Středa , 29 března 2023

„Nový světový řád s velkou pravděpodobností nepotrvá dlouho“, říká Jan Van Helsing

Martin Kirschner.

Kniha německého autora, která se stal světovým bestsellerem o iluminátech, zednářích a přicházejícím NWO.

Jan van Helsing je německý autor knih zabývající se tématy jako jsou ilumináti, zednáři a Nový světový řád. Ve svých knihách předpověděl to, k čemu dnes dochází a čeho jsme dnes nedobrovolně svědky. Předpověděl také, že se elity pokusí vytvořit Nový světový řád. Ve svých analýzách a predikcích však zpochybňuje, že to elitám nakonec vyjde.

Tato citace je z jeho knihy s názvem „Ruce pryč od této knihy“ ze strany 263:

Citace z knihy

„Nyní uvedu čtyři faktory, které ozřejmují, že naše situace není ani náhodou beznadějná. Dva jsou exoterické a dva esoterické.

Exoterické faktory:

Na začátku knihy jsem mluvil o malém stroji, jenž vyráběl elektřinu pro domek v džungli. „Díky“ zákazu knihy jsem se o několik let později seznámil s člověkem, který mi ukázal technologii připomínající science fiction. Předvedl mi létající stroje poháněnými elektromagnetickými sílami z universa. Koneckonců, takhle se hýbe i naše Země a uhání vesmírem dvou tisíce kilometrovou rychlostí. Ukázali mi také, jak se pomocí tohoto přístroje mohou kontrolovat mraky na nebi, přičemž z nich vytvářeli různé formace.

Dalším zevnějším faktorem je politika. Upřímně řečeno jsem přesvědčen, že se Nový světový řád za nedlouho stane skutečností. Ale pozor – žádné strachy! Neudrží se a nepřetrvá ani euro. Proč?

Naše pozemští vládci světa jsou ubezpečení, že svého cíle dosáhnou. Můžeme si být ale jistí, že mají mezi sebou obrovské neshody. Například Michail Gorbačov v březnu roku 1999, když NATO začalo válku proti Srbsku, protestoval:

„Západ podvádí Rusko. Dohodli jsme se na Novém světovém řádu, podle kterého mělo mít Rusko nadvládu nad Spojenými státy Evropy sahajícími od Atlantského oceánu po Ural. Rusko tuto zradu nezapomene.“

To znamená, že se i oni navzájem podvádějí, kde se jen dá… A navíc nejsou jen arogantní a bezohlední, ale i namyšlení. Výrok Jamese Warburga: „Světové vlády dosáhneme, podmaněním nebo dohodou, jestli se vám to líbí, nebo ne,“ potvrzuje, že naši iluminovaní „přátelé“ vůbec nepočítají s tím, že by se jim mohlo něco i nepodařit. Známe to však z praxe – pýcha předchází pád!

Nedoceňují totiž následující fakta: Co charakterizuje Nový světový řád?:

  • bezhotovostní finanční styk
  • otisky prstů a skenování čočky
  • náhrada listové pošty elektronickou
  • totální kontrola pomocí kamer a později laserové tetování nebo implantovaný čip
  • možnosti pátrání po lidech pomocí satelitů

Tušíte kam mířím? Na to, aby mohli uskutečnit Nový světový řád, potřebují počítače v kombinaci s internetem a satelity. A co je předpokladem toho, aby tyto přístroje také fungovaly – elektrický proud!

A co se stane, když se nějakému hackerovi povede implantovat do nitra systému ničivý virus? A co kdyby tento hacker XY, který možná programoval i systém iluminátů, vědomě do něj zabudoval slabá místa a nebo o jeho slabinách ví? Mohla by se objevit elektromagnetická zbraň, která by byla schopna ochromit zásobování elektrickým proudem a narušit provoz satelitů tak, že se komunikace úplně zhroutí. Například formou elektronových blesků, které pak kompletně vymažou software.

Co by se stalo, kdyby se zemí prohnaly orkány o rychlostí čtyři sta kilometrů za hodinu? Pak by nezůstal na místě ani jeden elektrický stožár!

Jasnovidci ve svých vizích mluví rovněž o pádech asteroidů, které pak „uklidí“ satelity zcela přirozeným způsobem … Musíme si uvědomit i to, že se magnetické pole Země stále zeslabuje, což ovlivňuje i fungování střídavého proudu a elektroniky na celém světě. Je jasné, co mám na mysli?

Esoterické faktory:

Práce s mediálními dětmi mi ukázala, že jsou to malí „andělé“, kteří mění svět už jen svou přítomností na Zemi. Na vlastní oči jsem viděl, jak silou myšlenky ohýbali příbory, nechali poletovat pera, rozeznali v auře lidí nemoci, nebo události, řekli mi věci z mé minulosti i mé myšlenky. A co je opravdu zajímavé, viděli i události globálního rozsahu, například drama z 11. září 2001. Některé z nich zří i původní Matrix, životní neboli počítačový program, jehož součástí jsme. (Matrixem označuji to, čemu křesťané říkají Plán stvoření, židé Biblický kód, a u muslimů je to Kismet nebo Inshallah.) Dokážou v něm číst jako v Knize života, podobně jako čtou Nadi-proroci indických knihoven palmových listů, v nichž je vepsaný život všech obyvatel této planety, a pochopitelně i iluminátů.

Co tím chci říct? Jsou věci, z nichž mají ilumináti obrovský strach. Fakta, která příliš narušují jejich koncepty, vzbuzují v nich pochybnosti a následkem toho vzájemnou nedůvěru – viz příklad Michaila Gorbačova.

A proto chtějí tyto děti zničit televizí, která ohlupuje, nebo pornografií – ale takhle to nefunguje. Mnohé z těchto dětských mozků se snad dají „uvařit“, znečistit, nebo tlumit Ritalinem, ale jen na čas. Neboť na to, aby se změnil kolektiv, nejsou potřebné masy  takových dětí. Jak víte, i dnes umlčuje a manipuluje kolektiv rovněž jen hrstka lidí.

Jak je to ale s milióny přívrženců, kteří spolupracují na Novém světovém řádu? Jsou to otcové a matky rodin. Půjde-li o jejich vlastní děti, mohly by změnit názor ze dne na den. Jde tu totiž i o lidské srdce, a to je božské. Je to mimochodem jediný orgán v lidském těle odolný vůči rakovině.

Mluvili jsme o super dětech. Co se stane, když se jich několik spojí a jednoho dne se rozhodnou společně čelit iluminátům? Co když svými schopnostmi „zneškodní“ jeden nebo více počítačů spravujících velké databáze?

Rozumíte proč vás „obtěžuji“ rozsáhlými informacemi o těchto dětech? Mnohé z nich četly i mé knihy a při našich setkáních jsem zjistil, že přemýšlejí o tom, jak by své schopnosti také využily…

Ilumináty rozděluje i další fakt:

Zvýšování frekvence našeho slunečního systému. Náš sluneční systém se pohybuje po eliptické dráze k centru galaxie a zase zpět se pak od něho vzdaluje. Jeden takový cyklus trvá 25 920 let a dělí se na 12 ér po 2160 letech.

V současnosti se přibližujeme k centru galaxie, což znamená, že k nám proudí více energie. Když se od centrálního Slunce vzdalujeme, můžeme říci, že usínáme. Vibrace božského světla se zpomalují, jsou temnější. Když směřujeme k Centrálnímu Slunci, neboli centru galaxie, tak se probouzíme.

Momentálně jsme se pohnuli od nejvzdálenějšího bodu směrem k centru světla, ke světelnému pramení. Podle posledních poznatků není tato elipsa uzavřena, ale tvoří spirálu. Když se nacházíme v otočných bodech „usínání“ a „probouzení“, procházíme dramatickými změnami. Mění se vědomí živých tvorů a dochází i ke změnám magnetických pólů naši planety.

Z astronomického hlediska jsme v současnosti dosáhli nejvzdálenějšího bodu od centra galaxie (= tzv. Aphel) a jsme na cestě zpět. Z pohledu astrologie skončila éra Ryb a začíná éra Vodnáře. Tento bod „obratu“ je i vrcholem nynějšího cyklu duchovní evoluce. Je to doba, kdy začíná takzvaná Zlatá epocha, něco jako neděle na konci týdne, nebo sedmý den židovských dějin Stvoření. Ve starověkých védách jsou tyto dvě fáze Brahmův výdech a nádech. Připomíná nám to starověkou zákonitost periodicity – příliv a odliv, den a noc, život a smrt. V náboženských spisech se píše o přechodu do vyšší dimenze. Stoupáme na další stupeň hmotné, fyzické existence.

Znejistěným iluminátům je jasné, že jde o skutečný problém. Přibližování se slunečního systému k Centrálnímu Slunci přináší s sebou i zvýšenou sluneční aktivitu, která ovlivňuje Zemi a tvory, které na ní žijí. Stoupá počet sebevražd, zemětřesení a jiných přírodních katastrof. Vyšší frekvence má vliv mimo jiné i na elektrické spotřebiče. Hlavně na ty, které pracují na střídavý proud, což má za následek výpadky elektrického proudu.

Lidé se začínají probouzet

Na druhé straně se lidé začínají i probouzet, zvyšuje se kvalita vědomí…

Vše se odehrává v cyklech. Nejenom ilumináti pracují po staletí na svém cíli, ale také druhá, světlá strana. Je to jako se semínkem rostliny. Semínko jako takové není k ničemu. Když má však vhodné podmínky – dobrou zem, vhodné roční období, nebude jej třeba hnojit nebo možná ani zalévat a vzejde. Podobně jako se ženou a těhotenstvím. Otěhotní jen tehdy, když je zralá, aby přijala novou duši. A tak je to i se surfařem na vlnách nebo paragliderem a vzdušnými víry. V našem prostorově-časovém kontinuu potřebuje každá věc vhodný okamžik.

Lidstvo dosáhlo svého zenitu, bodu, kdy je třeba se rozhodnout. Většina z nás již zapomněla, že jsme kdysi byli svobodní a nechali jsme si svou svobodu vzít. Proto vyšší síly ponechávají Iliminátům moc, aby nám tak připomněly, že za naše činy i ne-činy, myšlenky a pocity neseme odpovědnost. Lidstvo i ilumináti, všichni jsme součástí obrovské hry. Když se jejich úkol naplní, pak odejdou – samozřejmě, ne zcela z vlastní vůle.

Proto nemusíme mít před ilumináty a jejich cíli ani strach, ani proti nim bojovat. Jejich Nový světový řád je obr na hliněných nohách. Vypadneli (střídavý) elektrický proud, nebude na zemi pracovat žádný počítač. Pak se zhroutí i obchody na Wall Street, kontroly pomocí satelitů budou nemožné a atomové bomby budou nefunkční. Jak se to konkrétně bude dít je nepodstatné.

Můžete si být ale jisti, že Nový světový řád nezestárne.

Touto myšlenkou chci uzavřít „negativní“ téma a podnítit vaše snění. Sněte si svůj vlastní sen, nesněte naprogramovanou a řízenou noční můru iluminátů! Buďte smělí. Odvažte se něco si přát, a to se vám i splní, protože jste božská bytost a tvoříte si vlastní osud. My všichni jsme tvůrci NOVÉHO SVĚTA, vše začíná myšlenkou!“

Konec citátu

Závěr

Tak jak jste si mohli přečíst, prostě stačí jim ten NWO vypnout ze zásuvky. Zní to možná jednoduše, ale je to tak. Jak říká Jan van Helsing, tak není podstatné jak k tomu dojde, ale dříve nebo později k tomu dojde. Ve hře je také přechod na decentralizované systémy, jako je například Internet 3.0 založený na blockchainu, např. Kusama (stejně se jmenuje i jejich kryptoměna), nebo decentralizovaný ekonomický systém Cardano. Více o kryptoměnách a decentralizaci učím ve své Diaspora Academii.

Spekuluje se, že Donald Trump převezme pod svou kontrolu satelity a skrze ně lidstvu řekne pravdu o tom, kdo po celá staletí ve skutečnosti vládl tomuto světu. Současně se tím i zahájí procesy řízení skrze média, protože nebýt médií, tak by nás nikdy nemohli takto řídit a kontrolovat.

Možná, že už jste viděli video, kde hackeři z Anonymous vyhlásili kybernetickou válku Novému světovému řádu. Budou to oni kdo vyřadí iluminátům systémy z provozu? Již nyní vytvořili decentralizovaný ekonomický systém s názvem Utopia, který má nahradit ten starý.

No a pak tu máme ty super-děti, někdy také nazývané indigové děti, které podle Jana van Helsinga pozitivně působí na světové dění pouze svou přítomností. Dovedete si představit co se stane, až se tyto děti začnou činit? Nedávnou jsem viděl film s názvem Temné síly kde bylo předpovězeno, že takové děti budou systémem perzekuovány a že je světové elity budou brát jako virus a posílat do koncentračních táborů. Opět náhoda?

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.