Neděle , 26 března 2023

Dr. Steven Greer odhaluje utajené technologie antigravitace, teleportace a volné energie

Dr. Steven Greer se desítky let zabývá studiem UFO a nebeských říší. On sám se s UFO osobně setkal a říká, že vůči lidem nemají nepřátelské úmysly. Veškerá „hrozba“ UFO, která je nám do hlavy vtloukána pochází z Hollywoodu skrze filmy jako Setkání čtvrtého druhu, Den nezávislosti a jiné. On sám prožil klinickou smrt a vystoupil do nebeských říší, kde se setkal s vysoce duchovně vyspělými bytostmi. Přežil a vrátil se na zem, aby lidi informoval nejen o posmrtným životě, ale také o tom co se ve skutečnosti zde na zemi odehrává.

Ve své knize mluví o utajených technologiích, které před lidstvem tají jisté mocenské struktury, aby lidé žili ve strachu a v existenčních problémech. Přitom tyto technologie kdyby se začali používat by z každého z nás udělali milionáře a maximálně svobodného člověka. Kdyby světovým elitám skutečně šlo o Green Deal a ochranu přírody, tak by tyto technologie byly již dávno předány široké veřejnosti.

„V mnoha ohledech nám fenomén UFO říká víc o nás samých než o našich tajemných návštěvnících. Zrcadlo, které nám oni nastavují, je poněkud děsivé, ale i plné naděje; pokud se zaposloucháme do slov dr. Greera. Například jím založený fond Space Energy Access Systems (SEAS) podporuje vynálezce, kteří přicházejí s revolučními energetickými technologiemi, jež mohou světu poskytnout čistou, levnou a decentralizovanou energii, čímž urychlují konec věku ropy, uhlí a atomového jádra, a tím pádem i konec lidmi způsobeného znečištění planety a klimatických změn. My v New Energy Movement (Hnutí za novou energii) úzce spolupracujeme se SEAS a dalšími organizacemi, obhajujeme důležitost technologií, které umožňují získávat nové energie a které jsou nyní tlačeny do kouta mocnými zájmovými skupinami.“

Fyzik podává svědectví o volné energii

Dr. Greer zmiňuje fyzika, který se zabýval výrobou volné energie:

„Jedna z takových postav je i fyzik, který se zaobírá point- -zero energií. Ten řekl paní Y. H., že ví, že v současné době existují funkční zařízení jak na volnou energii (free energy), tak na point-zero energii, avšak tento muž je agentem NSA a námořní tajné služby. Poté, co jsem mluvil s těmito vědci, mi bylo skutečně řečeno, že onen muž je špionem tajných služeb.

Přesto něco, co objasnil paní Y. H., je příčinou mého hlubokého soucitu s lidmi v jeho postavení. Zároveň však cítím i jistý odpor. Ten muž říkal, že si velmi přeje, aby pravda vyšla na světlo a ta k Zemi šetrná energetická zařízení začala být obecně používána, ale je přesvědčen, že kdyby o tom začal mluvit, byla by jeho rodina a děti zavražděny. To je běžné téma.“

Technologie pro hojnost a svobodu lidí

V souladu s přírodou a technologickým pokrokem

„Představte si toto: vyjdeme na světlo s těmito technologiemi a miliarda lidí v Latinské Americe nebo subsaharské Africe nebo jedna miliarda lidí v Indii nebo půl či jedna miliarda lidí v Asii bude schopna mít toto zařízení v každé vesnici a budou si sami vyrábět veškerou energii, kterou potřebují pro čištění vody, elektrifikaci, chlazení, transport a výrobu světla. A to všechno bez znečištění a bez nákladů na energii samotnou. Výroba takového zařízení nebude o nic nákladnější než výroba generátoru.

To by přineslo ohromný vzestup té masy lidské populace, která nyní žije v mysl drásající chudobě.

Zapomínáme, že pouze dvacet procent světové populace žije v něčem, co nějak připomíná moderní vymoženosti a moderní technologii. Těch zbylých osmdesát procent je stěží půlkrok venku z džungle, pokud vůbec.

Takže za těchto okolností máme vzrůstající světovou krizi, vzrůstající hněv namířený proti Západu, vzrůstající pravděpodobnost války a terorismu. Ale pokud se objeví tyto technologie, právě tato vlna bude tím přílivem, který pozvedne všechny lodě. To je skutečně dobrá zpráva - pokud právě nejste vlastníkem ropných ložisek v hodnotě několika bilionů dolarů.

Co se stane, když miliardy lidí v Indii, subsaharské Africe, Latinské Americe a Asii dosáhnou takové úrovně ekonomické aktivity, která předčí Ameriku a Asii?

Náhle dostaneme největší geopolitickou změnu v historii světa, kde „velký bílý otec" přestane být na plantáži tím jediným, kdo činí rozhodnutí. A pravda, které se děsí srdce fašistů, kteří jsou v těch vládnoucích skupinách, je, že jakmile bude svět mít k dispozici volnou energii, budou se muset dělit o moc s lidmi z jiných kontinentů, jiných ras a jiných kultur. Geopolitická síla nepochází z velikosti populace států - pochází z ekonomického vlivu.

Pokud by samotná zalidněnost rozhodovala o světové moci, pak by těmi nejmocnějšími státy byly Indie a Čína. Což nyní neplatí. Síla a moc pocházejí z technologických a ekonomických dovedností, ze kterých vyplývá síla vojenská - rozhodující je pouze toto.

Sovětský svaz padl, protože jeho ekonomické dovednosti zbankrotovaly. Nyní jsou Spojené státy jedinou světovou supervelmocí.

A přesto by lidstvo mohlo vyrábět výrobky a energii bez znečišťování životního prostředí (totéž platí o transportu osob i zboží), stoprocentně recyklovat odpady, a přitom nemít žádné náklady na energii samotnou. Odpadla by potřeba stavět energetické rozvodné sítě v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které postrádá jak Indie, tak většina světa, jenž nemá prostředky na jejich vybudování.

Tyto nové technologie na volnou energii by přinesly vzrůst světové ekonomiky ze současných třicet bilionů dolarů ročně na sto či dvě stě bilionů.

Nicméně hlavní nárůst by se odehrál mimo Ameriku a Evropu, které mají společně šest set milionů obyvatel. Celý svět má desetkrát více - šest miliard.

To by přineslo největší přesun geopolitické moci v historii lidské rasy. A došlo by k tomu velmi rychle - během nějakých deseti či dvaceti, nanejvýš padesáti let.

To je jeden z klíčových důvodů pro udržování utajenosti. Takové utajení je hluboce zakořeněné v otázce moci a bohužel má poněkud ošklivý rasistický podtext.

Zpřístupnění utajených technologií dá lidem svobodu, protože bohatství lidí se již nebude přesouvat k nadnárodním koncernům.

Staré přísloví „chceš-li mír, pracuj na spravedlnosti" je tu zcela na místě. Je velmi obtížné mít na světě spravedlnost, když většinu světových zdrojů využívá jen malé množství lidí, zatímco zbytek živoří v otřesné chudobě.

Aby došlo ke změně této dynamiky, musejí se objevit nové technologie. Jakmile k tomu dojde, svět rozkvete pro blaho všech jeho obyvatel.

Naskýtá se tu velká otázka: Jsme ochotni vytvořit takový svět, který je spravedlivý a štědrý ke všem svým obyvatelům, a jsme skutečně ochotni se podělit o moc nad světem? Jsme ochotni všem lidem přisunout židli ke stolu geopolitické moci?

Až dosud zněla odpověď na tuto otázku týkající se dobré budoucnosti záporně. Nyní nastal čas říci ano.

V těch oblastech, kde se dlouho zadržoval pokrok, bude vzrůst velmi rychlý a omračující. Bude to podobné jako v oblastech, kde nedošlo k rozvoji pevných telefonních linek a kde se přešlo rovnou k mobilním a satelitním telefonům.

Mnohem zásadnější a hlubší bude, že tyto oblasti světa přeskočí sto padesát let průmyslové revoluce, která je spojena s továrními komíny, a přejdou rovnou k malým místním zařízením na výrobu energie, která nebudou potřebovat rozvod elektřiny pomocí drátů ani palivo či nákladnou infrastrukturu.

Takže dojde k rychlé industrializaci, ovšem bez znečištění. S tím bude spojena velká ekonomická aktivita, technologický pokrok a geopolitická moc.

Taková změna v naší výrobě energie způsobí decentralizaci moci, doslova i přeneseně. Budou decentralizovány jak zdroje energie, tak politická moc. Každá vesnice začne být soběstačná, a tudíž dojde k omezení centralizované vlády. Jakmile těmto technologiím porozumíme, pochopíme, že budou moci vyrábět veškerou energii, kterou bude jakákoliv oblast potřebovat a zajistí i transport a výrobní potřeby. A více pokročilé způsoby užití těchto vynálezů umožní i materializaci jakéhokoliv objektu, který je v dané oblasti potřeba.

Takže to bude obrovská revoluce v materiálním jmění lidstva.

Takže pomalu opouštíme dobu, kdy lidé mlátí jeden druhého po hlavě kvůli kusu půdy nebo kusu zlata - to je zcela nové paradigma.

Ale toto nové paradigma spláchne potřebu ústředních, uzavřených tajných společností, centralizovaného bankovnictví a přílišné centrální vlády.

Budeme sjednocení a integrovaní jako civilizace planety Země. S tím však půjde ruku v ruce nárůst moci lokálních samospráv.

Na jedné straně budeme čím dál víc integrovaní jako jedna globální vesnice, a to díky možnosti bezprostřední globální komunikace a cestování po celém světě. Cestování z jednoho kontinentu na druhý bude díky novým antigravitačním pohonům extrémně rychlé. Na druhé straně i malé celky budou poměrně soběstačné a budou moci rozhodovat o svých záležitostech.

Tento dvojí paradoxní proces posílení samosprávnosti malých oblastí a zvyšující se integrovanost světového společenství bude probíhat současně. Díky tomu dojde k vytvoření zcela nového světa.

 Připomíná mi to jednu píseň skupiny RKM: „Je to konec světa tak, jak jej známe, ale je mi fajn."

 Platí zde obrácená úměra: jak nádherná je pro masy lidstva tato vize celosvětové transformace, tak děsivý je ten případ nejhoršího scénáře té úzké elity lidí, kteří se chtějí zuby nehty držet vlády nad světem. Protože když decentralizujeme výrobu elektrické energie a ekonomickou aktivitu, decentralizujeme také tu kleptokracii nejhrubšího zrna, která v dnešní době řídí naši planetu.“

Závěr

„Vše, co my všichni kolektivně děláme, má vliv na časový sled a specifický vyraz této éry. Již sto let přesahujeme do doby, kdy už jsme měli mít univerzální mír, eliminaci chudoby, zařízení na volnou energii, antigravitační cestování a mírumilovné poutě do vesmíru a mezi hvězdami. Nic takového nemáme kvůli chybnému použití svobodné vůle a ignoranci.

Stejně však, jako vstal Fénix z popela, rychle na této planetě vybudujeme pokročilou civilizaci, která bude navěky mírumilovná. Budeme mít schopnost využít všechny ty zázračné technologie, které již na této planetě existují. Vše, čeho je potřeba, již bylo lidské rase poskytnuto a je zde. Vše, čeho je potřeba pro příštího půl milionu let Zlatého věku, již je skutečně tu. To je opravdu dobrá zpráva.“

Citace byly použity z knihy Utajovaná prava

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.