Středa , 29 března 2023

Citáty slavných – osud

autor: Martin Kirschner


„Osud je vládcem lidských věcí.“ Cicero

Lidský osud byl v minulosti častým tématem diskuzí mnoha filozofů, mystiků, vědců, náboženských vůdců, ale i běžných lidí. Někteří o osudu říkali, že se dá změnit a jiní naopak, že bychom se neměly snažit osud změnit a měly bychom se mu poddat a v klidu ho snášet. Co to je osud?

Co skutečně určuje náš osud? (CC, autor: Brittney Bush Bollay)
Co skutečně určuje náš osud? (CC, autor:
Brittney Bush Bollay)

Povaha je osud

Při bádaní různý citátů o osudu jsem narazil na zajímavou shodu názorů o tom, co tvoří náš osud. Zde jsou následující citáty:

„Povaha člověka je jeho osudem.“ Cicero

„Osud člověka je utvářen jeho povahou.“ Cornelius Nepos

„Charakter člověka je jeho osudem.“ Hérakleitos

„Zasejte skutek a sklidíte návyk, zasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud.“ William Makepeace Thackeray

Čili většina filozofů říká, že náš osud formuje povaha. Já osobně se s tímto názorem ztotožňuji, protože když se podíváme na různé lidi s různými typy povah, tak musíme uznat, že například člověk jehož povaha je introvertní a málo komunikativní bude žít život více uzavřený společnosti a vykonávat povolání u kterého není potřeba výřečnosti a navazování vztahu s lidmi. Opačný osud bude mít komunikativní extrovert. Nebo například člověk povahově zlý, který ubližuje lidem, okrádá je a nejedná s nimi férově, skončí nejspíš ve vězení a to bude jeho osudem, protože ho tam dohnala jeho zlá povaha. Naopak člověk dobrý a přátelský k lidem by ze svého jednání měl mít osud příznivý, jelikož si ho lidé budou vážit a pomáhat mu. Samozřejmě nic není absolutní a ani tato myšlenka, protože špatné věci se stávají i dobrým lidem.

Jméno je osud (nomen est omen) neznámý autor

Podle mnoha lidí jméno formuje povahu a povaha osud. Může být jméno a jeho vibrace klíčem k pochopení lidského osudu? A má jméno takovou moc formovat osud? Podle mého názoru na tom může být kus pravdy a dokonce se tímto tématem zabývá obor zvaný numerologie, který říká, že jméno formuje náš osud.

Jde změnit osud

Někteří filozofové říkají, že je možné osud změnit a že bychom měly s nepřízní osudu bojovat a nenechat se jim vláčet.

„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“ Konfucius

„Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.“ Euripides

„Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.“ Nicollo Machiavelli

„Každý je tvůrcem svého osudu.“ Appius Claudius Caecus

„Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami.“ Neznámý autor

Přijmout a neměnit osud

„S radostí přijmi svůj osud.“ Quintus Flaccus Horatius

Opačný názor panuje u filozofů jako je Seneca, Marca Publiuse Vergiliuse a jiných, kteří tvrdí, že osud nejde změnit a že bychom se o to ani neměly pokoušet:

„Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem.“ Seneca

„Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.“ Seneca

„Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?“ Seneca

„Svolného osud vede, vzpurného vleče.“ Seneca

Myslím, že u Senecy je názor na osud poměrně jasný. Osud není možno změnit, a kdo se o to pokusí, toho bude osud vláčet. Musíme nepřízeň osudu snášet.

„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“ Marco Publius Vergilius

„Každý osud je možno jen snášením zmáhat.“ Marco Publius Vergilius

„Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás.“ Neznámý autor.

„Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí.“ Publilius Syrus

„Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé.“ André Brié

Shoda jako v případě Senecy. Osud je třeba snášet, smířit se s ním a ne s ním bojovat.

Jiní říkají, že je nepřízeň osudu posilnila:

„Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím víc plápolám.“ Michelangelo Buonarroti

Osud podle zásluh

Dalším rozšířeným názorem je to, že náš osud formují zásluhy v našem životě, což zároveň souvisí s naší povahou, jak jsme si říkali výše:

„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“ Albert Einstein

„Osud každého člověka odpovídá jeho mravům.“ Cornelius Nepos

Další oblíbené citace na téma osud

„Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.“ Publilius Syrus

„Kdo pokládá svůj osud za těžký, ať se podívá na jiné, aby se naučil trpět.“ Phaedrus

„Co osud nedal, nemůže ani vzít.“ Seneca

„Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.“ Wilhelm Von Humboldt

„Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.“ Viktor Hugo

„Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.“ Sofoklés

„I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva…“ Gabriel Laub

„Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.“ Publilius Syrus

„Osud míchá karty, my hrajeme.“ Arthur Schopenhauer

Závěrečný názor na osud

Souhlasím s názorem, že lidé jsou schopni změnit svůj osud, ale myslím si, že změnit osud může jenom pár silných jedinců, kteří vědí jak na to. Velká většina lidí toho podle mého názoru není schopna a jsou odkázání jet ve svých osudem daných kolejí a občas je jim dovoleno krátce vybočit.

Cílem tohoto článku není vám říct, že tohle je osud, ale přednést vám nejznámější myšlenkové proudy na toto téma.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.