Středa , 29 března 2023

Filmy, které nastartují vaši cestu k probuzení

Martin Kirschner.

Foto: Z filmu Oni žijí! - "Buď poslušný, spi, přizpůsob se, nakupuj, neklaď autoritám otázky, tohle je tvůj bůh, sleduj televizi"

V článku popisuji vlastními slovy recenze k filmům, ve kterých je ukrytá hluboká pravda o tom co se v současné době děje.

Královská aféra (2012)

Film popisuje skutečné historické události, které se udály na začátku 70. let 18. století v Dánsku. V tomto filmu je ukázáno, jak systém založený církvi zotročuje i samotného krále. Dánský král Christián se s pomocí svého lékaře Johanem Struenssenem vymaní z područí církve a snaží se zavést prvky osvícenství do vládnutí zemi. Lidem je dána svoboda, sníženy daně, je zakázáno mučení a cenzura. V Dánsku tím nastává Zlatý věk. Pouze však na určitou dobu, jelikož církev si najde cestu k tomu, jak krále zmanipulovat a postavit se tak proti vlastním lidem. Král tak zůstává sám a jeho mysl je zlomená.

Tato historická událost ukazuje, jak lidé můžou být silní, když spojí své síly. Zároveň je poučný v tom, že když se lidé rozdělí, tak ztratí svou moc. Film zároveň dokazuje jak dlouho již tento temný systém ovládá lidstvo.

Vyměřený čas (2011)

Tento film je jasným varování toho, co by se mohlo stát, pokud by se lidé nechali očipovat. Pomocí čipů napojených na technologie se totiž dá ovlivňovat zdraví a život jedince. Pokud by k tomu skutečně došlo, tak život by se podobal peklu a to je ve filmu jasně znázorněno. Čas jsou peníze a peníze jsou čas. V tomto filmu je hlavní měnou čas, který elity drží pevně v rukou.

Je to stejné jako v dnešní době, kdy lidé musí platit neustále výdaje a systém je tak drží v otroctví a nekonečné úmorné práci.

Hlavní hrdina filmu Will Salas se proti tomuto systému vzbouří a pokusí se lidem vrátit ukradený čas.

Nepřítel státu (1998)

Většina lidí si řekne, že není problém, když je vláda sleduje, protože nepáchají žádnou kriminální činnost. Tento film je poselstvím toho, že člověk se může stát nepřítelem státu i když nic špatného neprovedl. Stačí, když máte ty správné informace, které můžou elitám pořádně zavařit.

Jupiter vychází (2015)

Zde je zase poselství toho, kdo skutečně vládne tomuto světu. Jsou to reptiliáni a archonti. Ve filmu je řečeno, že lidé jsou pro ně potrava a sklizeň. Plánuje se vyhubení lidstva. Děje se tedy to čeho jsme dnes svědky. Film natočili tvůrci filmu Matrix, takže to samo o sobě hodně vypovídá.

Matrix (1999)

Tento film asi není třeba příliš představovat. Poselství tohoto filmu je jasné. Žijeme v iluzi, počítačové simulaci, která zotročuje lidskou mysl, tělo i ducha. Keanu Reevesovi, který hrál hlavního hrudinu Nea, spadla česlit, když mu tvůrci tohoto filmu řekli, že Matrix je skutečný.

Extrémně doporučeno!!!

Pokud se rozhodnete, že třeba z časových důvodů neshlédnete výše doporučené filmy, tak tyto dva filmy jsou pro vás doslova povinné, abyste pochopili, co se v současné situaci odehrává. Vše nám bylo řečeno ve filmech označených jako sci-fi. Nicméně jak poslední doba ukazuje, tak něco jako „sci-fi“ nebo „konspirační teorie“ neexistuje a jedná se o skutečnou realitu.

Dárce (2014) 

Je až zarážející jak moc se život v tomto filmu podobá se životem v současné době, kdy jsou zaváděna proti-covidová opatření. Stejně jako v současné době, tak i ve filmu je zavedena večerka kdy občané smí vycházet ven jen do určité hodiny večerní.

Lidé se smějí vyjadřovat jen v předem stanovených mantinelech a říká se tomu "přesné vyjadřování". Opak je však pravdou, protože "přesné vyjadřovaní" jsou jenom slovní mantinely, aby se věci nenazývaly pravými jmény. Například "popravě" se tedy korektně říká "vyřazení".

Ve filmu můžete vidět, jak lidé si každé ráno před odchodem do školy, nebo do práce musí dát vakcínu, která v nich potlačuje vše lidské včetně emocí a citů. Z lidí se tak stávají poslušné ovce a loutky, které dělají vše co si systém přeje.

Vakcínami také popravují miminka a berou to jako zcela normální věc. Opět je zde poukaz na zaslepenost lidmi, kteří jenom dělají to, co jim nějaká autorita řekne, protože všichni spí a neumí rozeznat pravdu od lži a dobro od zla.

Věci jako láska a osobní kontakt jsou zakázané. Všude jsou kamery, které lidi upozorňují, aby dodržovali sociální distanc a vyhýbali se osobním kontaktům. Všichni kdo toto nařízení poruší jsou systémem označeni za narušitele pořádku a musí být eliminováni.

Chtěli nás snad tvůrci tohoto filmu před něčím varovat?:

Oni žijí! (1988)

Jedná se o 32 let starý film, nicméně již tehdy nám bylo řečeno, k čemu tato civilizace spěje. Film pojednává o tom, jak jsou lidé závislí na finančním systému. Z lidí se tak stávají ztroskotanci a odpad společnosti, který ztrácí své kořeny.

Děj filmu začíná tak, že hlavní postava filmu John Nada chodí po městě z batohem na zádech, což je jeho jediný domov a snaží se zapadnout do společnosti tím, že hledá práci. Setkává se s „náboženskou sektou“,  která varuje před blížícím se posledním soudem. Od nich získá speciální brýle, díky kterým je schopen vidět skutečnou pravdu, jak je systém zmanipulovaný a kdo ve skutečnosti vládne světu.

John Nada se následně dostane do podzemního města, kde tito hybridi mimozemského původu plánují vytvořit NWO do roku 2025. Jeden z vůdců těchto hybridů říká:

„Naše výhledy ukazují, že do roku 2025 bude nejen Amerika, ale celá planeta pod ochranou a dominancí této aliance síly. Zisky jsou významné pro nás, ale i pro vás. Elita síla lidu! Poskytli jste nám přístup ke zdrojům, které potřebujeme v naši stálé snaze o multidimenzní expanzi.“

V závěru filmu je také ukázáno, že hlavní média patří těmto hybridům mimozemského původu. Díky těmto médiím ovládají masy a manipulují s lidskou myslí. 

Celý tento film můžete shlédnout na Odysee:

Smrtihlav (1998)

Stejně jako ve filmu „Oni žijí!“, tak i zde je ukázáno, že světu vládnou archonti, což jsou temné bytosti mimozemského původu. Film prozrazuje, že jejich hlavním motivem je zkoumat a testovat lidskou tvořivost danou od boha, protože oni sami ji postrádají. Lidé vlivem jejich pokusů trpí.

Je zde také odkaz na očkování. Pomocí očkování totiž můžou ovládat lidskou mysl. Ve filmu je scéna, kde jeden z vůdců archontů se ptá zaprodaného doktora, proč na hlavního hrdinu filmu nefunguje očkování:

Archont: „Tohle jsme našli v jeho hotelovém pokoji (ukazuje injekční stříkačku). Musíme znovu obnovit Mardokovi vzpomínky.“

Na to doktor odpovídá: „Chtěl jsem mu naočkovat novou paměť, ale vzbudil se a vyrazil mi stříkačku z ruky.“

Archont : „On nemá vzpomínky?“

Doktor: „Pouze útržky. Procedura byla přerušena. Myslím, že jde jen o to ho najít a chytit. Už se vám přece někdo dřív zatoulal.“

Archont: „Tenhle se nezatoulal doktore. Tenhle umí vylaďovat.“

Doktor: „Nemožné. Jen vy máte tu schopnost.“

Archont: „Musíte se ještě jednou pokusit o naočkování jeho paměti. Ano?“

Doktor: „Samozřejmě. Píchnu mu to znovu.“

Tento film je velmi podobný filmu Matrix. Svět je iluze a program vytvořený bytostmi mimozemského původu. I zde jsou agenti, kteří dohlížejí na údržbu tohoto Matrixu. Ačkoliv film vypadá velmi temně, tak v závěru je pozitivní poselství, které říká, co by se stalo, kdyby se lidé stali vědomími a napojil se na svůj božský zdroj.

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.