Neděle , 26 března 2023

Připomeňme si, že v našem nitru je schován celý vesmír

Lidé jsou školským systémem indoktrinováni k tomu, aby nikdy nenalezli potenciál nalézající se uvnitř nich. Položili jste si někdy otázku, proč se děti ve školách učí různé vzorečky, algebry a jsou do nich nahrávány informace, které v životě nikdy nepoužijí? Cílem není děti vzdělávat, ale udělat je díky strachu z trestů poslušnými, aby pak celý život jako otroci chodili do práce, kde budou plnit další úkoly pro nadnárodní korporaci.

Kdyby systém chtěl skutečně vychovat svobodné a suverénní bytosti, tak je naučí praktickým dovednostem týkajících se zdraví, štěstí, meditací, afirmací, vztahů, zdravého stravování, vesmíru atd. Děti by se již v útlém věku učily o skutečné historii lidstva, dnes utajovaných technologiích, o svém skutečném původu a smyslu života.

Jelikož jsme každý nahraditelným kolečkem v systému, který nás ve skutečnosti ničemu hodnotnému nenaučil, tak dnes musíme znovu nalézt to, co jsme nikdy neztratili.

Dr. Steven Greer, který se věnuje UFO a nebeským říším k tomu říká:

„Připomeňme si, že v našem nitru je schován celý vesmír, a my disponujeme ohromnou silou ... každá lidská bytost, nikoliv pouze já nebo vy. Všichni jsme to stejné, a když je potřeba, můžeme přivolat tu nejvyšší Sílu, aby vykonala to, co je potřeba, aby bylo dosaženo něčeho úžasného.

Pokud jsme ochotni podstoupit nejvyšší oběť a máme toto poznání, pak se staneme někým, kdo je nazýván duchovním bojovníkem. To je někdo, kdo je ochotný udělat to, co je potřeba, nehledě na riziko, které podstupuje. Takový člověk již transcendoval strach.“

Odvaha jít do akce

Někteří duchovní lidé mluví o takzvané „postelové válce“, kdy se máte válet v posteli s pozitivní myslí v domnění, že vše se časem samo vyřeší a zlo zmizí. Podle Dr. Greera takto myslet je velká chyba:

„Jak už jsem řekl dříve, milí lidé mají jeden vážný nedostatek: jsou milí. Poněvadž milí lidé jsou milí, zuřiví vlci a šílení psi je mohou roztrhat na kusy. Takže žijeme v době, kdy musí dojít ke sloučení jistého množství jasnozřivé spirituality a skutečného poznání s opravdovou kuráží a odvahou.

Bohužel žijeme v době, kdy je spiritualita zaměňována s pasivitou. To je velmi nebezpečná věc, protože to je výsledek propagandy a indoktrinace, která byla vytvořena lidmi, kteří jsou duchovně zaměření a velmi milí, ale velmi pasivní a nevlivní. Při této pasivitě mají vzteklí psi volné pole působnosti.

Lidé jako Gándhí nebo Martin Luther King byli bytosti plné nedostatků, stejně jako my, ale protože byli duchovně zaměřeni a měli odvahu pramenící z jejich přesvědčení, přistoupili k činům.“

Přivést Zemi do časů jednoty, mírů, hojnosti, svobody a osvícení

„V srdci reality Země a jejích lidí vidíme nádherný zlatý úsvit, vidíme, jak se Země mění v růžovou zahradu míru. Vidíme, jak Země kráčí kupředu a stává se jedním z diadémů stvoření, jedním z opravdových útočišť míru a poznání v kosmu.

Všechny národy se v tomto stavu klidu a míru obracejí k Zemi a jsou naplněny radostí, protože nastal čas naplnění příslibu lidstva. My jsme zde, abychom byli svědky této události a abychom uvedli tuto realitu v život.

Vidíme sami sebe, jak jsme spojeni s nebeskými, astrálními i mimozemskými bytostmi. V tomto cvičení naší vůle se k nám připojují všechny dobré bytosti ze Země. Když manifestujeme tento čas osvícení a nepřerušené období tisíciletého míru, jsme pevně spojeni s božským Bytím.

Tiše dál sedíme a vidíme, že jsme spojeni s andělskou sférou, s nebeskými bytostmi, s astrálními světy, ve kterých dlí naši předkové, s bytostmi z jiných světů. Vidíme, že se k nám připojují mimozemští lidé. Svými vědomými myšlenkami a modlitbami se k nám připojují i pozemšťané. My všichni v sobě udržujeme tuto myšlenku a vidíme Zemi koupající se ve zlatém světle, Zemi, která je přiváděna do tohoto času míru, kdy budou umlčeny všechny války a kdy nastane konec veškerého utrpení.

Nespravedlnost ustoupí spravedlnosti, chudoba hojnosti, ničení bude vystřídáno časem nádherných a dokonalých staveb a nastane čas dokonalého a osvíceného společenského řádu.

Jak to vše vidíme v našem nitru, začínáme si být jisti tím, že k tomu dojde. Vidíme, že jsme spojeni jak se světy nekonečna a posvátna, tak se světy hmoty a mimozemských bytostí. Nadešel čas zániku starých špatných způsobů. Starý řád je smeten rozkvětem řádu nového, jehož hlavními znaky jsou jednota, mír a neporušené osvícení, které zavládnou během následujících tisíců generací dětí Země.“

Citace byly použity z knihy Utajovaná pravda

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.