192 zemí se chystá podepsat s WHO dohodu o „nulové toleranci“ pandemie

Jednání o "nulové toleranci" pandemie v centrále WHO

Podle WHO se země setkali na tři dny, aby se dohodly na dalších krocích směrem k historickému právnímu nástroji, který má kořeny v ústavě WHO a který má chránit svět před budoucími pandemiemi.

Během diskusí členské státy vyzývají ke globální dohodě, která zohledňuje spravedlnost, podporuje připravenost, zajišťuje solidaritu a respektuje "suverenitu".

Návrh o "nulové toleranci" pandemie by měl být připraven k vyjednávání mezi členskými státy od února 2023.

Členské státy Světové zdravotnické organizace se 7. prosince 2022 dohodly na vypracování prvního návrhu právně závazné dohody určené k ochraně světa před budoucími pandemiemi. Tuto dohodu o "nulové toleranci" pandemie, která má kořeny v ústavě WHO, projednají členské státy v únoru 2023.

Dohoda Mezivládního vyjednávacího orgánu (INB), který se skládá ze 194 členských států WHO, byla milníkem v celosvětovém procesu poučení se z pandemie COVID-19 a zabránění opakování ničivých dopadů, které měla na jednotlivce a komunity po celém světě. INB se sešla v ústředí WHO v Ženevě od 5. do 7. prosince na svém třetím zasedání od svého založení v prosinci 2021 po zvláštním zasedání Světového Zdravotnického Shromáždění.

Orgán se dnes dohodl, že předsednictvo INB vypracuje "nulovou toleranci" pandemické dohody, aby mohla být zahájena jednání na čtvrtém zasedání INB, které má začít 27. února 2023. Tento návrh bude vycházet z koncepční nulové tolerance a diskutovalo se o něm během zasedání INB tento týden. Předsednictvo INB se skládá ze šesti delegátů, po jednom z každého ze šesti regionů WHO, včetně spolupředsedů pana Rolanda Driece z Nizozemska a paní Precious Matsosové z Jižní Afriky.

„Země vyslaly jasnou zprávu, že svět musí být lépe připraven, koordinován a podporován, aby chránil všechny lidi a všude před opakováním COVID-19,“ řekl pan Driece, spolupředseda předsednictva INB. "Rozhodnutí pověřit nás povinností vypracovat nulovou toleranci dohody o pandemii představuje významný milník na cestě k tomu, aby byl svět bezpečnější."

Spolupředsedkyně předsednictva INB, paní Matsosová, uvedla, že zástupci vlády zdůraznili, že jakákoli budoucí dohoda o pandemii bude muset vzít v úvahu spravedlnost, posílit připravenost, zajistit solidaritu, podporovat celospolečenský a celovládní přístup a respektovat suverenitu zemí.

„Dopad pandemie COVID-19 na lidské životy, ekonomiky a společnosti obecně nesmí být nikdy zapomenut,“ řekla Matsosová. „Nejlepší šance, kterou dnes jako globální společenství máme, abychom zabránili opakování minulosti, je spojit se v duchu solidarity, v odhodlání k spravedlnosti a v honbě za zdravím pro všechny s cílem vytvořit globální dohodu, která chrání společnosti před budoucími hrozbami pandemie."

Pandemická dohoda WHO se zvažuje s ohledem na její přijetí podle článku 19 Ústavy WHO. Pro podporu návrhu se vyjádřilo 192 zemí světa (kromě Lichtejnštejnska a dvou ostrovů nedaleko Nového Zealandu).

Čínský scénář

„Nulovou toleranci Covidu“ aplikovala na svůj lid Čína. To však přineslo spoustu nepokojů a demonstrací. Tato politika se ukázala jako neúčinná v ohledu ochrany zdraví. Naopak spousta lidí toto mučení nevydržela a spáchala sebevraždu:

Kapaya Lokonga, český aktivista žijící v Kanadě k tomu řekl:

„Veškerá práva a veškerá svoboda jdou tím pádem ven. A to co jste viděli v Číně za posledních pár týdnů, ty rvačky s těma chcípákáma v bílách skafandrech to je WHO. Takže příští pandemie neboli plandemie a neboli nesmysl bude kontrolován touto organizací, což policisté, armáda a nebo nikdo jinej, vyloženě nebude mít žádnou pravomoc nad tady tou organizací.“

Lokonga řekl, že po vzoru Číny budou lidé po celém světě zavírání do“Covidových kempů“. To je také důvod, proč Bill Gates (hlavní sponzor WHO) skupuje pozemky všude po světě, včetně pozemků od Nizozemských farmářů:

„Bill Gates je teď jeden z největších držitelů nemovitostí a pozemků ve Spojených Státech. Proč Bill Gates kupuje tolik pozemků? Co s nima bude dělat? Já ti řeknu proč. Protože na nich chce stavět Covidové kempy.“

Celý projev Lokongy si můžete poslechnout zde:

Digitální ID

Najednou vše do sebe zapadá jako skládačka. Podle Ladislava Vrábela, českého aktivisty, se globalisté chystají zavést digitální ID. To znamená, že již nebudeme mít fyzické Občanské průkazy (OP), ale budou v digitální podobě, kde se dají měnit statusy. Na digitální ID bude napojený CSQR sociálně kreditní systém a CBDC digitální měny centrálních bank.

Pokud se v rámci pandemie například nenecháte naočkovat, tak vám sníží kreditní skóre a zablokují peníze (tak jako se to již dnes děje v Číně). Samozřejmě tento nástroj moci se dá použít i v jiných oblastech pokud uděláte, nebo neuděláte to co si vláda přeje. Covid pasy byly jenom předzvěstí toho, co přichází a měly sloužit k tomu, aby se lidé naučili používat digitální průkaz a akceptovali to jako nový normál do budoucna a po celém světě mohl být nastolen Nový světový řád, kterému se dnes pod pracovním názvem říká Great Reset.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.