Expert říká, že návrhy WHO by mohly zbavit národy jejich suverenity a vytvořit globální totalitní stát

Francis Boyle, J.D., Ph.D., odborník na biologické zbraně a profesor mezinárodního práva na University of Illinois, tvrdí, že nejnovější návrhy Světové zdravotnické organizace (WHO) mohou porušovat mezinárodní právo.

Boyle, který to řekl během exkluzivního rozhovoru pro The Defender, vyzval americkou federální a státní vlády, aby okamžitě vystoupily z WHO.

The Defender uvádí: Tento týden se ve švýcarské Ženevě uskutečnila tajná jednání s cílem projednat navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou považovány za závazný nástroj mezinárodního práva.

Podobná jednání proběhla minulý měsíc při návrhu nové pandemické dohody WHO.

I když jsou tyto dvě věci často zaměňovány, navrhované změny IHR a navrhovaná pandemická smlouva představují dva samostatné, ale související soubory návrhů, které by zásadně změnily schopnost WHO reagovat na „nouzové situace v oblasti veřejného zdraví“ po celém světě – a kritici varují, že by to výrazně snížilo suverenitu u národů.

Podle autora a výzkumníka Jamese Roguskiho by tyto dva návrhy transformovaly WHO z poradní organizace na globální řídící orgán, jehož politika by byla právně závazná.

Také by výrazně rozšířily rozsah a dosah IHR, zavedly systém globálních zdravotních certifikátů a „pasů“ a umožnily WHO povinně nařídit lékařské prohlídky, karanténu a léčbu.

Roguski řekl, že navrhované dokumenty dají WHO moc nad výrobními prostředky během vyhlášené pandemie, vyzývat k rozvoji infrastruktury IHR na „místech výskytu“ (jako například u státních hranic), přesměrovat miliardy dolarů do „Farmaceutického Nemocničního Nouzového Průmyslového Komplexu“ a odstranit zmínku o „respektování důstojnosti, lidských práv a základních lidských svobod“.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., profesor mezinárodního práva na University of Illinois, uvedl, že navrhované dokumenty mohou také odporovat mezinárodnímu právu.

Boyle, autor několika učebnic mezinárodního práva a odborník na biologické zbraně, který vypracoval zákon "Biological Weapons Anti-Terrorism Act" z roku 1989, nedávno hovořil s The Defender o nebezpečích – a potenciální nezákonnosti – těchto dvou navrhovaných dokumentů.

Na poplach bijí i další prominentní analytici.

Návrhy by vytvořily „celosvětový totalitní lékařský a vědecký policejní stát“

Podle dokumentu WHO ze zasedání v Ženevě mezi 9. a 13. lednem revizní výbor WHO, pracující na IHR, vypracoval „technická doporučení podle generálního ředitele [WHO] ohledně změn týkajících se Států, na které se vztahuje IHR".

IHR byly poprvé uzákoněny v roce 2005 po SARS-CoV-1 a vstoupily v platnost v roce 2007. Představují jednu z pouhých dvou právně závazných smluv, kterých WHO dosáhla od svého vzniku v roce 1948 – druhou je Rámcová úmluva o Kontrole tabáku (FCTC).

Jak již dříve uvedl The Defender, rámec IHR již umožňuje generálnímu řediteli WHO vyhlásit stav nouze v oblasti veřejného zdraví v jakékoli zemi bez souhlasu vlády dané země, ačkoli rámec vyžaduje, aby se obě strany nejprve pokusily dosáhnout dohody.

Podle stejného dokumentu WHO, doporučení Revizní komise IHR a členských států Pracovní skupiny pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) (WGIHR) budou oznámena generálnímu řediteli WHO Tedrosi Adhanomovi Ghebreyesusovi do poloviny ledna, před 76. Světovým zdravotnickým shromážděním WHO konaného na konci května.

Boyle uvedl, že zpochybňuje legalitu výše uvedených dokumentů, přičemž uvedl například skutečnost, že „navrhovaná smlouva WHO porušuje Vídeňskou úmluvu o smluvním právu“, která byla ratifikována v roce 1969 a kterou Boyle popsal jako „mezinárodní právní smlouvou“ pro každý stát na světě."

Boyle vysvětlil rozdíl mezi nejnovější pandemickou smlouvou a návrhy IHR. „WHO smlouva by vytvořila samostatnou mezinárodní organizaci, zatímco navrhované předpisy by fungovaly v kontextu WHO, jakou  máme dnes.“

Nicméně řekl: "Po přečtení obou je to téměř bez rozdílu."

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: newspunch.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.