Pondělí , 27 března 2023

WHO postupuje vpřed s plány převzít úplnou kontrolu nad internetem „ve prospěch lidstva“

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uspořádala schůzku, aby prosadila mezinárodní dohodu o pandemii – právně závazný nástroj, který umožní globální zdravotnické agentuře úplnou kontrolu nad internetem, aby cenzurovala vše, co bude považovat za „nepravdivé, zavádějící, dezinformace nebo konspirační teorie“.

Působnost WHO je obrovská a jejích 194 členských států (což představuje 98 % všech zemí světa) bude v případě schválení smlouvy podle mezinárodního práva nuceno tuto smlouvu dodržovat.

Reclaimthenet.org píše: Během tohoto setkání, které začalo 27. února a skončilo 3. března, diskutoval  mezivládní vyjednávací orgán (INB) WHO o nulovém pandemickém návrhu smlouvy, která byla zveřejněna začátkem tohoto roku.

Tento nulový návrh opravňuje WHO zaměřit se na takzvané dezinformace a konspirační teorie prostřednictvím článku 17 („Posílení gramotnosti v oblasti pandemie a veřejného zdraví“).

Konkrétně jsou členské státy WHO instruovány, aby se „vypořádaly s nepravdami, zavádějícími informacemi, dezinformacemi nebo konspiračními teoriemi, zahrnující podporů mezinárodní spolupráce“ a řešily „infodemii... prostřednictvím efektivních kanálů, včetně sociálních sítí“. Infodemie je termín, který WHO používá k popisu „příliš mnoha informací včetně falešných nebo zavádějících informací v digitálním a fyzickém prostředí během vypuknutí nemoci“.

Kromě toho článek 16 („Přístupy celé vlády a celé společnosti na národní úrovni“) doporučuje, aby členské státy WHO při plnění svých závazků podle smlouvy spolupracovaly s nestátními aktéry a soukromým sektorem.

Jak smlouva postupovala, čelila zvýšenému politickému odporu ze strany volených představitelů v členských státech, přičemž američtí republikánští senátoři nedávno představili návrh zákona, který by vyžadoval, aby smlouvu schválily dvě třetiny Senátu.

Ale navzdory tomuto odporu se Bidenova administrativa zavázala k mezinárodní pandemické smlouvě hned první den nedávného zasedání WHO.

A WHO nadále pokračuje v diskusi o této smlouvě a plánuje její budoucnost. Globální zdravotní agentura má další schůzku k projednání smlouvy naplánovanou na 3. až 6. dubna, kdy plánuje smlouvu předložit svému rozhodovacímu orgánu, Světovému zdravotnickému shromáždění (WHA), v květnu, a doufá, že smlouvu dokončí do května 2024.

WHO má v úmyslu přijmout smlouvu podle článku 19 Ústavy WHO prostřednictvím mezinárodního zákonodárného procesu, kde o smlouvě hlasuje skupina většinou nikým nevolených diplomatů.

Pokud smlouva projde, členské státy WHO budou potřebovat „získat finanční zdroje pro efektivní implementaci“ smlouvy a zavázat se vyčlenit alespoň 5 % svých ročních výdajů pro zdravotnictví na „prevenci pandemie, připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů“. Smlouva navíc členským státům říká, aby věnovaly nezveřejněnou částku svého hrubého domácího produktu (HDP) na „mezinárodní spolupráci a pomoc při prevenci pandemie, připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů“. To se rovná miliardám dolarů ročních výdajů pro mnoho WHO členských států a stovkám miliard dolarů ročně pro některé.

Kopii nultého návrhu této mezinárodní pandemické smlouvy jsme pro vás získali zde.

Tento tlak WHO na potlačení názorů prostřednictvím této mezinárodní pandemické smlouvy se provádí společně s dalším úsilím WHO, které se zaměřuje na „dezinformace“ a „konspirační teorie“ – v rámci pozměňovacích návrhů Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005).

Stejně jako smlouva budou tyto navrhované změny právně závazné podle mezinárodního práva, pokud budou dokončeny. Dodatky zahrnují ustanovení pro WHO, aby „čelila dezinformacím a konspirační teoriím“ na „globální úrovni“ a rozvíjela kapacity členských států k získání „pákového efektu komunikačních kanálů ke sdělování rizik, a boji proti dezinformacím a konspiračním teoriím“.

Ve zprávě, která byla vydána spolu s navrhovanými změnami Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR), WHO navrhla, že by využila své nové pravomoci zaměřené na dezinformace a konspirace k tomu, aby sledovala obsah, který by mohl „podkopat důvěru veřejnosti ve zdravotnické agentury a narušit důvěru veřejnosti v  dodržování vládních pokynů nebo pokynů WHO.“ Vyzvala také k „rovnováze mezi zajištěním přesnějších vědeckých informací na jedné straně a svobodou slova a tisku na straně druhé“.

Kopii této zprávy jsme pro vás získali zde.

S tím, jak WHO podniká kroky proti údajným dezinformacím a konspiračním teoriím prostřednictvím mezinárodního práva, je zpřístupňováno stále více důkazů, které podporují pohledy těch, kteří byli cenzurováni společností Big Tech poté, co byli obviněni ze šíření dezinformací nebo konspiračních teorií. Tyto důkazy zahrnují přiznání o schopnosti Covid vakcíny zabránit infekcím a rostoucí podporu od úředníků pro teorii, že Covid unikl z laboratoře.

Zatímco mnozí byli za tato tvrzení cenzurováni technologickými platformami, WHO mohla volně rozšířit zavádějící tvrzení čínských úřadů, že neexistuje „žádný jasný důkaz o přenosu koronaviru z člověka na člověka“.

Pokus WHO omezit svobodu slova je jen jednou částí moci, o kterou nevolená zdravotnická agentura soupeří s touto smlouvou a navrhovanými dodatky IHR. Plánuje také rozšíření svých dozorčích pravomocí a vytyčuje si plány pro globální očkovací pasy.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: newspunch.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Sean Adl-Tabatabai

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.