Ztělesnění Pravdy

Autor: CONAN MILNER.

Když změníme své zaměření z utrpení našich zkoušek na to, co nám mohou přinést, změní se povaha každé zkoušky. (Public Domain)

Pochopení hloubek a dimenzí pravdy

nám dává širší schopnost se na ni napojit.

Pravda je mocná věc, ale odhalení toho, co je pravda, není zdaleka tak jednoduché, jak bychom si mohli myslet.

Slovníkový význam pravdy ukazuje na nezpochybnitelný fakt nebo přesné zobrazení objektivní reality. Čestnost, integrita a transparentnost umožňují vidět pravdu. Lži, popírání a podvody to zakrývají.

Možná si myslíte, že pravda je pouze polárním opakem lži. Ale tato myšlenka má také osobnější a tajemnější stránku, protože naše vnímání toho, co je pravda, silně závisí na naší schopnosti vnímat, chápat a prožívat.

Vezměme si například řecké slovo pro pravdu, alethia. Místo popisu dichotomie pravda-verzus-nepravda, kterou si obvykle vybavím, alethia odkazuje na proces odhalování pravdy. Znamená to „odhalit, co je skryté“.

Místo pouhého chladného, ​​tvrdého faktu, alethia popisuje hledání odpovědí a osvícení, které přichází s jejich nalezením. Toto je aktivní forma pravdy – vhled, který zvedá závoj – umožňuje vám nový a hluboký pohled na něco, co bylo dříve skryto.

Například všichni máme nějaké nedostatky– aspekty našeho charakteru, které jsou zjevnější pro ostatní než my sami. Můžeme mít problém s přejídáním nebo vztekem, které propouštíme, ignorujeme nebo přehlížíme, často kvůli osobnímu ospravedlnění, nebo proto, že jsme vyrůstali mezi lidmi s podobnými tendencemi a naše základní linie se přizpůsobila tak, aby to považovala za normální. A pak se jednoho dne něco stane, nebo na to milovaná osoba poukáže tím správným způsobem, a najednou vidíme tento aspekt sebe sama jasněji, což nám umožňuje podniknout smysluplné kroky k jeho řešení.

Podobný význam jako alethia najdeme v zhen, čínském výrazu pro pravdu. Zhen může znamenat reálný a pravý. Ale stejně jako alethia, zhen také popisuje něco osobnějšího a intuitivnějšího.

Když se před staletími poprvé objevil znak zhen, jeho význam se značně lišil od druhu pravdy, o které dnes máme představu na Západě, vyplívá z článku z roku 2019 v Journal of Chinese Writing Systems od Youngsama Ha z Kyungsung University v Jižní Koreji.

„Číňané zažívali vývoj jinak než lidé na Západě kvůli faktorům prostředí,“ píše Ha. „Čínští lidé se tedy neptali na otázky jako: ‚Co je pravda?‘ Jejich zájem se týkal toho, jak to dělat, nebo jak by mohli pokračovat ve správné věci.“

Zhen a alethia nepopisují pravdu jako fakt, který najdete na Wikipedii. Spíše představují druh znalostí, které získáte životní zkušeností. Will Ward, jazykový nadšenec a generální ředitel společnosti, která prodává překladatelské vybavení, říká, že koncept alethia popisuje „vtělené znalosti".

„Často například slyšíme a uznáváme, že ‚cestování rozšiřuje vaše obzory‘,“ říká Ward. "Každý, kdo to nezažil, to může intelektuálně přijmout, ale teprve když skutečně cestujete a zažijete, jaké to je, když si jakoby rozšíříte obzory, zhmotníte tyto znalosti."

Naše konvenční chápání pravdy umožňuje pouze jednu verzi reality; vše ostatní je pouze subjektivní interpretace. Ale zvažte rozdíl ve světle alethie. Ward říká, že uvědomění si rozdílu mezi vtělenou a nevtělenou pravdou vám může poskytnout širší pohled na svět a lidi v něm.

„Začnete vidět svět jinak téměř ve všech ohledech a vaše interakce a porozumění každému, koho znáte a potkáte, může být mnohem smysluplnější, když si uvědomíte, že oba jste závislí na zkušeností zjevené nebo ztělesněné pravdy. “ říká Ward.

Toto vnímání umožňuje, aby se člověk stal více otevřeným, a tím se osvobodil od nevyhnutelných předsudků, které každý z nás zastává. Když dokážeme přijmout možnost, že naše vlastní vnímání je omezené, získáme základní předpoklad k větší schopnosti porozumět.

Pravda o traumatu

Samozřejmě jsou chvíle, kdy potřebujeme takovou pravdu, kterou všichni můžeme jasně vidět, shodnout se na ní a potvrdit ji jako fakt. Ale individuální, vtělená pravda také slouží životně důležitému účelu. Autorka a koučka Daniella Bernocková ve své knize „Emerging With Wings“ pojednává o tomto účelu optikou traumatu.

„Jedním z mnoha problémů s traumatem je to, že je lidé ve svých životech odmítají, a tak to hnisá a působí zmatek, dokud trauma nebude zpracováno, jinak je to bude stát život,“ říká Bernocková.

Bernocková utrpěla četná traumata z dětství, ale vždy je smazala jako triviální, protože se nedaly srovnávat s druhem násilných nebo trýznivých událostí, které považovala za skutečně traumatické. Místo toho, aby zažila střelbu ve škole, domácí týrání nebo přírodní katastrofu, cítila se emocionálně zraněná přáteli a rodinou a říká, že se dokázala uzdravit pouze tehdy, když uznala, že její traumata, jakkoli malá, opravdu něco znamenají.

"Od té doby jsem se naučila, že trauma není událost," říká Bernocková. „Trauma je nedobrovolné zranění, které za sebou zanechalo něco, co člověk nebyl schopen zpracovat. Prověření traumatu je důležitou součástí léčení. Trauma je osobní, a dokud si někdo tuto pravdu neosvojí, zůstane uvězněn v bolesti.“

Mnoho lidí, kteří nejsou schopni vidět pravdu o své vlastní zkušenosti, zůstává formováno událostmi, které nejsou schopni poctivě prozkoumat, protože uplatňují nedobrovolný sebeklam, který jim odepírá jasnost, kterou potřebují k uzdravení.

Důsledek pravdy

Nalezení druhu pravdy obsažené v alethii může být potěšující zkušeností. Můžete se ohlédnout za svou předchozí nevědomostí a ocenit svět z jasnější perspektivy. Ale psycholožka Claire Graysonová říká, že tyto zjevení něco stojí: Mohou ztížit vztah s ostatními, kteří ještě neudělali pokrok.

„Na jedné straně jsme se učili věřit, že ‚pravda je kořenem všeho dobra‘. Na druhou stranu se také tvrdilo, že ‚čím víc toho víš, tím víc jsi nešťastný‘. "Nevědomí lidé bývají šťastnější?" ptá se Graysonová. "Důvodem je, že znalosti mohou představovat břemeno ve snaze o pochopení."

Je méně stresující, když všichni souhlasíme a vycházíme spolu. A život by mohl být snazší, kdybychom se všichni rozhodli vidět vše stejně jednotně. Ale pro mnohé z nás naše pátrání po pravdě vítězí nad naší touhou přizpůsobit se. Graysonová říká, že lidé jsou zvědavá stvoření. Chceme to vědět, i když nás to může poněkud odcizovat od přátel a rodiny.

„Zkoumání a hledání pravdy nám může pomoci najít smysl života,“ říká Graysonová.

Vezměme si ty, kteří zažili doby velkého podvodu, jako je nacistické Německo nebo komunistické revoluce v mnoha zemích po celém světě. V takových chvílích političtí vůdci cenzurují informace a část polulace se stane obětním beránkem, což vede ostatní k tomu, aby přijali kruté činy nebo se na nich podíleli. Pro lidi, kteří se rozhodnou věřit tomu, co je v těchto prostředích objektivně a osobně pravdivé, může být příchod pravdy spojen se smrtelným rizikem.

Vaše myšlenky utvářejí vaši pravdu

Jak kromě extrémních situací ztělesňujeme pravdu? Graysonová má několik tipů. Za prvé, mějte otevřenou mysl. Zvažte, že smutek, hněv a žal mohou zatemnit vaše vidění, proto se snažte být emocionálně střízliví, než budete hledat pravdu, a buďte připraveni cítit se zranitelně. Pochopte, že pravda může být subjektivní a očekávejte neočekávané.

Někteří mohou hledat vedení u vyšší moci. Vnějším pozorovatelům se tento přístup může zdát kuriózní, iracionální nebo naivní. Ale lidé zvenčí nebyli svědky všech znamení a potvrzení pravdy, které vedly věřící touto cestou.

Pro ty, kteří zastávají názor, že stvoření je spojeno s blahodárnou silou přítomnou v jejich životech, pravda zahrnuje dimenze, které jiní mohou zavrhnout. Lidé, kteří zastávají toto přesvědčení, často zažili transformační zkušenost, která vedla k tomuto typu vtělené pravdy – zkušenost, která často začala nemocí, tragédií nebo nějakým jiným bolestivým soužením, které inspirovalo hledání odpovědí.

V roce 2002 byla Patricia Heitzová zdrcena diagnózou rakoviny ledvin během rutinní prohlídky. Nakonec se s touto zprávou vypořádala tak, že rozvinula každodenní modlitbu: „Pomozte mi vidět, co potřebuji vidět, a vědět, co potřebuji vědět o této nemoci.“

Když se Heitzová zotavovala po operaci rakoviny, našla odpověď v knize „You Can Heal Your Life“, knize od Louise Hay, která popisuje, jak je fyzická nemoc spojena s chronickými emočními vzory a myšlenkami. Díky tomu si Heitzová uvědomila, že hněv, který v sobě držela od dětství, byl hnací silou rakoviny, která v jejím těle hnisala.

„Vytvořila jsem si představu o tom, kdo jsem, na základě své potřeby být milována a přijatá v mé dysfunkční rodině,“ říká Heitzová. „Když jsem si uvědomila, že to, čemu jsem o sobě věřila, není pravda, vydala jsem se na cestu, abych zjistila, jaká je ve skutečnosti moje pravda, a ejhle, zjistil jsem, že mám úžasné dary, které když jsem se naladila, mi udělali velkou radost."

Pro Heitzovou bylo zjevením, jak mocné mohou být myšlenky a jak mohou diktovat její pravdu. Tato znalost jí dala nový pocit kontroly. Pokud mohla vytvořit nemoc ze sebenenávisti, co by mohla vytvořit ze sebelásky?

"Dívala jsem se na svět očima neomezených možností," řekla. „Kdybych mohla objevit, jaké byly přesvědčení, které mě sabotovaly, a napravit je, mohla bych vytvořit cokoli. Kdybych mohla vytvořit nemoc prostřednictvím negativních přesvědčení, mohla bych vytvořit cokoliv prostřednictvím pozitivních přesvědčení.“

I když pro někoho taková myšlenka může znít nevědecky nebo idealisticky, to, co platí pro Heitzovou, platí pro mnohé. Zkušenosti se zázračným uzdravením z nemoci se změnou myšlení, silou placebo efektu a souvislostmi mezi duševním stavem a nemocí jsou dobře zdokumentovány. Takže zatímco věda nám poskytuje jeden způsob, jak se shodnout na tom, co je pravda, být liberální a ochotný zabývat se myšlenkami, se kterými nesouhlasíme, nám dává jiný úhel pohledu.

Conan Milner je 16 let reportérem a posledních 7 let se zabývá zdravím a wellness. Vystudoval Wayne State University s bakalářským titulem v oboru výtvarných umění a je členem American Herbalist Guild.

 

Tento článek byl poprvé publikován v časopise Radiant Life.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.