Středa , 31 května 2023

Zdravý způsob života: Falun Gong (Fa-lun Kung)

Autor: Tysan Lernerová.
24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína. (clearwisdom.net archiv)
24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína. (clearwisdom.net archiv)

 

V poslední době mnoho lidí ze Západu vítá různé alternativní způsoby léčení, odlišné od současného lékařského paradigmatu. Lidé mění svoji stravu, používají bylinky, vyhledávají akupunkturu, terapii barvami, masáže, chiropraktiky, jógu nebo ayurvédské lékaře.

Jako jeden z těchto alternativních způsobů léčení si získal popularitu i čchi-kung (qi-gong). Objevuje se v kulturních centrech, fitness studiích, společenských centrech atd... Navštivte některou zemi sousedící s Čínou brzy ráno. Určitě tam najdete množství lidí různého věku cvičících čchi-kung, tai-čchi, nebo Falun Gong (Fa-lun Kung nebo také Falun Dafa).

Číňané jsou známí svými „prastarými tajemstvími“, které jim pomáhají vypadat mladší, žít déle a být moudřejšími. Začátkem devadesátých let popularita Falun Gongu (druh čchi-kungu) vzrostla po celé Číně. Proč se stal Falun Gong, navzdory všem těm prastarým tajemstvím, nejpopulárnějším čchi-kungem v zemi? Proč je stále široce zastoupen? Co je Falun Gong a proč je takovou výjimečnou praxí a proč je stále široce rozšířený i přes tvrdé pronásledování praktikujících čínskou vládou?

Falun Gong se skládá ze čtyř cvičení vestoje a meditace vsedě; současně také vyžaduje, aby se praktikující kultivovali i vnitřně. Kultivace znamená nepřetržitě se snažit žít podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Kultivace sebe samého je základním předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát tím, kdo praktikuje Falun GongVětšina praktikujících Falun Gong zaznamenala zlepšení svého zdravotního stavu. Někdy jsou tato zlepšení nepatrná – jako zbavení se stresu, lepší spánek, "lehčí" a energičtější pocit a dobrá nálada. Mnoho z nich však zaznamenalo i výrazné zlepšení zdraví, včetně vyléčení život ohrožujících chorob.

20100314-weihai-practitice
Cvičení Falun Gongu v okrese Chuan-cchuej na náměstí ve městě Wej-chaj, Čína. (clearwisdom.net archiv)

Přesný způsob, jakým Falun Gong léčí nemoci, není zatím moderní medicínou pochopen, ale jeho účinky jsou měřitelné.

Sčítání lidu v Číně v roce 1998 ukázalo, že nejméně 70 milionů lidí v té době cvičilo Falun Gong, čímž se Falun Gong stal nejpopulárnější praxí v čínské historii. Mnozí, kteří se této praxi věnovali, si osobně vyzkoušeli léčivou sílu Falun Gongu.

„Jen měsíc poté, co jsem začal kultivovat univerzální principy Falun Dafa – Pravdivost, Soucit, Snášenlivost – moje nemoc (leukémie), kterou moderní medicína neuměla vyléčit a která stála mou rodinu desetitisíce dolarů, byla úplně pryč,“ řekl praktikující Falun Gongu z pevninské Číny.

„Donedávna jsem měl osteonekrózu druhého stupně (degenerace kostní tkáně) na obou kyčlích a byl jsem prakticky paralyzován téměř rok. Avšak již po třech, čtyřech dnech praktikování Falun Dafa jsem zahodil své berle a byl jsem schopen opět chodit,“ říká další praktikující Falun Gongu z pevninské Číny.

První lékařský průzkum mezi lidmi, kteří se věnují Falun Gongu se uskutečnil v Pekingu v roce 1998. Podle tohoto průzkumu mělo 93,4 % z 12 731 zúčastněných zpočátku nějakou nemoc a 49,8 % trpělo nejméně třemi chorobami před cvičením Falun Gongu. Prostřednictvím výuky a následného praktikování Falun Gongu se jejich zdravotní stav zlepšil. Míra (jakéhokoliv) zlepšení byla 99,1 % a v rámci tohoto zlepšení byla míra úplného vyléčení 58,5 %. Ze srovnání zdravotního stavu praktikujících předtím a poté, co začali praktikovat Falun Gong, vyplynulo, že 80,3 % zúčastněných zaznamenalo zlepšení. Z toho míra těch, kteří se cítili „velmi energičtí“ vzrostla z 3,5 % před praktikováním na 55, 3 % po zahájení praktikování.

20100315-falun-gong-wuhan
1. května 1996, skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína. (clearwisdom.net archiv)

Průzkum také ukázal, že 12 287 lidí, tedy 96,5 % zúčastněných, se cítilo po cvičení Falun Gongu psychicky lépe.

Pekingský průzkum také ukázal, že počet lidí věnujících se Falun Gongu stoupal každý rok a míra růstu se zrychlovala.

Podle tohoto průzkumu praktikující Falun Gongu ušetřili 3 270 yuanů na zdravotních výdajích na osobu za rok (yuan měl hodnotu v době průzkumu asi 0,12 dolaru; průměrný pracující v čínských městech vydělává zhruba 500 yuanů měsíčně). Při vynásobení těchto čísel miliony praktikujících je snadné vidět, že Falun Gong ušetřil Číně miliardy dolarů na lékařských výdajích.

PŘEDSTAVENÍ MEDITAČNÍ PRAXE FALUN GONG 

Další průzkum byl proveden na Tchaj-wanu. Z 1 182 zúčastněných, 72 % praktikujících Falun Gong použilo jen jednou zdravotní kartu pojištěnce, která dovoluje šest návštěv poskytovatele zdravotní péče (lékaře) za rok. Využívání zdravotní péče praktikujících Falun Gongu bylo asi poloviční oproti běžnému průměru. Zpráva také zdůraznila, že Falun Gong má výrazný vliv na eliminaci nezdravých návyků a závislostí.

20100314-shuangcheng-practice
Foto z roku 1999 předtím, než začala Čínská vláda 20. července Falun Gong pronásledovat. Praktikující Falun Gongu společně cvičí na Dongmen Plaza, Čína. (clearwisdom.net archiv)

„Když jsem cvičil, moje tělo se druhý den cítilo lehce a všechny symptomy zmizely. Při chůzi jsem se cítil jako pírko a při jízdě na kole jako bych byl tlačený. A necítil jsem se víc unavený, když jsem šel po schodech. Nemoci mé dcery také zmizely,“ řekl čtyřicetiletý Fengying Mao, bývalý chirurgický ošetřovatel v Číně, nyní žijící v USA.

„Po studiu učení Falun Gong a cvičení cviků jsem se stal velmi klidným a vnitřně vyrovnaným. Umím být nyní objektivní nejen vzhledem k sobě, ale také ohledně věcí, které by mě jinak znepokojovaly. Po prostudování učení jsem si uvědomil, že jsem nežil svůj život způsobem, jakým bych měl: podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Čím více jsem studoval učení, tím blíže jsem se k těmto principům dostával,“ říká Orysia McCabe z Kanady.

Mnoho svědectví praktikujících Falun Gong zní zázračně a někteří proto mohou pochybovat o tom, že zlepšení zdraví může být připsáno Falun Gongu. Ale fakt, že tyto případy jsou tak časté, poukazuje na nutnost věnovat mu větší pozornost ve vědeckém výzkumu.

Samotná metoda Falun Dafa (Falun Gong či Fa-lun-kung) je představená na stránkách www.falundafa.org.

Originální článek: small United States

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.