Pondělí , 27 března 2023

Ničemné skupiny drží v tajnosti technologie prospěšné pro lidstvo a řídí tento svět

To co je pod povrchem často nevidíme a nejsme si tudíž vědomí toho kdo ve skutečnosti řídí danou zemi.

Podle Dr. Stevena Greera, který se zabývá UFO a nebeskými světy, svět ovládá stínová vláda (deep state), která řídí politiky, média a finančnictví. Tito mocní světa se neštítí ničeho a jsou horší než mafie. Již přes 120 let před námi utajují technologie, díky kterým bychom mohli žít ve svobodě a hojnosti.

„Vláda Spojených států - a každého jiného národa - je ve skutečnosti rukojmím nějaké ilegální ničemné skupiny, která má takové technologie, které mohou létat sem tam kolem neviditelných bombardérů B-2 Stealth a může, podle své vůle, oddělat prezidenta nebo jakoukoliv jinou osobu, která se jim postaví do cesty. To mi zcela jasně řekli lidé, kteří byli v nejužší skupině jednoho z těch největších koridorů moci na Zemi.“ Říká Dr. Greer

Podle whistlebloowerů i americký prezident John F. Kennedy byl touto mocnou skupinou zavražděn, protože chtěl tyto technologie a chtěl znárodnit FED a obnovit zlatý standard, aby patent na tištění peněz neměla tato soukromá banka, která patří této stínové vládě.

 „Tato skupina jsou ti největší mafiáni a největší organizovaný zločinecký podnik na zeměkouli.“ říká Dr. Greer

Fungují mimo zákony a ústavu

Zatímco normální lidé, kteří jsou školským systémem ochočování k poslušnosti skrze známky (příprava na bodový sociální systém) a v dospělostí jsou poslušní jako beránci, protože se bojí pokut, tak světová elita zákony nedodržuje, protože ví, že ty jsou psány pro plebs (čísla, neživé bytosti) a ne pro skutečně svobodné lidi.

„Já vám předkládám důkazy, že ústava Spojených států je pošlapávána, že si někdo nezákonně přisvojuje prezidentovy pravomoci, že senát byl odkopnut stranou a že ty nejdůležitější technologie a informace v dějinách lidské rasy spadly do rukou ničemné nelegální skupiny.“ Říká Dr. Greer.

Dr. Greer dále rozebírá, jak tato skupina funguje mimo zákony a ústavu. Spolupracují s UFO a vlády o tom nevědí. Rozebírá tuto situaci na Spojených Státech, ale týká se to celého, především západního světa:

„Existuje relativně malá skupina lidí, kteří fakticky provádějí ty tajné UFO programy. Co se týče plné informovanosti a operační autority - výkonné moci - nemá to nic společného s prezidentem Spojených států nebo s kongresem.

Jeden z šéfů E-Systems mi přímo řekl, že tato firma se velmi angažuje v celé této oblasti. Pak dodal: „Ale ví to jen velmi málo lidí, kteří s touto korporací pracují."

Peníze, které takovéto korporace dostávají, jsou předávány skrze krycí operace a pocházejí z agentur a fondů. Nakonec tyto prostředky skončí v těchto super tajných projektech.

Existuje i vzájemně provázaná mocenská struktura korporačních, institucionálních, finančních a náboženských entit. Ty nefungují podle ničeho, co by připomínalo zákonné právo či ústavu Spojených států nebo nějaké jiné země.“

Výpověď senátora Inouye o existenci UFO

„Senátor Inouye během projednávání záležitostí týkajících se Iránu prohlásil, že existuje stínová skupina, která má své vlastní vojenské letectvo, své vlastní vojenské námořnictvo, své vlastní finanční zdroje a vymyká se zákonu. To platí dvojnásob v oblasti pokročilých tajných technologií, UFO a ET záležitostí a k tomu se pojících zbrojních systémů.

Jeden z nejnebezpečnějších trendů, který se vyvinul od šedesátých let do dneška, je to, že tato stínová vláda je čím dál silnější díky tomu, že je schopna sebefinancování. Vysvětlím vám to. Dick D'Amato ze Senátní předvolací komise měl pravdu, když řekl, že existuje až 100 miliard dolarů na černém, ilegálním účtu. Ale tyto velké peníze jsou v soukromém světě korporací a financí. Vezměme si jako příklad Bell Labs v Murray Hill. Pracuji se svědkem, který celou svou kariéru strávil v Bell Labs. Byl součásti buňky, která měla super tajné černé zakázky na vojenské operace, které se týkaly mimozemských komunikačních zařízení a přístrojů. Tyto korporace zkoumaly uvedené technologie a přišly na to, jak vlastně fungují a jakým způsobem se pravděpodobně dají použít. Objevily přístroj A či zařízení B, z kterých se stalo něco, co si posléze nechaly patentovat, a vzápětí se z těch věcí stalo mnoha miliardové průmyslové odvětví. Mám na mysli optická vlákna, integrované obvody, lasery a podobně.

Tato rakovina tajných vládních fondů metastázovala do mnoha korporačních, finančních a technologických aktivit. A nyní má ten soukromý korporační svět technologie, které snadno přetrumfnou všechny CIA, DIA a podobné třípísmenové vládní agentury.

Další korporační svědek, se kterým pracuji, potvrdil, že když pracoval v Ball Labs, viděl osmadvacet nebo devětadvacet zařízení na volnou energii, která tato firma získala a která ukryla nebo dala „do šuplíku". Tento, svědek, který je nyní v důchodu pracoval na těchto technologiích.

General Motors a další velké korporace též sedí na technologiích, které mohou zachránit Zemi, ale lidem je neposkytnou.

Takže tyto vzájemně provázané, mnohonárodnostní korporace a finanční zájmy provádějí multimiliardové operace, které předčí veškerou moc Pentagonu nebo Spojených států nebo jakéhokoliv státu na Zemi. Je to netvor nekontrolovaných, zkorumpovaných korporací a tajné moci, která je jen zčásti v rukou vlády. Takže bohužel, i když se objeví mocná osoba v tom, co lidé nazývají „vládou", která si přeje zveřejnění pravdy, cítí se být zahlušena těmi druhými „speciálními zájmy".“

Vatikán řídí tajné vojenské operace s mimozemšťany

„Máme svědka z řad vojenského námořnictva, který byl na misi někde v Atlantiku, kde probíhalo pátrání po něčem, čemu říkali magnetické anomálie. V těch kruzích je výraz „magnetické anomálie"  eufemismem pro podmořské mimozemské koráby. Pro pátrání po těchto podmořských UFO používali speciálně vybavené atomové ponorky.

Když se chystali vyrazit na tuto misi, přijela do přístavu limuzína a vystoupil jeden chlápek v obleku (nejmenovaný agent tajných služeb) a kněz v řádovém obleku. Byli to poslední lidé, kteří nastoupili na palubu ponorky, a byli to právě oni, kdo vydávali všechny rozkazy.

Ponorka doplavala do oblasti, kde se setkali s obrovskými podmořskými mimozemskými koráby. Několikrát je sledovali a zjistili, že se tyto koráby pohybují rychlostí 400 až 500 uzlů. (uzel je přibližně 0,51 m/s). Tato UFO křižovala vodu rychlostí tryskáče a nezanechávala za sebou znatelnou stopu. Pak se zničehonic přiblížila dvě UFO, každé doplulo na jednu stranu ponorky, a vypnula celý jaderný pohonný systém. Ta jaderná ponorka se nemohla hnout ani dopředu, ani dozadu, ani do stran. Prostě se jen vznášela ve vodě.

Po celou tu dobu měli zapnutá velmi složitá zařízení pro sběr dat. Když se ponorka vrátila do přístavu, všechna data byla dána na hromadu a předána tomu knězi, který nebyl Američan. Byl z Vatikánu. Ten muž si vzal všechna data a odešel. Byla to speciální operace atomové ponorky US vojenského námořnictva pro Vatikán, kterou řídil muž z Vatikánu.

Dokud jsem nenarazil na tohoto svědka, nemohl jsem přijít na to, proč má být katolický kněz tím, kdo velí takové operaci.

Nyní již víme proč. Mýtus oddělení církve od státu je právě toto - pouhý mýtus. Dokonce i lidé, kteří vědí o existenci stínové vlády, nemohou uvěřit, do jaké hloubky a rozsahu pronikly do této organizace jisté tajné, ničemné náboženské zájmy. Tímto způsobem se udržuje kontrola.

Pravda zakrývá sama sebe. Jinými slovy, pokud vyprávíte verzi pravdy, která je uchopitelná, všichni ji mohou akceptovat. Ale když vlastně řeknete holou pravdu... celou pravdu... a strhnete celý závoj, pravda se skryje, protože se zdá být neuvěřitelná. Ale ty nejpodivnější věci jsou vskutku pravdivé...

Je v tom jistá ironie, je obtížné říci celou pravdu, protože skutečná pravda o těchto věcech je příliš vzdálena prototypu konvenční moudrosti a víry. S tím jsem zápasil celých dvanáct let. Poté, co jsem se dostal na tuto úroveň utajovaných poznatků, napadlo mě: „K čertu, komu vůbec můžu něco takového vyjevit?"

Moudrost vyžaduje, abyste se podělili o pravdu takovým způsobem, který je pro naslouchajícího uchopitelný. K čemu je dobré učit integrály předškolní dítě, které sotva začalo chápat, že jedna a jedna jsou dvě?

Zároveň mě velmi deptalo i to, že mám všechny ty poznatky a nepředávám je dál. Takže nyní odhaluji pravdu, i kdyby mě to mělo zdiskreditovat... Dostáváme se na na konec algoritmu. Víme, že když došlo k 11. září - poté, co měl projekt Disclosure desítky tisíc lidí požadujících veřejné slyšení, a když i vážení členové kongresu zvažovali tuto možnost - tak se celý tajný program posunul rychle kupředu.

A co je další položkou na tomto algoritmu poté, co už přišel na řadu globální terorismus? Fingovaná hrozba z vesmíru. Konečnou kartou, kterou vyloží na stůl ta tajná metavláda, bude fingovaná hrozba z vesmíru spojená s mimozemskou inteligencí. Takže se ke konci algoritmu blížíme mílovými kroky. Doba nám už nedovoluje ten luxus, abychom mlčky přecházeli pravdu - dokonce ani zakázanou pravdu.“

Informace byly použity z knihy Utajovaná pravda

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.