Sobota , 10 června 2023

Arcibiskup Viganò vyzývá ke svržení ‚satanských‘ globalistů Sorose, Schwaba a Gatese

Arcibiskup Carlo Maria Viganò prohlásil, že globalisté George Soros, Klaus Schwab a Bill Gates musí být svrženi veřejností kvůli skutečnosti, že jsou „čistým zlem“ pracujícím jménem Satana, aby na Zemi zavedli „Nový světový řád“.

Bývalý apoštolský nuncius ze Spojených států ve svém projevu na Zakládním Kongresu Mezinárodního Hnutí Rusofilů varoval před plány globalistů, včetně jejich woke ideologie, Velkého resetu a Agendy 2030, které podle něj představují obrovskou hrozbu pro lidské přežití. Vyzval k vytvoření Antiglobalistické aliance, která by vrátila moc občanům a národům.

Oslavy v Moskvě se zúčastnili hosté ze 40 zemí, včetně těch z Evropy, Asie, Afriky a Spojených států. Arcibiskup Viganò se k události vyjádřil v živém videu, přičemž se zaměřil na globalisty a připomněl posluchačům, že „vítězství patří Kristu a těm, kteří se rozhodnou spojit se pod svatým praporem kříže“.

Začínající sociální hnutí obdrželo blahopřejný telegram od prezidenta Vladimira Putina, který k tomu dodal, že v současné době dochází k  „protiruské hysterii záměrně vybičovanou v mnoha zemích“. Zmiňovaný manifest rusofilského hnutí obhajuje propagaci ruské kultury a spirituality, poskytování „spolehlivých informací“ o Rusku a posilování „lidové diplomacie na obranu multipolárního světa“.

Od invaze Kremlu na Ukrajinu před rokem, ruští představitelé stále více vzdalují svou zemi od liberálních západních hodnot. Jak uvedl Moscow Times, představitelé země nadále prosazují obranu multipolárního světa a opozici vůči „rusofobní kampani“.

Překlad videa:

„Drazí přátelé, je mi velkou radostí, že vám mohu vzkázat krátké poselství u příležitosti založení Mezinárodního hnutí rusofilů. Manifest této asociace začíná slovem, které jako by zmizelo ze západního slovníku: přátelství. V tomto případě je to přátelství k ruskému lidu, které sdílí tolik lidí po celém světě, a přátelství ruského lidu k jiným národům v duchu bratrství, které nachází svůj základ v poznání nás samých jako dětí jediného věčného Otce a jako bratrů a sester v Našem Pánu Ježíši Kristu.

Když Západořímská říše pod tlakem barbarských invazí ztratila svou politickou roli, přešla štafeta do Konstantinopole. A když s dobytím Byzance Mahometem II. padla i Východořímská říše, byla to Moskva, kdo zachránil její náboženské a politické dědictví s jejími svatými a pobožnými králi. Současná krize nám ukazuje kolaps zkorumpovaného Západu, ve kterém není papež Lev I. Veliký, který by zachránil jeho osud, ale který má stále svou budoucnost, pokud dokáže navázat na své prozřetelné poslání a rozpozná, co ho spojuje s posláním Ruska.

Nedávné události nám ukázaly, že materialistický ateismus, který od roku 1917 devastoval Ruskou říši a svět – jak oznámila Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě – se dnes připojil k liberalismu v globalistické ideologii, která je základem bláznivého projektu Nového světového řádu. Pekelný projekt, jak správně poukázal v nedávném projevu prezident Vladimir Vladimirovič Putin, v němž nenávist ke křesťanské civilizaci chce vytvořit společnost otroků podřízených davoské elitě. Dystopická společnost, bez minulosti a bez budoucnosti, bez víry a bez ideálů, bez kultury a bez umění, bez otců a matek, bez rodiny a spirituality, bez učitelů a duchovních průvodců, bez úcty ke starým lidem a bez nadějí na naše děti. Nemůžeme se divit, že po odkřesťanštění západního světa tato elita považuje Rusko za nepřítele, kterého je třeba svrhnout. Ruská federace nepopiratelně stojí jako poslední bašta civilizace proti barbarství a shromažďuje kolem sebe všechny ty národy, které se nehodlají podřídit kolonizaci NATO, OSN, Světové zdravotnické organizace, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a tou hromadou organizací jejichž účelem je indoktrinace mas, manipulace s informacemi, vytváření „barevných revolucí“ k destabilizaci legitimně zvolených vlád a zasévání chaosu, válek a bídy k zavedení instrumentum regni. Nedávnou pandemickou frašku – vedenou zločinnými metodami, které jsem neváhal odsoudit od začátku roku 2020 – následovaly nové mimořádné události – včetně ukrajinské krize – záměrně vyvolané s cílem zničit sociální a ekonomickou strukturu národů, decimovat světovou populaci, soustředit kontrolu do rukou oligarchie, kterou nikdo nezvolil a která spáchala skutečný světový převrat, za který bude dříve nebo později souzena, aby se zodpovídala před světem.

Strůjci tohoto převratu mají jména a tváře, počínaje Georgem Sorosem, Klausem Schwabem a Billem Gatesem. Ti, kdo dnes prohlašují, že Rusko je nepřítel, považují současně Evropany, Američany, Australany a Kanaďany za nepřátele a tak s nimi i zacházejí, pronásledují je a ožebračují je. Ale zatímco vyslanci Světového ekonomického fóra v západních vládách mohou vydávat zákony proti dobru svých vlastních občanů a držet světové vůdce jako na dlani, změna režimu, která byla úspěšná v jiných zemích, se zastavila na ruských hranicích. Na druhou stranu volební podvod v roce 2020 ve Spojených státech amerických byl také nezbytný, aby zabránil znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa, stejně jako se v roce 2013 podařilo hlubokému státu a hluboké církvi přimět papeže Benedikta XVI. k rezignaci a byl zvolen jezuita Jorge Mario Bergoglio, osoba která se líbí Novému světovému řádu.

Vaší povinností je podporovat přátelské vztahy Ruska se všemi národy podle principu multipolarity, která je z hlediska rozumné dlouhodobé politické vize nejlepším způsobem, jak bojovat proti globalistickému monopolu. Ale toto přátelství, tyto shodné vztahy a snahy vzájemné spolupráce nemohou ignorovat odsouzení státního převratu spáchaného proti lidskosti nebezpečnými rozvraceči, jejichž deklarovaným záměrem je nastolení pekelné tyranie, v níž nenávist k Bohu, stejně jako nenávist k jeho stvořenému obrazu (člověku), je zavést nemoc, smrt, nevědomost, chudobu, násilí, sobectví a zkaženost vrcholných vlád. Je to království Antikrista. Tento Leviatan musí být identifikován a musí se proti němu bojovat akcí, která zahrnuje všechny svobodné národy, především odmítnutím programových bodů Agendy 2030 a Velkého resetu se sdílenými iniciativami. Potřebujeme Antiglobalistickou alianci, která vrátí moc občanům, která jim byla odebrána, a vrátí národům suverenitu narušenou a postoupenou davoské lobby. Ruská federace bude hrát v tomto úsilí rozhodující roli, stejně jako poselství, které Mezinárodní Hnutí Rusofilů přinese národům Západu, který se musí vrátit k hrdosti na svou víru a hrdosti na civilizaci, ke které přispěli svatí, jako byli Cyril a Metoděj.

Vedeme epochální bitvu: Zůstaneme pod ochranou Nejsvětější Panny, slavné Nikopie, spolu s archandělem svatým Michaelem. Vítězství patří Kristu a těm, kteří se rozhodnou spojit se pod svatým praporem kříže.“

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: newspunch.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Sean Adl-Tabatabai