Sobota , 1 dubna 2023

Jak pomocí vědomí změnit to, co se kolem nás děje

Autor: Martin Kirschner.

Čím víc se bude zvedat vědomí lidstva, tím vyšší budou vibrace, které vytvoří nebe na zemi (Public Domain)

Pomocí svého vědomí a správného nastavení mysli můžeme změnit to, co se kolem nás děje. Chtěl bych proto s vámi sdílet citaci z knihy "A jde se na to" od Michaela Morrise, který popisuje současnou světovou situaci a jak jí pomocí pozvednutého vědomí lidstva změnit. Citace je ze strany 211 této knihy:

Citát z knihy:

„Skupina ovlivňuje myšlení a jednání jednotlivce, a to jak na vědomé úrovni v podobě stanovených pravidel, tak i na úrovni nevědomé (energetické). Každé společenství ovlivňuje své vlastní vibrace a zanechává za sebou stopy na auře, ale také na egu svých členů. Čím déle jsme vystaveni kolektivnímu poli, tím hlouběji se v nás usazují jeho energie. Proto bychom měli být velmi ostražití ve vztahu energie. Proto bychom měli být velmi ostražití ve vztahu ke společenstvím, jež se snaží vymezovat vůči ostatním a jednají proti jejich zájmům. Všichni spolu vytváříme jeden velký organizmus a můžeme se dále vyvíjet jen jako celek.

Probudí-li a rozšíří-li své vědomí pouze někteří z nás, (energeticky) převládající většina ostatních je bude permanentně stahovat na svou úroveň. Potřebujeme jeden druhého, jsme na sobě závislí a zodpovědní jeden za druhého. Teprve až odpovídajícího stupně vědomí dosáhne určité procento lidí, obrátí se i vědomí všech ostatních. Pak bude možné nastolit rovnost a spravedlnost pro všechny – to je ono často zmiňované „nebe na Zemi“

Stále více lidí sní o vzestupu, o tom, že navždy splynou se svým vyšším vědomím a iluzi ega, pekla a času nechají za sebou. I nevelká skupina lidí může způsobit velké změny, pokud je silná, vědomá a soustředěná na svůj cíl. Jakmile 144 000 jedinců dosáhne vzestupu a osvícení, jejich vědomí se natolik znásobí, že to pozvedne energetické pole nevědomé masy, což bude mít za následek často předpovídaný kvantový skok ve vědomí lidstva.

Jen my sami se můžeme rozhodnout, kdo chceme být, jak budeme žít a jak se k sobě budeme chovat. Pokud nesouhlasíme se stavem a formou naší společnosti, nemá smysl vyžadovat změnu od ostatních – musíme ji vyvolat sami. Změníme-li sami sebe, změníme svět. A náš příklad ovlivní další jedince – především pak další generace. Poskytneme jim jisté odpovědi ve světě plném otázek a převezmeme za něj zodpovědnost.

„Buď sám změnou, již si pro tento svět přeješ“ Mahátma Gándhí

Je mnohem rychlejší změnit sám sebe než změnit druhé. Převzít zodpovědnost znamená být ostatním zářným příkladem. Jsme svědky extrémního chování špičkových manažerů a politiků, kteří rozhazují miliardy peněz vybraných na daních a činí rozhodnutí, jež mají těžké následky pro druhé. Nedovedou však projevit žádnou lítost ani pochopení a bez hnutí brvy jedou o svém dál, jako by se nic nestalo.

Sami sebe se ptáme, zda mají vůbec nějaké svědomí, nějakou slušnost? Odpověď zní: ne, tito lidé nic takového neznají, protože nejsou schopni soucitu. Nejsou vědomí, nemají dostatečnou míru vědomí ani zodpovědnosti a zcela se identifikují se svým egem. Jsou to psychopati. Takoví jedinci nepatří na špičkové posty, ale spíše do péče psychologa, neboť potřebují pomoc.

Pokud si někdo není vědom svého jednání (a důsledků), do jisté míry za ně ani nemůže být hnán k zodpovědnosti. To však neznamená, že nebude muset žít s následky svých činů. Přestože se špatným skutkem obstojíme před zákonem i sebou samými, stejně se jeho účinkům nevyhneme: neboť to, co jsme vyslali, se k nám v tomto nebo jiném životě vrátí. Z tohoto pohledu nikdo zodpovědnosti neunikne.

Zastávání vysokého veřejného postu většinou posiluje ego a brání rozšiřování vědomí. Tato práce totiž poskytuje jen málo prostoru k tomu, aby byl člověk sám a mohl se zabývat sám sebou. Do vysokých postů by se měli volit jen ti, kdo již dosáhli vysokého stupně vědomí a nenechají se jen tak omámit pozlátkem  nedají se koupit ani prodat. Takových osobností však není mnoho, přestože jsou mezi námi, jak nám ukazuje příklad Mahátma Gándhího.

„Žijeme v nebezpečné době. Člověk začne ovládat přírodu dřív, než se naučí ovládat sám sebe.“ Albert Schweizer (lékař a pacifista, 1875-1965)

Pojmy jako zodpovědnost, slušnost či morálka jsou výrazem duchovní a emocionální zralosti. Slušnost je však mnohem víc než jen dobré chování a přístup k jiným. Měla by znamenat respekt vůči ostatním a naši snahu o to, aby i oni měli ze všeho prospěch. Morálka je pojem z etiky, odvětví filozofie, které se zabývá hodnotami a ctnostmi neboli tím, jak definujeme naše společné soužití a jaká pravidla hry na ně uplatňujeme. Dalo by se říct, že soucit s druhými automaticky vede k zodpovědnému, eticky čistému chování. Vše je otázka výchovy, dobrých i špatných příkladů a pevné vůle zaměřené na vlastním zdokonalování.“

Konec citátu.

Shrnutí

Pokud změníme sami sebe, tak dokážeme změnit své okolí skrze vibrace a energie. Cokoliv řekneme, napíšeme, nebo uděláme nese energii, která dokáže měnit naši společnost. Záleží tedy čistě na nás, jestli se staneme vědomými a budeme naši společnost měnit k lepšímu, nebo nevědomými a budeme naši společnost řídit do chaosu, morálního úpadku a utrpení.

V citaci se mluví o 144 000 jedincích, kteří jsou schopni svým kvantovým vědomím změnit tento svět k lepšímu a vytvořit zde nebe na zemi. V jiných duchovních naukách se o těchto jedincích mluví jako o světelných bytostech pocházejících z vysokých úrovní bytí. Osobně si myslím, že toto číslo nemůže být takto pevně dané, protože lidé se průběžně rodí a umírají. Navíc vědomí lidstva celkově stoupá a myslím si, že vysoké úrovně vědomí dnes dosahuje mnohem větší počet lidí, než je uvedené číslo, což je pro nás dobrá zpráva.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.