Sobota , 10 června 2023

Exkluzivní rozhovory: Datová schránka a vše co byste o ní měli vědět

jak datová schránka souvisí s rušením pošt, identitou občana a vaším internetovým bankovnictvím
Print Screen z portálu info.mojedatovaschranka.cz

 

V tomto článku si řekneme, jak datová schránka souvisí s rušením pošt, identitou občana a vaším internetovým bankovnictvím. Také si řekneme, co máte dělat, pokud se vám nepodařilo převzít dopis pro aktivaci datové schránky (například jste byli v zahraničí), nebo se vám ji nepodařilo aktivovat (častý příklad důchodci).

Datové schránky nejsou až tak novým fenoménem. První vydané datové schránky byly 1. července 2009. V té době se však do tohoto systému přihlásilo několik stovek a těsně před povinností mít tuto schránku až několik tisíců dobrovolníků, kteří si chtěli usnadnit vyřizovaní byrokracie s úřady tím, že vše řešili online.

V současné době kdy je zřízení datové schránky povinné si 733 tisíc živnostníků, firem, či sdružení nevyzvedlo datovou schránku a úředníci hrozí lidem, že jim můžou v takovém případě hrozit problémy. Někteří lidé raději ukončili podnikání, aby se vyhnuli datovým schránkám.

Udělali jsme rozhovory s dvěma největšími odborníky na datové schránky. První rozhovor je s Mgr. Ivo Vysoudilem, Specialistou pro komunikaci a tiskovým mluvčím České Pošty a druhý rozhovor jsme uskutečnily s Annou-Marii Lichtenbergovou, mluvčí Digitální a informační agentury (DIA).

Datová schránka z pohledu Mgr. Ivo Vysoudila

Na kdy se plánuje zřídit datové schránky povinně pro fyzické osoby?

Na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Tuto otázku doporučujeme konzultovat se Správcem ISDS (Digitální a informační agentura), protože zřizování schránek pro fyzické osoby je závislé na platné legislativě. V současné době nevíme o žádné legislativní úpravě, která by směřovala k tomu, že fyzickým osobám budou povinně zřizovány datové schránky.

Co se stane když si fyzická osoba nevyzvedne dopis pro aktivaci datové schránky?

Nevyzvedne-li si fyzická osoba doporučený dopis, bude aplikováno tzv. doručení fikcí a dopis s přístupovými údaji bude po 10 dnech od dodání považovaný za doručený. Po 15 dnech dojde k automatickému zpřístupnění datové schránky. Pro přihlášení ke své datové schránce bude nutné, aby si fyzická osoba požádala o nové přístupové údaje na jakémkoliv pracovišti Czech POINT a nechala si je zaslat prostřednictvím virtuální obálky. Případně se můžete k datové schránce přihlásit s využitím Identity občana, a to např. pomocí metod přihlášení Mobilním klíčem či bankovní identitou.

Bude možné datovou schránku odmítnout a nechat si zasílat úřední korespondenci klasickou poštou?

Nepodnikající fyzická osoba má právo si svou datovou schránku znepřístupnit (po 3 letech je následně zrušena), protože byla zřízena na žádost. Podnikají fyzická osoba má datovou schránku zřízenou povinně ze zákona a není možné ji znepřístupnit. Znepřístupnění a následné zrušení datových schránek zřízených ze zákona je možné pouze v případě, že dojde k výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Je u podnikajících osob také nějaká výpovědní lhůta (jako fyzických osob 3 roky), kdy lidé budou mít tuto datovou schránku stále aktivní a měly tam stále řešit korespondenci? Například mnoho lidí si teď kvůli datovým schránkám zrušilo živnost, takže už mají definitivně datové schránky zrušené, tak budou ještě nějaký čas aktivní?

Po zrušení podnikání/živnostenského oprávnění dojde u podnikající fyzické osoby automaticky ke znepřístupnění datové schránky (nejpozději do 3 dnů od zrušení živnosti). Do této schránky již není možné doručit žádné nové zprávy. V seznamu datových schránek lze tuto schránku nalézt, ale je u ní uvedena tato informace: Datová schránka pro subjekt s IČO: 12345678 …. s názvem Jan Novák existuje, ale byla trvale znepřístupněna správcem, protože daný subjekt ukončil činnost.

Je současné rušení pošt důsledkem jejich nepotřebnosti v budoucnosti, vzhledem k tomu, že úřední korespondence bude pouze digitální?

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

Datová schránka z pohledu Anny-Marie Lichtenbergové

Na kdy se plánuje zřídit datové schránky povinně pro fyzické osoby?

Povinné zřízení datových schránek pro fyzické osoby se prozatím povinně neplánuje. V takovém případě by muselo jít o politické rozhodnutí a celkovou shodu napříč nejen politickým spektrem. Zároveň by to znamenalo i nezbytnou legislativní změnu a celospolečenskou připravenost, která by této povinnosti musela předcházet.

Co se stane když si fyzická osoba nevyzvedne dopis pro aktivaci datové schránky?

Pokud si fyzická osoba, které byla zřízena datová schránka ze zákona (např. podnikající fyzická osoba), nevyzvedne zavčas dopis obsahující přístupové údaje s informacemi o nově zřízené schránce během desetidenní lhůty pro jejich uložení na místní  poště, a do datové schránky se nepřihlásí, bude jí datová schránka zpřístupněna (aktivována) automaticky, tj. patnáctým dnem od doručení přístupových údajů. Doručeno je tedy kromě dřívějšího osobního převzetí zásilky i fikcí, tzn.  posledním desátým dnem úložní lhůty. K automatickému zpřístupnění datové schránky pak dojde uplynutím těchto dvou na sebe navazujících lhůt (10 + 15 dnů).

Od aktivace je pak schránka plně funkční a mohou do ní chodit zprávy. Proto doporučujeme přihlásit se do vlastní datové schránky, co nejdříve. V opačném případě hrozí, že v datové schránce mohou být doručeny datové zprávy, se kterými se držitel datové schránky fakticky neseznámí.

Pokud si uživatel přihlašovací údaje nevyzvedl či je ztratil, lze se do datové schránky snadno přihlásit skrze Identitu občana (např. přístupem do internetového bankovnictví, tj. bankovní identitu). Stejně tak lze požádat o nové přístupové údaje na Czech POINT.

Znamená to, že lidé se mohou přihlašovat do své datové schránky skrze internetové bankovnictví se stejnými přihlašovacími údaji? Pokud je tato možnost přihlášení zajímá, tak mají se pro více informací obrátit na svou banku, nebo existuje univerzální návod, jak na to? Nemůže existovat riziko, že státní úřednici pak budou moci lidem nahlížet do internetového bankovnictví, vzhledem k tomu, jak si někteří cení svého finančního soukromí?

Bankovní identita je jedna z možností, jak člověk může prokázat důvěryhodně svojí totožnost vůči online službám veřejné správy. Pokud tedy bude chtít uživatel se přihlásit do datové schránky pomocí bankovní identity, pak na stránce https://www.mojedatovaschranka.cz/ zvolí způsob přihlášení Identitou občana a následně zvolí přihlášení pomocí Bankovní identity. Poté uživatel musí vybrat svojí banku z nabízeného seznamu a následně se přihlásit vůči bance tak, jak je zvyklý, tj. s využitím přihlašovacích údajů, které uživateli zřídila daná banka.  Zde je třeba zdůraznit, že přihlašovací údaje používá uživatel pouze vůči bance. Po úspěšném ověření totožnosti ze strany banky je uživatel přesměrován zpět na Identitu občana a následně do rozhraní datových schránek.  Systém tak pracuje s principem již jednou ověřené identity. Přístupové údaje do internetového bankovnictví nejsou s nikým sdíleny, banka pouze pomocí přístupových údajů důvěryhodně ověří identitu uživatele pro účely přihlášení ke službě veřejné správy. Jak vyplývá z výše uvedeného, tak veřejná správa či její úřednicí nemají přístup k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví daného uživatele.  Dále je vhodné dodat, že existují i další možnosti přihlášení se skrze Identitu občana (např. mobilní klíč eGovernmentu či eObčanka a další).

Bude možné datovou schránku odmítnout a nechat si zasílat úřední korespondenci klasickou poštou?

Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby je zřízení datové schránky dáno zákonem, který neumožňuje její odmítnutí. Oproti tomu nepodnikající fyzické osoby tuto možnost mají, a to tak, že si mohou nechat datovou schránku na žádost znepřístupnit. Povinnost využívání datových schránek zřizovaných ze zákona (podnikající fyzické a právnické osoby) zaniká až na základě ukončením podnikatelského či živnostenského oprávnění, v případě právnické osoby pak např. po výmazu z obchodního rejstříku, čímž se tyto datové schránky automaticky znepřístupní.

Je současné rušení pošt důsledkem jejich nepotřebnosti v budoucnosti, vzhledem k tomu, že úřední korespondence bude pouze digitální?

Toto je primárně otázka na Ministerstvo vnitra, které je zřizovatelem České pošty. Současné rušení poboček však s budoucí digitalizací nesouvisí, jelikož fyzické osoby nemají povinnost mít datovou schránku a s úřady tak stále komunikují skrze fyzické/listinné dokumenty. Některé služby také ještě nejsou zcela digitální a je třeba osobního či listinného vyřízení. Proto je nutné i nadále udržovat síť kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, které poskytují mimo jiné asistovanou pomoc při vyřízení služeb.

Panu Vysoudilovi a paní Lichtenbergové děkujeme za odpovědi.

Shrnutí

Oba mluvčí se shodli na tom, že zatím není legislativní rámec, který by ukládal povinnost zřídit si datové schránky jako fyzická osoba. Vše je zatím na dobrovolné fázi. Nicméně jak zaznělo ze slov českého politika Mariána Jurečky (KDU-ČSL), tak založení datových schránek pro fyzické osoby je otázkou pár let. Je pravděpodobné, že se k tomu využije nadcházející pandemie a bude se tvrdit, že chození po úřadech je nehygienické a vše se musí nyní řešit online. Počítejte tedy s další vlnou zavíraní poboček České Pošty, protože v důsledku digitalizace bude tato instituce přicházet o další miliardy korun a nucena se zeštíhlit.

U právnických a podnikajících osob je to v současné době jasné: Když si nevyzvednete dopis pro aktivaci datové schránky z jakéhokoliv důvodu, tak vám bude tento dopis po 10ti dnech označen „fikcí“ jako doručený a po 15ti dnech bude vaše datová schránka automaticky aktivovaná. Úřad pak automaticky bere každou zprávu zaslanou do vaši datové schránky jako doručenou. Je však možné se zpětně přihlásit do datové schránky buď přes bankovní identitu, Czech POINT, klíč eGovermentu, nebo eObčanku. I přes ujištění paní Lichtenbergové, že žádné vaše bankovní údaje nebudou sdíleny se státní správou, bych spíše volil metodu Czech POINTU, která je offline na tisícovce poboček České Pošty.

Pokud si jako fyzická osoba zrušíte datovou schránku, tak ji budete mít ještě 3 roky aktivní (výpovědní lhůta) a budete muset řešit to, co vám tam úřady posílají. Právnické a fyzické osoby, které ukončily živnost/podnikání budou mít datové schránky ještě aktivní …….

V poslední otázce se odborníci neshodnou. Paní Lichtenbergová říká, že rušení poboček České Pošty se zaváděním datových schránek nijak nesouvisí. Nicméně pan Vysoudil říká, že v souvislosti s digitalizací přišly pošty o zisky a proto bylo zrušeno 300 poboček. Zde má pravdu pan Vysoudil, protože zřízením datových schránek a digitalizací Česká Pošta přišla o miliardy korun.

Závěr

Digitalizace, datové schránky, digitální identita a propojení s internetovým bankovnictvím. Nápadně mi to připomíná kreditní systém, který má být zaveden po celém světě. Už zbývá nahrát zdravotní údaje, což bude hned s příchodem plánované zdravotní krize a budete mít aplikaci, která bude kontrolovat každý aspekt vašeho života.

Jindřich Rajchl, politik a právník ze strany PRO, říká, že každý člověk má právo na život offline, což je něco co chce zavést do Ústavy. Týká se to také práva používat hotovost.

To, že 733 tisíc živnostníků, firem, či sdružení si nevyzvedlo datovou schránku o něčem mluví. Systém zašel s digitalizací až příliš daleko a lidem by měla být dána volba, zda chtějí svůj život strávit převážně online, nebo offline.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.