Úterý , 28 března 2023

Galaktická federace světla chce ovládnout Zemi

Autor: Martin Kirschner.

Jsou ve vesmíru mimozemšťané, kteří se snaží o ovládnutí Země? (Public Domain)

Půjčil jsem si z knihovny knihu „Aloha“ od autorky Jana Mosely a ačkoliv jsem původně myslel, že se bude jednat o oddechovou knihu popisující bezstarostný život na Havaji, tak tato kniha mě velmi překvapila v tom ohledu, co za informace jsem v ní našel o současném dění na planetě Zemi.

V jedné části této knihy se píše o tom, že mimozemská Galaktická federace světla chce ovládnout lidstvo pomocí UI a infiltrovaním se do světových vlád. Pro někoho science fiction, ale jak se  dozvíte v závěru článku, tak zcelá reálné. Citáce je ze strany 57 této knihy:

Citát z knihy:

"Lily, vzpomínám si, jak ses zmínila, že někdy opouštíš tělo a cestuješ po vesmíru. Byla jsi někdy na některé z těch planet, na které se mimozemské bytosti snaží vytvořit život stejný jaký je na zemi?

Samozřejmě. Sice tam život je, ale je uměle zasazen. Jsou tam stromy, trávy a keře, ale jakmile tyto rostliny dosáhnou dospělosti, zemřou, protože se neumí reprodukovat. Stejně jako člověk nyní vytváří různé věci, které se buď rozbijí, nebo zrezaví, a vyžadují hodně údržby. Většina lidí na Zemi je otroky toho, co vytvoří.

Která planeta se nejvíce podobá Zemi?

Existuje planeta, která je šestkrát větší než Země, je technologicky vyspělá, bytosti se hodně podobají lidem. Ale život na této planetě vlastně není ani život. Všechno je umělé. Obyvatelé nemají vůbec emoce a pocity, jsou to vlastně biologičtí roboti.

A kde a jak tyto bytosti žijí?

Žijí v něčem, co vypadá jako mrakodrap válcového tvaru. Každému dospělému jedinci je přidělen byt, když dosáhne určitého věku.

A jak takový byt vypadá?

Na první pohled je úplně prázdný, bez zařízení, ale ve skutečnosti všechno, co potřebují k životu, je zabudováno do stěn. Stačí dát ruku na stěnu, počítač tak identifikuje, zda se jedná o majitele bytu. Počítač také zjistí fyzickou kondici jedince a podle výsledků pro něj připraví výživný mix. Jedinec ho pak pozře pomocí jakési hadice.

A když se tyto bytosti nemohou reprodukovat jako my, jak to, že existují?

Obyvatelé této planety nemají pocity, takže ani necítí lásku. Nemají vůbec potřebu mít pohlavní styk. Všechny bytosti jsou vytvářeny v laboratořích a vyrůstají ve zvláštní škole. Když dosáhnou určitého věku, je jim přidělen byt a práce. Děti zde nevyrůstají v rodině. Tady počítač dokonce nařizuje, kdy je čas na spaní. Obyvatelé této planety dosáhli technologické vyspělosti, jsou schopni zničit život na ostatních planetách v celém vesmíru. Ale na Zemi nemohou.

Proč ne? S takovou technologii?

Pamatuj, že člověk je nejmocnější ve vesmíru. Jeho zbraní jsou jeho myšlenky. Vím, lidé nechápou, že jejich myšlenky mohou být tak mocné. A nechápou to, protože jsou pro ně jejich myšlenky neviditelné. Obyvatelé této cizí planety ale hledají taktiku, jak získat nad Zemí nadvládu, aniž by museli použít zbraně.

A víš, o jakou taktiku se jedná?

Chtějí kontrolovat vlády jednotlivých zemí a doufají, že skrz ně budou moci ovlivnit celou populaci Země. Umí verbálně komunikovat, ale nejsou schopni napodobit emoce a gesta lidí. A hlavně, nemohou najít logiku ve vládním systému Země.

A jak je plánují ovlivnit?

Nabídnou vládám své technologie. Budou jim tvrdit, že docílili nejvyšší úrovně technologického rozvoje a že jsou připraveni podělit se o vědomosti a zkušenosti ve výzkumech a v sociální struktuře a o svoji technologii. Budou předstírat, že mají zájem o zvýšení kvality života lidí. Nabídnou, že všem vystaví domy a byty, nikdo nebude o hladu, protože jim bude pravidelně dodávám výživný mix. Chtějí tu vystavět své fabriky. Od každého obyvatele Země bude vyžadováno odpracovat určité množství práce na údržbu technologických zařízení. Slíbí zemím, které s ními podepíši smlouvu, že budou ochráněny od válečné invaze z jiných zemí. Zločiny nebudou existovat. Každý den ti počítač naskenuje oči, analyzuje ostatní věci o tvém těle, aby mohl určit tvé fyzické zdraví, a předepíše a doporučí ti složení výživného mixu, který bude určen jenom pro tebe. Každý počítač, který bude nainstalován v jednotlivých bytech, bute spojen s hlavním počítačem a ten bude schopen přesně určit zeměpisnou polohu každého jednotlivce a zároveň jeho fyzické a duševní zdraví.

Toto všechno bude vládám nabídnuto výměnou za obsazení Země v neobydlených oblastech. Vlády s touto smlouvou budou souhlasit s vědomím, že stále budou mít nad vším plnou kontrolu. Někteří vůdci náboženství začnou kázat, že tito mimozemští návštěvnici jsou božími vyslanci. Po několika letech po prvním přistání na Zemi se tu zabydlí nový způsob života. Informační kanály budou vysílat o neskutečně rychlém rozvoji technologie a sociálního pořádku. Většina lidí bude oslavovat tyto bytosti jako boží vyslance. Tato rasa si říká Galaktická federace světla.“

„Na jednu stranu chápu, že hodně lidí je uvítá, ale mně se to zdá děsivé. Z lidí se tak stanou bioroboti…,“ ozvala jsem se.

„Přesně tak, celá lidská rasa tak může padnout do pasti. Lidé se vzdají své svobody a svobody svých dětí kvůli umělým technologiím. Vzdají se kreativity a pocitů, které mohou být přítomny jenom při spolupráci se Zdrojem.

Cílem mimozemských bytostí je rozumět spolupropojení mezi všemi tvory na Zemi a rozumět, jakou mocí dochází k reprodukci. Nic takového nemůže existovat bez člověka. Jejich cílem není zničit Zemi, ani jiné mimozemské bytosti nechtějí Zemi zničit. Protože Země je ojedinělá, nikde neexistuje něco podobného, všchni se chtějí učit o životě na Zemi. Člověk je hlavní vodítko v harmonickém řetězci pozemského tvoření.

Pokud lidé zůstanou v nízké frekvenci vědomí, pokud si lidé nebudou věřit a nebudou věřit v dokonalost stvoření Zdroje, nebudou odporovat těmto návštěvníkům. Jakmile si začnou představovat, že existjí bytosti na jiných planetách, které mají vyšší intelekt, sami lidé je krmí svým vlastním myšlením. Když se člověk sám nedoceňuje, myslí si, že je bezvýznamný, dává tím svou moc někomu jinému. Tato rasa se naučila, jak shromažďovat energii lidských myšlenek a pocitů.

Přerušila jsem ji: Tak i z toho důvodu je třeba myslet pozitivně a vyzařovat pozitivní energii, protože když člověk cítí strach, nedokonalost, nedoceněnost, tím vyzařuje negativní energii, oni ji nahromadí a pak tuto negativní energii mohou použít proti nám.

Lily se usmála: No vidíš, učíš se rychle. Myšlenky mají takovou sílu, že když jsou namířeny proti nám lidem, vyprovokuji pocity strachu a bezmoci. Tyto namířené myšlenky proti nám mohou také paralyzovat svobodnou vůli člověka a také jeho vědomí a jeho tělo.

Takže my sami dáváme mimozemským bytostem moc jenom tím, že věříme, že jsou silnější a že mají vyšší intelekt než my?

Ano,“ odpověděla Lily, „mentálně na vyšší úrovni než lidé znamená mentálně na vyšší úrovni než sám Stvořitel. My jsme jeho stvoření. Pokud věříme, že existují lepší světy ve vesmíru, souhlasíme, že my nejsme perfektní stvoření, že Stvořitel stvořil neprefektnost.“

Lily, je nějaká šance tyto nashromážděné koncentrované negativní myšlenky zničit, nebo neutralizovat?

Samozřejmě. Proto se jim doposud nepodařilo obsadit Zemi, jak plánovali. Tato nashromažděná energie může být neutralizována energií jiné myšlenky, která je jasnější, čistější, s vyšší frekvencí. A nyní na Zemi působí více a více lidí s velmi vysokou frekvencí, a tímto neutralizují a zvyšují frekvenci celé Země a lidského kolektivu. Mimozemským bytostem nezbude nic jiného než si uvědomit, že obsadit Zemi je prostě nemožné."

Konec citace.

Závěr

Tuto pasáž z knihy „Aloha“ jsem zde citoval z mnoha důvodů:

1) V knize „Můj otec je MIB“ je také posáno, že se mimozemské bytosti snaží obsadit Zemi skrze infiltraci ve světových vládách.

2) Plánuje se všechno digitalizovat, kdy za lidi bude rozhodovat umělá inteligence.

3) Najednou má tady někdo velký zájem se starat o naše zdraví, i když jsme se o to neprosili. Navíc pomocí genové terapie, která by mohla být technologií mimozemského původu, vzhledem k tomu co v ní vědci nacházejí.

4) O transhumanismu (změna člověka v kyborga) se mluví již delší dobu.

5) Je v plánu úplně zrušit rodičovská práva a převést je do rukou státu, kdy i samotný akt plození budou mít na starosti laboratoře.

Každý si může udělat vlastní názor na citace z těchto knih. Na druhé straně pokud si někdo dá jedna a jedna dohromady, tak může vidět, jak celkově tato skládačka do sebe zapadá a že někde v pozadí tahají za nitky mimozemšťěné, kteří by chtěli nenápadně zotročit tuto planetu a její obyvatele.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.