Středa , 31 května 2023

S pomocí takových technických prostředků, jako jsou rozhlas a reproduktory, bylo osmdesát miliónů lidí zbaveno nezávislého myšlení.“ řekl Hitlerův spolupracovník

Autor: Martin Kirschner.

Albert Speer, jeden z blízkých spolupracovníků Adolfa Hitlera.

Informační technologie a sdělovací prostředky měly sloužit ve prospěch lidstva. Nicméně tyto systémy procesů řízení ovládli globalisté, aby mohli manipulovat veřejnosti a zotročit většinu lidstva do svého NWO.

Kybernetismus

Lidé se v současné době moc fyzický nestýkají a čím dál více času tráví online. Můžou za to samozřejmě lockdowny nařizované vládou, ale také kybernetismus, kdy lidé jsou tlačení k tomu, že si věci mají vyřizovat online. To však u lidí vede k deprivaci a odloučení od okolí. Současná autorita v oblasti psychoanalýzy Erich Fromm o kybernetismu říká:

,,V kybernetické éře je osobnost stále více předmětem manipulace. Práce, konzum a volný čas člověka jsou ovlivňovány reklamou a ideologií (Skinner to nazývá, kladnými pobídkami'). Člověk ztrácí aktivní a odpovědnou roli ve společenském procesu; stává se zcela ,odregulovaným' a učí se, že jakékoli chování, jednání, myšlenky nebo pocity, nehodící se do obecného plánu, mu způsobují velké nepříjemnosti; ve skutečnosti se tak stává tím, kým by měl být. Pokud se snaží být sám sebou, pak ohrožuje sám sebe. V policejních státech ohrožuje svoji svobodu, a dokonce i život, v demokratických společnostech možnost vzestupu po společenském žebříčku. Riskuje i ztrátu zaměstnání, a co je možná nejdůležitější, riskuje, že se bude cítit izolovaný, zbavený dorozumění s ostatními."

Sdělovací prostředky

Nebýt sdělovacích prostředků, tak by těžko mohly být zahájeny a udržovány procesy řízení, ke kterým dnes dochází.

  1. Fromm zdůrazňoval, že hromadné sdělovací prostředky zbavují člověka schopnosti vytvořit ucelený obraz světa a zaměňují jej mozaikou sestavenou z kupy nesourodých a navzájem nesouvisejících skutečností. To nejen potlačuje schopnost kriticky posuzovat, ale působí depresivně na emoční sféru člověka.

Západ prožil obrovský experiment - fašizmus. Ukázalo se, že v atomizované společnosti ovládání sdělovacích prostředků umožňuje uskutečnit úplnou, totální manipulaci vědomím a zatáhnout prakticky celou společnost do nejabsurdnějšího sebevražedného projektu. Hitlerův spolupracovník, Albert Speer, ve svém posledním slovu u norimberského soudu připustil:

„Hitlerova diktatura se v jednom zásadním bodě lišila od všech svých předchůdců v historii. Byla to první diktatura v dnešní době moderního technického rozvoje, diktatura, která dokonale využila všech technických prostředků k ovládnutí vlastního národa.

S pomocí takových technických prostředků, jako jsou rozhlas a reproduktory, bylo osmdesát miliónů lidí zbaveno nezávislého myšlení.

Bylo tak možné je podřídit vůli jednoho muže. Telefony, dálnopisy a vysílačky umožňovaly například předávání rozkazů z nejvyšších zdrojů přímo nejnižším jednotkám, kde byly vzhledem k vysoké autoritě prováděny bez kritiky.

Dalším výsledkem bylo, že četné úřady a velitelství byly přímo připojeny k nejvyššímu vedení, od kterého přímo dostávaly své zlověstné rozkazy. Jedním z výsledků byl také dalekosáhlý dohled nad občanem státu a zachování vysokého stupně utajení kriminálních akcí. Možná, že se cizinci tato mašinérie státu může jevit jako linka telefonní ústředny – zjevně bez systému. Ale stejně jako ten první, tak i poslední mohl být obsluhován a ovládán jedinou vůlí.

Dřívější diktátoři během své vedoucí práce potřebovali vysoce kvalifikované asistenty, a to i na nejnižší úrovni, muže, kteří uměli samostatně myslet a jednat. Totalitní systém v období moderního technického rozvoje se bez nich může obejít; samotné komunikační prostředky umožňují mechanizaci podřízeného vedení. V důsledku toho vzniká nový typ: nekritický příjemce rozkazů."

Vymýt mozky

Sovětský vědec Sergej Georgievič Kara-Murza ve své knize „Manipulace vědomím“ píše:

„Společenská dynamika kultury představuje příliš rozsáhlé pole a my se uchýlíme k jejím pojmům, když budeme mluvit o jednotlivých přístupech nebo případech manipulace vědomím. Zde si jen připomeňme, že doktrína, vyrostlá na těchto znalostech (stejně jako na učení o hegemonii), má základní závěr: pokud je třeba ,vymýt mozky' celé společnosti, vy- konat nad ní velký program manipulace a vypnout zdravý rozum několika generací, je třeba zničit systém ,vesmírného', disciplinárního vzdělávání a je třeba nahradit celostní vesmírnou (humanitní) kulturu kulturou mozaikovou. K tomu musí manipulátoři ovládnout školu a prostředky masové komunikace. Za těchto podmínek lze dosáhnout většího, či menšího úspěchu, ale pokud tyto podmínky nejsou zajištěny, úspěchu je téměř nemožné dosáhnout.“

Všechny hlavní sdělovací prostředky a vzdělání řídí a ovládá systém navržený globalisty. Vzdělávací systém vychovává poslušné občany a sdělovací prostředky pak aktivují programy v mozku (pavlovův reflex). Pokud si to lidé uvědomí, tak budou sami hledat jiné zdroje informací a vzdělávat se na vlastní pěst.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.