Sobota , 1 dubna 2023

Situace v níž se nyní nacházíme

Autor: Martin Kirschner.

V knize „Velký experiment“ jsem našel na straně 231 text, který rezonuje s dnešní dobou. Ačkoliv kniha byla vydána roku 2013, tak již tehdy popisovala situace, které se v té době děly i když to nebylo tak intenzivní jako dnes. Posuďte sami:

Citát z knihy:

„Z naší perspektivy vnímáme, že destabilizace vašeho světa se urychluje stále více, což představuje pro vaši biologickou, mentální a emocionální realitu obrovský stress.

V této správě vám chceme dát do rukou praktický nástroj. Pomocí něj můžete do svého souboru tělo-duch vnést koherentní stav, přestože se nacházíte uprostřed permanentně narůstajícího chaosu.

Šokové vlny změn, které mnozí z vás zažívají, se dají srovnat s přesazováním rostliny. Její kořeny se rozrostly, květináč je již příliš malý, a proto se splétají do nepřehledné změti. Psychologické a biologické kořeny, jež vás stabilizují v realitě, jak ji momentálně vnímáte, se u mnohých z vás příliš rozbujely a propletly. Až na několik málo výjimek je pro většinu lidí velmi těžké vyrovnat se se změnami, jež se právě dějí ve vašem světě.

Hodně z toho co jste považovali za pravdu, se v současnosti demaskuje jako lež. Stále více institucí, na jejichž ochranu či loajalitu jste se spoléhali, se vybarvují jako lživé. Mezilidské vztahy komplikuje jednoduchá skutečnost, že mnohé z vás vyčerpávají a zatěžují komplexní změny odehrávající se ve vašem životním prostředí, jež podle všeho nemáte pod kontrolou. Na tyto stresové faktory reaguje vaše tělo (=vaše biologická stránka) destruktivními vzorci. Týká se to také vašich mentálních a emočních schopností.

Ale vraťme se k naši metafoře s rostlinou a zamotanou spletí kořenů, které jsou již pro starý květináč příliš mohutné. Všichni tvorové, již prožívají pocity, mají duševní kořeny, které je propojují s vnímanou skutečností. Pokud je shluk kořenů příliš velký a kořeny jsou propleteny, rostlina nemůže dále růst a rozvíjet se. Jestliže ji pak přesadíme do většího hrnku, kde bude mít více místa, nastane paradox: rostlinka zažije období šoku a dezorientace a chvíli ji potrvá, než zjistí, že může své kořeny rozšířit.

Možná je to pro některé z vás nepřijatelné, ale v podstatě jste momentálně ve fázi, kdy se vám nabízejí nesmírné možnosti pro zrychlený růst. Multidimenzionální prostor, ve kterém se nacházíte, se totiž rozpíná a váš „květináč“ se zvětšuje. A přesto se možná cítíte být omezenější než kdykoliv předtím.

Ze své pozice vidíme tento paradox tak, že lidé mají, až na malé výjimky sklony jen velmi pozvolna přijmout nový prostor pro nový růst. Zvyknou si na malou plochu, kterou mají k dispozici a na omezení tak, jak jim je ukládá realita v jejich způsobů vnímaní. Lidské bytosti mají vrozenou těžkopádnost a lenost, pokud jde o možnost vkročit do nové skutečnosti, jež je rozměrnější, než ta, kterou vnímali předtím.

Pokud patříte k těmto několika odvážným, skládáme vám poklony. Ale většina lidí, dostane-li se jim možnosti rozšířit kořeny, překročit jejich dosavadní realitu, jak ji doposud vnímali, a otevřít se pro nové úhly pohledu, projevuje mimořádnou zdrženlivost.

V této fázi globálního přechodu představuje jednu z největších výzev fakt, že vaše problémy nejsou jen mentálního a emocionálního původu – jsou i vysloveně fyzické. Máme tím na mysli, že prudké změny reality, jak ji vnímáte vy, představují pro vaši fyziologii a nervovou soustavu ohromný nápor.“

Konec citátu

Závěr

Jak můžete vidět, tak již v roce 2013 jsme byli Plejáďany informování o tom, že spousta institucí jež nás mají chránit a pomáhat jsou postavené na lžích a podvodech. Dnešní realita ohledně Covidu stále více lidem otvírá oči v jakém systémovém podvodu žijeme. Od bank až po lékařství.

Kniha říká, že člověk, který zažívá těžkosti, tak roste na duchu (rozšiřuje svůj prostor). Na druhé straně situace, která se v dnešním světě Covidu odehrává je spíše na škodu. Na jedné straně tato doba prověří mistrovství každého z nás. Na straně druhé to spousta lidí nedá.

Možnou úlevou nám může být názor Jana van Helsinga, který říká, že NWO nepotrvá dlouho.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.