Středa , 31 května 2023

Jak by váš život vypadal, kdyby jste přešli z lodního práva na zdrojové právo

Autor: Martin Kirschner.

Většina lidi jsou zaregistrovaní v systému jako ztracení na moři a tudíž musí být jejich životy podřizovány lodnímu právu. Žít pod lodním právem znamená, že jste mrtvá duše, věc, otrok, občan a podle toho je s vámi zacházeno.

Jak možná víte, tak pojistit se dají věci. Protože jste bráni jako věc, tak si musíte platit povinně zdravotní a sociální pojištění, což jsou v podstatě daně za správu vás jako registrované firmy. Každý občan spravuje sám sebe. Do toho musíte platit daně za svou otrockou práci, také když nakupujete, nebo platit poplatky úředníkům, případně pokuty.

Jako občan se musíte řídit podle systémových zákonů a nařízení, které tady jsou od toho, aby vás udržovali v poslušnosti, nesvobodě a chudobě. Kouč osobního rozvoje Jiří Vokiel Čmolík mluví o tom, proč jsou zákony a proč někdo něco lidem pořád zakazuje:

A teď se podívejte kdo to zakázal? Z jakýho důvodu to zakázal? Proč to tak je? A dojdete k tomu, že je tam vždycky manipulativní a manipulační nějáká technika, nebo zájem někoho ovládat vás.“

Pojďme se tedy podívat, jak by vypadal váš život, kdyby jste žili podle zdrojového práva

Život podle zdrojového práva

Zdrojové právo bychom mohli také definovat, jako právo přirozené, nebo právo dané od Boha. Toto právo v podstatě o vás říká, že jste svobodné lidské bytosti s vlastní svobodnou vůli a že máte právo na všechno co neškodí jiným lidským bytostem.

V současné době jsou téměř všechny státy v Evropě firmami LTD (limited company), které spravuje Britská koruna. Česká Republika toho není vyjímkou:

Czech Republic LTD zaregistrováná v britském registru firem

Z britského práva také vychází lodní právo. Elity to vědí a proto své děti nahlásí jako živé bytosti do šesti let svého života a tím pádem takovíto jedinci přecházejí na zdrojové právo.

Pod zdrojovým právem nemusíte platit za svou osobu žádná pojištění, daně, nebo pokuty. O tom, že světové elity neplatí téměř žádné daně jsem uvedl v článku, kde jsem popisoval, jak mocní tohoto světa si přerozdělují bohatství obyčejných lidí do vlastních kapes.

Naopak je za vás zodpovědná britská koruna a ta vám měsíčně vyplácí cca 3250 GBP bezpodmínečně a jenom za to, že existujete. Jelikož totiž podléháte zdrojovému právu, tak dostáváte dividendy ze zdrojů britský koruny.

Na takové lidi také neplatí zá-kony určené pro občany. To je také důvod, proč například naši politici můžou porušit kolik zá-konů chtějí, zabít vakcínami kolik chtějí lidí a nejsou právně zodpovědní ani souzení. Dnešní plandemie a masivní porušovaní zákonů politiky je toho přímým důkazem. Nikdo nenese za nic právní zodpovědnost. Teď si představte co by se stalo, kdyby takto zá-kony porušoval obyčejný občan. To už by z vězení nikdy nevylezl.

Pokud si například soud pozve takového svobodného člověka, který má být souzen, tak stačí když ten člověk řekne: „Já jsem žijící bytost, která podléhá zdrojovému právu. A vy jste kdo, že mě soudíte?“ Následně soudce pochopí, že má případ smést ze stolu, jinak by byl sám souzen. Zá-kony jsou určené pouze pro občany (otroky) a ne pro svobodné žijící bytosti.

Abych to zrekapituloval, tak jako svobodná žijící bytost pod ztrojovým právem neplatíte žádné pojištění, daně nebo pokuty. Máte pasivní měsíční příjem ve výši cca 3250 GBP pouze za to, že žijete a zá-kony určené pro občany pro vás neplatí.

Pokud vás toto téma zajímá do hloubky, tak doporučuji shlédnout tyto dokumenty:

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.