Středa , 29 března 2023

13 životních zásad Benjamina Franklina

Autor: Martin Kirschner.

O tom, že Benjamin Franklin byl pozoruhodný člověk není pochyb. Když na sklonku života psal v 79 letech svoji autobiografií, tak sepsal 13 životních zásad, u kterých byl přesvědčen, že jim vděčí za svůj úspěch a štěstí v životě.

Tady je 13 životních zásad Benjamina Franklina:

Střídmost - „jez do polosyta, pij do polopita“.

Mlčení - nemluvte, pokud to nepřinese užitek vám nebo ostatním, a vyhněte se bezvýznamnému tlachání.

Pořádek - určete věcem své místo; a všemu, co děláte, stanovte čas.

Rozhodnost - rozhodněte se, co musíte vykonat; pro co se rozhodnete, to vykonejte bezchybně.

Skromnost - nerozhazujte; konejte dobro pro druhé i pro sebe, ale neplýtvejte.

Pracovitost - neztrácejte čas; buďte vždy zaměstnaní něčím užitečným a nedůležité věci nedělejte.

Upřímnost - nepoužívejte lež, která bolí; myslete a jednejte čestně a spravedlivě, pokud mluvíte, mluvte slušně.

Spravedlnost - nezraňujte nikoho svou nespravedlností a nezapomínejte, že je vaší povinností pomáhat druhým.

Zdrženlivost - předcházejte extrémům; zdržte se projevů nesnášenlivosti a přílišného vzteku, i když si myslíte, že si to dotyčný zaslouží.

Čistota - netolerujte nic nečistého ani na svém těle, na svém oděvu, ani tam, kde bydlíte.

Vyrovnanost - nenechte se vyvést z míry maličkostmi, běžnými nehodami nebo věcmi, které nemůžete ovlivnit.

Slušnost - chovejte se tak slušně, abyste se nemuseli za sebe stydět a abyste nepoškodili pověst jiných.

Pokora - naslouchejte druhým s pokorou, i když s nimi nesouhlasíte, jak to hlásal Ježíš a jak to popsal Sokrates ve svém umění dialogu.

Těchto 13 životních zásad uzavřel větou: „Doufám, že někteří mí následovníci budou používat mého příkladu a sklízet úspěch."

Nyní máte tři možnosti, jak s nimi naložit:

  1. Nedělejte nic, ale pak čtení těchto zásad pro vás byla ztráta času.
  2. Můžete si říct: „Je tu spousta zajímavých myšlenek a nápadů, tak se s nimi pokusím udělat to nejlepší, co můžu"... S takovým přístupem vám ale předpovídám neúspěch.
  3. Můžete si vzít k srdci radu jednoho z největších myslitelů , který kdy přišel na svět - Benjamina Franklina a začít postupně jednu zásadu po druhé aplikovat do svého života.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.