižováni nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví, a v neposlední řadě i pro snižování nákladů na zdravotní péči.

Jakou formou bude  konference probíhat?

Letošní videokonference vzniká jako náhrada řádného kongresu, který byl   připravován pod záštitou hlavního Města Prahy a měl proběhnout v červnových dnech v budově  Pražského magistrátu.  Bohužel, koronavirus ovlivnil životy nás všech, a proto bude konference zahájena on-line dne 20. 6. 2020 v 15 h na  www.mkz2020praha.cz. Dozvíte se fakta z různých oblastí péče o zdraví  ve světě i v Evropě.  Vystoupí odborníci z USA, Indie, Velké Británie, Německa, Kolumbie, Rakouska, ale i z naší země, můžeme tedy hovořit o globálním pohledu na danou problematiku.

Můžete přiblížit?

Videokonferenci navštíví  členové předsednictva vznikající platformy.  Jsou to významné osobnosti  vědy: Dr. Natalia Sofia Aldana Martinez, MD, Msc, šéfredaktorka VHL TCIM – Virtuální zdravotní knihovny pro TCIM (Kolumbie), Amarjeet S Bhamra, iniciátor a vedoucí tajemník Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy při Britském parlamentu, (Spojené království), Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D., odborná asistentka na Cornellově univerzitě (USA + Indie), Carol Ann Hontz, B. S., M. Ed.  – specializovaná kineziologie (USA), Nora Laubstein (Německo) – spoluzakladatelka a předsedkyně Asociace pro přírodní medicínu v Evropě (ANME), Maximilian Moser, PhD., docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec (Rakousko), Tomáš Pfeiffer, filosof a biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie (ČR), Mgr. Miloslava Rutová, facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně parlamentu (ČR), prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka, (ČR), profesor Madan Thangavelu, Ph.D. – genomový biolog, hlavní konzultant v oblasti genomového poradenství, Cambridge (Spojené království), John Weeks, šéfredaktor impaktovaného Časopisu pro alternativní a komplementární medicínu (USA).

Jedni z mála členů, kteří na mezinárodní konferenci zdraví vystoupí.

Co je hlavním cílem?

Cílem kongresu je vytvoření celoevropské a celosvětové databáze zahrnující všechny obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny, aby mohl každý, odborník i laik, získávat a využívat informace v oblasti nemedicínských terapií a holistické léčby. Je velikou škodou, když se nevyužívá, co pomáhá, pouze proto, že chybí dostatek informací nebo pro informace mylné. Je jedním z cílů budovat důvěru mezi těmito oblastmi tak, aby budoucí možná spolupráce byla co nejkorektnější. Videokonference připravuje podmínky pro zkvalitnění v  této oblasti ve smyslu nalezení hlubší spolupráce a  nabídne možnosti poznat, jak a kde jsou metody  tradiční, komplementární a integrativní medicíny používány a vyučovány.

Budou z videokonference nějaké výstupy?

Kongres je zaměřen na oblasti o úroveň výše, než je jen ta okamžitá část. Je pravda, že i kazuistiky sem patří. Se startem Platformy budeme moci informace získávat, protože ve světě se tyto obory velmi rozvíjejí.  Máme databáze jako je Cochrane, což je nejprestižnější databáze, která registruje významné množství výzkumů v nejvyšší kvalitě, tedy metaanalýz   a jiné, např. také PubMed při Národní lékařské knihovně Spojených států amerických. Jsou tu zkušenosti ze zemí, kde probíhá výuka těchto metod na vysokých školách medicínských směrů formou kurzů nebo řádných oborů, a je tu  zejména i nástup  TCIM oborů do praxe, do nemocnic – například léčebný program v USA, v Itálii a v dalších státech.

Jak může tradiční, komplementární a integrativní medicína pomáhat v současné době?

TCIM, stejně jako medicína, pomáhají kdykoliv, v každé době. Pokud je otázkou míněn současný koronavirový stav, pak každý z oborů má své zkušenosti a možnosti. Jestliže budu hovořit za svůj obor, tedy biotroniku, pak v České republice probíhá v čase nouzového stavu  každý den duchovní biotronické působení. Toto lze využívat  i po celý červen – každý den na www.biovid.cz, vždy ve 21:00 hodin.

Proč je právě nyní vhodný čas, aby se TCIM a medicína spojily?

Medicína ušla obrovský kus cesty a  je snad nejsilnější, jaká kdy byla. To přináší  vedle znalostí, jak a co léčit, také poznání oblastí, kde se to zatím úplně nedaří. A zejména tam je vždy záhodno hledat vše, co se v praxi osvědčuje. V mnoha případech medicína nemá k sobě prakticky žádnou náhradu –  život ohrožující stavy, traumata, infekční choroby  a další. Na druhé straně například v oblasti chronicity je to jiné. Účastnil jsem se v tomto roce konference na univerzitě v Innsbrucku, která se věnovala nárůstu chronicky nemocných a možnostem řešení. Domnívám se, že zejména zde je velká oblast, kdy mohou mít pacienti  přínos získaný z tradiční, komplementární a integrativní medicíny. 

Dalším důvodem pro toto spojení je přirozená nezbytnost, protože tady neexistuje žádná TCIM a žádná oficiální medicína jako zcela oddělené obory v oblasti zdraví, ale existuje tady pacient, jeho zdraví a potřeba mu pomáhat. Pomoc je zde primární a pokud je účinná, tak není důležité,  jak se jmenuje a jakým způsobem byla provedena.

Můžou se přihlásit na konferenci ještě další odborníci z řad TCIM a medicíny?

Vzhledem k tomu, že 20. 6. 2020 v 15:00 hodin proběhne zahájení kongresu internetovou videokonferencí a dokončení kongresu se uskuteční  příští rok,  tento proces  stále probíhá.

V současné fázi máme mnoho kontaktů se světem, ale kontaktovat nás mohou i zástupci svazů místních i další zájemci.

 I vy jste vydal významnou publikaci Alternativní medicína ve světě (CAM) aneb O čem se mlčí.

Ano, jsou zde publikovány informace z výzkumů z oblasti rozvoje alternativní péče v zahraničí a jejích pozitivních výsledků, srovnávací studie s medicínou v datech.

Také překlady stanovisek významných institucí, jako je WHO, WHA, Evropský parlament, Rada Evropy, Evropská komise, NATO, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.  Veškeré informace jsou indexované, vše je vědecky podloženo. U nás zatím v praxi nic takového neexistovalo, ačkoliv se stále naléhavěji ukazuje nutnost edukace odborné i laické veřejnosti. Reakce ze světa říkají, že je to dosud nejkomplexnější publikace, vydaná na toto téma.

Je volně ke stažení na www.mkz2020praha.cz

Rozhovor byl učiněn s Tomášem Pfeifferem, který je organizátorem a iniciátorem Mezinárodního kongresu zdraví.

Video pozvánka na mezinárodní kongres zdraví:

 

 

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.