Neděle , 26 března 2023

Co by pro vás mohla udělat „zvuková koupel“

Co by pro vás mohla udělat „zvuková koupel“
Foto: Himálajské (nebo také tibetské) zpívající mísy jsou nejoblíbenější formou nástroje používaného při zvukové koupeli.

Omezený výzkum naznačuje, že tento způsob léčby může snížit bolest a mnohem více.

Zvukové koupele jsou snadno proveditelná forma terapie, o které bylo zjištěno, že nabízí emocionální, duchovní a fyzické výhody.

Představte si scénu slonů, kteří slyší zvuky z himálajských zpívajících mís, které se hrají v jejich blízkosti, a uvolňují se během lékařských procedur a operací, jako je péče o nohy, prohlídky očí, péče o pleť a dokonce i odběry krve. Ač se to zdá úžasné, skutečné scény dokumentují tohle na sloní farmě Patara, farmě pro obnovu zdraví a řízení reprodukce pro slony v Thajsku, můžete vidět ve filmu „Going Om: An Exploration of Sound, Vibration, Energy and Wellness“ z roku 2021.

„Když jsme to viděli se slony, tak mě to opravdu zaujalo na natáčení filmu,“ řekla režisérka filmu Christina Grozik.

Pokud poslech zvuků ze zpívajících misek pomáhá těžkým velkým zvířatům, jako jsou sloni, uvolnit se, cítit se lépe a vstoupit do připravenějšího a přijatelnějšího stavu pro četné zdravotní procedury, co to může udělat pro nás lidi? Velmi stejného a možná ještě víc, ukazuje výzkum.

Co je to zvuková koupel?

Zvuková koupel je jedním z typů léčení zvukem, praxe, která využívá zvukové vibrace k uvolnění mysli a těla. Během zvukové koupele, které se někdy říká zvuková meditace, účastníci obvykle leží na podlaze nebo na masážním stole nebo sedí, zatímco zprostředkovatel nebo odborník hraje různé zvuky s různými hudebními nástroji. Nejoblíbenějšími nástroji používanými pro zvukovou koupel jsou himalájské (také nazývané tibetské) zpívající mísy, křemenné křišťálové zpívající mísy, gongy, zvonky a zvonkohry, ale lze použít i harfy, indiánské flétny, bubny nebo jiné nástroje.

Účastníci zavřou oči a poslouchají. Ve zvuku se „koupou“ a vibrace zvuků z nástrojů často cítí uvnitř svého těla.

Soustředění se na zvuk zaměstnává mysl, takže pro mnoho lidí je snazší uvolnit se, utišit přehnaně aktivní znepokojivou mysl a dokonce meditovat, než když zvuk nehraje vůbec.

Potřeba snadno proveditelné formy úlevy od stresu

Stres může narušit imunitní systém a kognitivní funkce a zvýšit riziko chronických onemocnění. To také byvá spojeno s mnoha zdravotními stavy, včetně srdečních chorob, cukrovky, závislosti a problémů s duševním zdravím.

Když jsme ve stresu, dochází k nadměrné aktivitě podpurného nervového systému (známé jako reakce bojuj nebo uteč) a snížené aktivitě parapodpurného nervového systému (známému jako stav klidu a trávení).

Meditace prokázala významný pozitivní vliv na nervový systém, zvyšuje aktivitu parapodpurného nervového systému, a tím snižuje celkový stres. Ale běžným potížem je čas, trpělivost a disciplína, které jsou potřeba k učení a praktikování meditace. Snadná, pasivní forma relaxace a úlevy od stresu, která nevyžaduje strmou křivku učení nebo téměř žádnou disciplínu, by mohla výrazně prospět lidskému zdraví a pohodě.

Některé studie naznačují, že tímto typem terapie mohou být zvukové koupele.

Zdravotní přínosy zvukových koupelí

Ačkoli neexistuje rozsáhlý výzkum zdravotních účinků zvukových koupelí, ve čtyřech studiích a jednom studijním přehledu bylo prokázáno, že zvukové koupele poskytují různé emocionální, duchovní a fyzické zdravotní přínosy. Podrobnosti a výsledky z každé studie následují.

Zlepšená pohoda a méně bolesti

Jedna studie publikovaná v Journal of Evidence-Based Integrative Medicine v roce 2017 zjistila, že hodinová zvuková meditační koupel pomohla účastníkům snížit napětí, hněv, únavu, úzkost a depresi a zároveň zvýšit pocit duchovní pohody. Účastníci studie také měli tendenci hodnotit svou bolest na spodní hranici po zvukové koupeli než před zvukovou koupelí, i když je zapotřebí více výzkumu, aby se zjistilo, zda je snížení bolesti statisticky významné.

Zvuková meditace využívala řadu tibetských zpívajících mís, křišťálových zpívajících mís, gongů, zvonků a didgeridoo. Hlavním použitým nástrojem meditace byly z 95 procent zpívající mísy. Lidé, kteří nikdy předtím zvukovou koupel neprováděli, pociťovali poté výrazně méně napětí a úzkosti ve srovnání s jedinci, kteří zvukovou koupel absolvovali dříve.

Snížení úzkosti a deprese

Další studie prováděná po dobu dvou měsíců ve wellness centru zjistila významný psychologický a fyziologický přínos spojený se 40minutovou zvukovou koupelí v himalájské zpívající míse, potvrzenou nejen pomocí dotazníku, ale také pomocí měření variability srdeční frekvence k objektivnímu posouzení psychického zdraví a stresu po celou dobu sezení. Studie publikovaná v International Journal of Psychotherapy Practice and Research v roce 2020 dospěla k závěru, že tato terapie „může pomoci snížit úzkost a depresivní náladu a poskytnout relaxaci mysli a těla“.

Hluboká relaxace

Srovnávací studie publikovaná v Journal of Behavior Therapy and Mental Health v roce 2019 také zjistila, že himálajské zpívající mísy mohou aktivovat parapodpurný nervový systém a pomoci lidem dosáhnout hluboké relaxace za pouhých 20 minut. Poskytnutá relaxace byla statisticky významná ve srovnání s pouhým ležením a zavřením očí v tichu, a to i při měření pomocí indexe stresu a fyziologických parametrů variability srdeční frekvence. Konkrétně se index stresu nadále snižoval statisticky významným způsobem během každého následujícího pětiminutového intervalu po sezení s himálajskými zpívajícími mísami.

Zlepšení nálady, únavy, krevního tlaku, srdeční frekvence a dalších

Přehled čtyř předchozích studií se zaměřil na širší výběr důkazů dokumentujících účinky zpívajících mís na lidské zdraví. Jedna ze zahrnutých studií zkoumala účinky na pacienty s metastatickým karcinomem a další se zabývala pacienty s chronickou bolestí páteře. Recenze zjistila zlepšení pocitu sebepohody, včetně snížení stresu, úzkosti, deprese, únavy, napětí, hněvu a zmatenosti a zlepšení vitality, stejně jako objektivně měřené zlepšení krevního tlaku, srdeční frekvence, dechové frekvence a snížení rakovinotvorných buněk, v souvislosti se zlepšenou relaxaci a snížením stresu.

Snížení úzkosti před operací

Zvukové koupele také pomáhají snížit úzkost před operací. Studie publikovaná v Anesthesiology Research and Practice v roce 2018 zahrnovala 60 účastníků. Polovina byla požádána, aby před operací poslouchala hudbu tibetských zpívajících mís, a dalších 30 dostalo sluchátka bez hudby. Výzkumníci provedli fyziologické a psychologické testy a zjistili, že srdeční frekvence a další životní funkce naznačovaly, že úzkost se zlepšila u těch, kteří poslouchali hudbu.

Jednalo se o první studii, která zkoumala vliv poslechu hudby tibetských zpívajících mís na předoperační úzkost. Vědci došli k závěru, že poslech tibetské hudby by mohl pacientům pomoci zvládnout předoperační úzkost a že zavedení této praxe je neinvazivní intervence, která se snadno aplikuje a měla by být zvážena pro klinickou praxi.

Fyzika a biofyzika zvukových koupelí

V článku o fyzice a biofyzice léčení zvukem neurovědec a biofyzik William Softky, který strávil svou kariéru studiem matematické teorie o tom, jak kapalné mozky interagují s vibrujícími těly, vysvětlil, že „promyšlené zvukové vzory mohou pomoci nervovým systémům se ‚naladit‘, stejným obecným způsobem jako ladičky pomáhají odborníkům ladit klavíry nebo harfy.“

Dále vysvětlil, že nervový systém našich paleolitických předků se dobře kalibroval, když bylo venkovní prostředí jednoduché a přirozené. Ale se všemi zvuky přicházejícími z našeho dnešního vnějšího světa, včetně zvuků, které nazýváme „hlukové znečištění“, stejně jako umělých zvuků, kterým říkáme „zábava“ a „propojení“, se naše jemné nervové systémy (které řídící vibrace) mohou dekalibrovat.

„Řešením duševní bídy vytvořené dekalibračním zvukovým prostředím je návrat ke kalibračnímu prostředí, jako je zvuková koupel,“ píše Softky.

Zvuková koupel je lék na přetížení sdělovacími prostředky – snadný způsob, jak se odpojit od našich mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení, zpomalit a poslouchat léčivé zvuky, které tělu umožňují zbavit se stresu a uvolnit se natolik, abychom se snáze sami uzdravili.

Co můžete očekávat během online zvukové koupele

Chcete-li ochutnat zvukovou koupel, která nabízí některé relaxační efekty, v pohodlí svého domova, vyhledejte na YouTube výraz zvuková koupel nebo meditace zvuková koupel a přehrajte si video, které vás osloví.

Zavřete oči, soustřeďte se na svůj dech a poslouchejte. Všichni jsme jedinečné vibrační bytosti, takže pokud se vám některá nelíbí, experimentujte s jinými zvukovými koupelemi nahranými s různými druhy nástrojů, abyste zjistili, které z nich vám pomohou cítit se nejlépe.

Pokud je kolem vás mnoho jiných zvuků, možná budete chtít nosit sluchátka, která mohou ostatní zvuky blokovat.

Co můžete očekávat během osobní zvukové koupele

Chcete-li zvuk lépe slyšet a zažít pocit pohlcování vibrací celým tělem, vyzkoušejte živou, osobní zvukovou koupel– buď skupinovou zvukovou koupel, nebo individuální zvukovou koupel – od zvukového terapeuta ve vaší oblasti.

Upozornění: Pokud trpíte epilepsií, diagnostikovanou psychózou, máte kardiostimulátor, umělou chlopeň nebo kovové části v důsledku jakéhokoli chirurgického zákroku uvnitř těla, poraďte se nejprve se svým lékařem, než vyzkoušíte vlastní zvukovou koupel nebo jiné typy zvukové terapie.

Formát, délka a umístění zvukové koupele se mohou značně lišit. Může trvat 5 - 10 minut, nebo až několik hodin, ale obvykle trvá asi hodinu.

Zvuková koupel se také může odehrávat v různých prostorách, včetně meditačních nebo jógových center a kanceláří zvukařů. Venkovní zvukové koupele lze pořádat v zahradách nebo parcích.

Je důležité nosit pohodlné oblečení a všímat si toho, co přinést na základě seznamu nebo popisu pro každý typ osobní zvukové koupele. V závislosti na umístění zvukové koupele praktikující často vyzývají účastníky, aby si přinesli podložku na jógu, přikrývku, polštář, polštář na oči nebo skládací křeslo a láhev vody k hydrataci podle potřeby.

Chcete-li dosáhnout největšího účinku, vyčistěte si svůj rozvrh před a zejména po „namáčení“ ve zvukové koupeli, abyste rozšířili výhody pocitu uvolnění, klidu a pohody.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: theepochtimes.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

O MELISSA DIANE SMITH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.