Středa , 29 března 2023

Vliv hudby na lidské zdraví III: Je rozdíl v hudbě laděné na frekvenci 440 Hz a 432 Hz?

utor: Martin Kirschner


Celý Vesmír se skládá z vibrací, a to i slyšitelných tonů. Dnešní hudba je zpravidla založená na základním tonu A 440 Hz. Někteří výzkumníci uvádějí, že frekvence hudby, tedy frekvence na níž jsou hudební nástroje laděny, má různé efekty na asociální chování člověka, jeho vědomí, harmonii celého organismu a jeho zdraví.

(Public Domain)
(Public Domain)

Podle některých výzkumů, byla dříve používaná frekvence 432 Hz pro člověka příznivější, než je dnešní ladění na 440 Hz.

Největší hudebníci světa, jakými byli například Mozart nebo Verdi, komponovali svou hudbu na frekvenci "A = 432 Hz", protože před rokem 1939 byla hudba obecně laděná na tuto frekvenci. Zde je příkladná ukázka Mozartovy symfonie s názvem Requiem, která je laděná na frekvenci 432Hz.

Názory na frekvenci 432 Hz

Podle hudebníka a výzkumníka Briana T. Collinse, který komponuje hudbu na frekvenci 432 Hz, je tzv. standardní výška (A=440 Hz) ve své podstatě disharmonická. Jeho kampaň na podporu hudby laděné na frekvenci 432 Hz jako náhrady za 440 Hz mu získala celosvětové uznání v komunitě podporující tuto frekvenci.

Dnes je většina hudby západního světa naladěna na A 440Hz, protože Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) ji schválila v roce 1955, po předchozím doporučení roku 1939 mluvčím nacistické strany Josephem Goebbelsem. Původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků.

Jiná studie říká, že 440Hz není negativní stav. Jen stimuluje levou hemisféru, (kde je uloženo naše EGO (do 1cm2) ) smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu ,,co vidím/slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).

Boje o prosazení té nebo oné frekvence vedly až k vytváření konspiračních teorií o manipulování celého lidstva.

Závěr

V předchozích článcích jsme si řekli, že v náboženstvích a jiných duchovních směrech byla hudba používána ke zklidnění, řešení zdravotních a psychických potíží a jako metoda pronikání člověka k hlubším úrovním vědomí. Naši předkové si byli vědomi toho, že frekvence a vibrace jednotlivých tónů má nemalý vliv na člověka ať už negativní, nebo pozitivní.

Hudba a její tóny se používají jako prostředek k léčení těla a ducha i v dnešní době - tomuto oboru se říká muzikoterapie. Je možné, že frekvence hudby laděné na 440 Hz je opravdu pro lidi do jisté míry škodlivá, tak jak to říkají někteří hudebníci a odborníci, kteří se hudbou zabývají, nebo má tato škodlivost na lidské zdraví a psychiku zanedbatelný či žádný vliv a o škodlivosti nemůže být ani řeč?

Zde je video, které znázorňuje, jak se chovají zrnka písku při frekvenci 432 Hz a 440 Hz. Reakce jsou odlišné. Je možné říci, že hudba o různé frekvenci skutečně může mít na člověka odlišné účinky. O tom, která frekvence je pro člověka nejlepší, se mezi výzkumníky někdy vedou zcela zásadní debaty a sp

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.