Středa , 8 února 2023

Komunistický hladomor v historii a dnes

Komunistický hladomor v historii a dnes
Fotografie podvyživených lidí z dob velkého čínského hladomoru v letech 1959 - 1962 kde zemřely desítky miliónů lidí

V současné době jsme svědky toho, jak se snaží globalisté vyvolat globální komunistický hladomor v rámci depopulace lidstva. Bill Gates skupuje ve velkém zemědělskou půdu, aby na ni nikdo nemohl nic pěstovat. Farmářům v Nizozemsku vybíjejí kusy hovězího dobytka pod záminkou ochrany životního prostředí. V USA globalistické elity vyvolávají požáry zemědělských polí a zabíjejí krávy, kdy se jejich úmrtí svádí na enormní vedra. Do toho vybíjejí nejrůznější druhy hospodářských zvířat, protože se u nich objevila „ptačí chřipka“, „prasečí chřipka“ a jiné vymyšlené nemoci.

To všechno nejsou náhody, ale cílené vyvolávaní hladomoru. V knize „Jak přízrak komunismu vládne světu“ se můžete dočíst, že se plánuje vytvořit jednotnou světovou vládu s komunistickým uspóřadaní. Právě komunismus má na svědomí milióny zabitých lidí právě uměle vyvolaným hladomorem, aby menší populaci mohl snadněji ovládat. Budu zde citovat z této knihy, aby jste se mohli poučit, jak tento systém vládnutí zabíjel hladomorem lidi:

Citát z knihy:

„Zabíjení hladomorem

Komunistické režimy často zabíjely lidi tak, že je nechávaly vyhladovět. Mezi lety 1932 a 1933 ukrajinský region zasáhl genocidní masový hladomor, známý jako „holodomor“, způsobený sovětským režimem.

Po skončení občanské války v roce 1922 zavedla Komunistická strana Sovětského svazu politiku kolektivního hospodaření, která se setkala s širokým odporem ukrajinského rolnictva. Aby se sovětský režim se vzpourou vypořádal, označil většinu schopných rolníků jako „kulaky“ a vyhnal je do oblastí západní Sibiře a do republik střední Asie. Odstranění kulaků znamenalo pro ukrajinské zemědělství obrovskou ztrátu, v jejímž důsledku v roce 1932 prudce klesla produkce obilí.

V zimě na přelomu let 1932–1933 sovětská vláda přerušila dodávky potravin na Ukrajinu a podél jejích hranic vybudovala bezpečnostní ploty. Zprvu Ukrajinci přežívali díky zelenině a bramborům uskladněným ve svých domácnostech, ale i těch se brzy začaly dožadovat stranické úřady. Úřady zabraňovaly vesničanům cestovat do měst za potravou. Mnoho lidí zemřelo hladem, když putovali podél železničních tratí. Mnoho zemědělců zemřelo hladem. V zoufalství lidé jedli zdechliny koček, psů a hospodářských zvířat, a dokonce se uchýlili ke kanibalismu. [11]

„Holodomor“ udělal z více než milionu ukrajinských dětí sirotky. Mnohé z nich se staly bezdomovci a neměly jinou možnost než prosit o jídlo ve městech. Aby se Stalin této „nepříjemnosti“ zbavil, podepsal nařízení povolující policii zastřelit děti mladší 12 let. Odhady počtu mrtvých během hladomoru se pohybují od 2,5 milionu do 4,8 milionu. Ulice ukrajinského hlavního města Charkova lemovala těla obětí.

Velký čínský hladomor

Mezi lety 1959 a 1962 prožila Čína nejhrozivější hladomor světa. Aby oklamala svět, KS Číny ještě i dnes prohlašuje, že se jednalo o „tři roky přírodních katastrof“.

Ve skutečnosti však v roce 1958 strana ukvapeně zahájila hnutí lidových komun a kampaň „velký skok vpřed“. Tyto divoké vládní projekty nejenže vyčerpaly zásoby obilí a zničily čínskou zemědělskou produkci, ale také vytvářely záplavu falešných zpráv na všech úrovních vedení země, od venkovských oblastí až po města. Strana používala tyto zprávy jako opodstatnění pro shromažďování obilí od rolníků, kteří byli nuceni odevzdat režimu své potraviny, semena a krmení pro zvířata.

Správní orgány strany na všech úrovních vyslaly na venkov skupiny, které mučením a výslechy zjišťovaly, kde nešťastní rolníci ukrývají poslední zbytky jídla. Po vzoru sovětských komunistů čínský režim zabraňoval vesničanům vstupovat do měst hledat jídlo, což způsobilo masová úmrtí celých rodin a dokonce i celých vesnic. Rozšířil se kanibalismus a mrtvoly obětí hladomoru pokrývaly celou krajinu. Když se rolníci uchýlili ke krádežím, aby přežili, byli zabiti.

Strana zavřela oči nad smrtí Číňanů a obilí zabavené vládními úřady vyměnila za velké množství sovětských zbraní nebo za zlato, které využívala ke splacení dluhů. Za pouhé tři roky usmrtil „velký čínský hladomor“ desítky milionů lidí.

Konec citace.

Shrnutí

To čeho jsme dnes svědky je nástup globálního komunismu, který v rámci depopulace chce snížit počet obyvatel, aby menší počet přeživších mohl lépe ovládat. K tomu chtějí využít vyvolání umělého nedostatku potravin a s tím spojeného hladomoru. Kromě toho používají války a „vakcíny“ v rámci této agendy.

Naštěstí lidé už se začínají probouzet a zářným příkladem toho jsou například farmáři v Nizozemsku, kteří se bouří proti vybíjení jejich hovězího dobytka. Na Šri Lance dokonce svrhli celou vládu, která vyvolala potravinovou krizi.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.