40 přesvědčivých poznámek od nelítostného nonkonformisty

Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche

Jestli něco udělal Friedrich Nietzsche dobře, pak je to vyhlazené přesvědčení, že lidé mají o sobě nízké mínění. Byl kritizován za to, že je misantrop, rozvraceč, cynik a pesimista, ale myslím, že tato hodnocení jsou mimo mísu. Věřím, že chtěl, aby lidské bytosti byly k sobě upřímnější.

Měl pozoruhodný dar pro aforismus – jednou prohlásil: „Je mou ambicí říci v deseti větách to, co ostatní říkají v celé knize. Sto let po své smrti si Nietzsche uchovává svůj znepokojivý talent obrátit lidský pohled na svět vzhůru nohama jedinou řvavou poznámkou.

I dnes jsou jeho slova kontroverzní. Míří přímo na nervy. Většina jeho názorů je zcela v rozporu se statusem quo.

Zde je 40 nesympatických výroků samotného muže. S mnohými budete souhlasit. Jiným se budete bránit, ale těm je třeba věnovat největší pozornost – protože vaše přesvědčení jsou zpochybňována. Je to buď příležitost k růstu, nebo trvání na tom, že vy víte všechno nejlépe. Pokud ve vás některý z těchto výroků zasáhl vaše nervy, zeptejte se sami sebe proč.

***

1. Lidé, kteří nám dali svou plnou důvěru, věří, že mají právo na tu naši. Úsudek je falešný, dar vám neuděluje žádná práva.

2. Kdo se ponižuje, přeje si být povýšen.

3. Nejjistější způsob, jak zkazit mladého člověka, je učit ho, aby si více vážil těch, kteří smýšlejí stejně, než těch, kteří smýšlejí jinak.

4. Neexistují žádná fakta, pouze interpretace.

5. Morálka je pouhý stádní instinkt v jednotlivci.

6. Nikdo nemluví o svých právech vášnivěji než ten, kdo v hloubi duše pochybuje, zda nějaká má.

7. Bez hudby by byl život chybou.

8. Kdokoli kdo prohlásil někoho jiného za idiota, "špatné jablko", je naštvaný, když se nakonec ukáže, že není.

9. Ve velkých státech bude veřejné školství vždy průměrné, ze stejného důvodu, z jakého se ve velkých kuchyních obvykle vaří  špatně.

10. Vědomý muž musí být schopen nejen milovat své nepřátele, ale také nenávidět své přátele.

11. Náhodná procházka blázincem ukazuje, že víra nic nedokazuje.

12. Často odmítáme přijmout myšlenku jen proto, že způsob, jakým byla vyjádřena, je nám nesympatický.

13. Žádný vítěz nevěří v náhodu.

14. Nevyvratitelné názory jsou nebezpečnějšími nepřátely pravdy než lži.

15. Mluvit hodně o sobě může být také prostředkem, jak něco zamlčet.

16. Není to nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství, co dělá nešťastná manželství.

17. Podstatou všeho krásného umění, všeho velkého umění, je vděčnost.

18. Budoucnost ovlivňuje přítomnost stejně jako minulost.

19. Nejčastější lež je ta, kterou si člověk říká; lhaní druhým je relativně výjimkou.

20. Radím vám, přátelé: Nedůvěřujte nikomu, kdo má mocné nutkání trestat.

21. Radovat se z naší radosti, netrpět kvůli našemu utrpení, je to, co dělá někoho přítelem.

22. Bůh je myšlenka, která dělá křivé vše, co je rovné.

23. Úspěch byl vždy velký lhář.

24. Nic na zemi nepohltí člověka rychleji než vášeň nelibosti.

25. Co považujete za nejhumánnější? Ušetřit někoho hanby.

26. Cokoli se dělá pro lásku, vždy se vyskytuje mimo dobro a zlo.

27. Když se sto mužů postaví společně, každý z nich přijde o rozum a dostane jiného.

28. Když člověk se hodně opře do práce, tak den má sto kapes.

29. Kdo sám sebou pohrdá, váží si sám sebe jako toho, kdo pohrdá.

30. Všechny věci podléhají výkladu. Jakýkoli výklad v daném čase převládá, je funkcí moci a né pravdy.

31. Co je dobré? To vše zvětšuje pocit moci, vůli k moci a moc samotnou. Co je špatné? Všechno, co se rodí ze slabosti. Co je štěstí? Pocit, že síla roste, že odpor je překonán.

32. Strach je matkou morálky.

33. Politik rozděluje lidstvo na dvě třídy: nástroje a nepřátele.

34. Každý, kdo někdy postavil  kdekoli nové nebe, k němu nejprve našel sílu ve svém vlastním pekle.

35. Ve vašem těle je více moudrosti než ve vaší nejhlubší filozofii.

36. Matkou nestřídmosti není radost, ale neradost.

37. Království nebeské je stav srdce – ne něco, co přichází zrozením na Zemi nebo po smrti.

38. Co je znakem osvobození? Už se nestydět sám před sebou.

39. Pohlížejte na svět, jako by neexistoval čas: a všechno křivé se vám stane přímočarým.

40. Měli bychom uvažovat o každém ztraceném dní, ve kterém jsme alespoň jednou netancovali.

***

Více o Nietzscheho genialitě zde.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.