Středa , 29 března 2023

Každý z nás může přispět rozhodující měrou pro vytvoření lepšího světa!

Autor: Martin Kirschner.

Když se všechny kapky spojí, tak vytvoří oceán. Každá kapka je proto důležitá. (Public Domain)

Možná, že jste slyšeli o teorii Strun, která říká, že pokud motýl například v Číně mávne křídly, tak na druhé straně zeměkoule to vytvoří tornádo. I když může být tento všeobecně prezentovaný příklad pro někoho extrémní, tak podle mého názoru na tom něco bude.

Chtěl bych proto s vámi chtěl sdílet citaci z knihy „A jde se na to!“, kterou napsal Michael Morris. Ačkoliv byla kniha napsána v roce 2014, tak mám pocit, že byla napsána hlavně pro dnešní dobu, aby si lidé uvědomili, jak jsou i jako jednotlivci mocní a můžou měnit svou realitu k lepšímu. Citát je ze Strany 237 této knihy:

Citát z knihy:

„Mnoho lidí má pocit, že jsou příliš malí a bezvýznamní na to, aby mohli něco změnit. Vlastní vliv považují za velmi omezený. Jenže to je velký omyl! Každý z nás může přispět rozhodující měrou!

Je důležité mít na paměti, že jeden člověk nemůže zvládnout všechno. Ani to není nutné. Za prvé jsme silnější a mocnější, když se spojíme, a za druhé bude bohatě stačit, když se každý bude věnovat tomu, čemu nejlépe rozumí. Rozdělíme si odpovědnosti a kompetence. Žádá se od nás týmový duch!

Když se podíváme na horu toho, co všechno je třeba udělat, snadno propadneme pochybnostem. Je toho před námi tolik! Proto je dobré vybrat si z hory úkolů jen jeden nebo několik málo aspektů a ty důkladně zpracovat.

O zvládnutí maratonu nerozhodují nohy, ale hlava. Jestliže před sebou vidím 42 kilometrů, srazí mě to na kolena. Pokud se však soustředím pouze na jednu etapu, na několik kilometrů, metrů nebo jen na cestu k další odbočce, pak dosáhnu svého cíle snáze. Poté mě čeká další úsek. Dělejme malé krůčky a stanovujme si menší cíle! To zvýší vaše šance na úspěch, jenž nám dodá odvahu pokračovat dál. Mnoho drobných úspěchů mě motivuje mnohem víc než nějaký cíl, který je v nedohlednu. Každý malý dobrý skutek zvyšuje vibrace jednotlivce i celé planety. Pravda je to, co za ni považujeme my. Vytváří ji naše myšlenky a přesvědčení. Vize  jsou rozšířením naší pravdy (nebo reality). Vizionář nestaví svým myšlenkám žádné hranice a své ideály, sny a přání považuje za uskutečnitelné.

Vize vznikají, když v myšlenkách opustíme hranice své každodenní reality, přehoupneme se přes to, co je a zapomeneme na jakékoliv kdyby a ale. Vize jsou první a nejdůležitější krok ke změně. Budoucnost neexistuje, a proto změna nemůže nastat někdy v budoucnu. Odehrává se v přítomném okamžiku a vyvolává ji odvážná, neomezená myšlenka. Vizionáři jsou vědomí, bdělí lidé, kteří si druhými nenechají vnutit jejich omezený myšlenkový korzet. Vizionáři mění svět! Staňte se jedním z nich!

Všechno je možné, pokud chceme! Každá pochyba však přispívá k tomu, aby věci zůstaly tak, jak jsou. Každé „ano, ale…“ nás omezuje a svazuje. Svět bude jasným místem, pokud se budeme věnovat jasným myšlenkám. Svoboda znamená nenechat si nic diktovat druhými – vědomě ani nevědomě. Také však předpokládá, že ani já nebudu nic předepisovat ostatním, neboli jak řekla i Rosa Luxemburg, „svoboda je vždy svoboda druhých.“

Buddha řekl: „Když moudrý člověk trpí, ptá se sám sebe: Co jsem udělal, abych se zbavil svého utrpení? Co mohu udělat, abych ho překonal? Trpí-li však někdo pošetilý, ptá se: Kdo mi to způsobil?“

V minulosti jsme byli natolik zaměstnáni přežitím nebo bráněním svých iluzorních materiálních výdobytků, že jsme zcela zapomněli na svůj vlastní vývoj – a tím i na vývoj dalších generací.

Většina rodičů chce své děti co nejlépe připravit na tvrdou realitu všedního dne – realitu, již jsme vytvořili sami svým myšlením a jednáním. V momentě, kdy náš každodenní život bude naplněn radostí, nadšením, důvěrou a otevřeností, změní se i samo školství, protože bude děti automaticky připravovat na nové hodnoty. Pak dosáhneme bodu, k němuž jako kolektiv směřujeme, a naše vědomí se automaticky pozvedně na další úroveň. Taková změna musí být vytvořena v malém a vzejít od co největšího počtu jednotlivců. Každá myšlenka čin jsou proto důležité a rozhodující.

Jestliže pořád zmiňuji, co je podle mě špatně, pak to nedělám proto, že se v tom utápím, ale proto, že temnotu nelze porazit jedině světlem. Musíme se dívat dopředu a soustředit se na pozitivní věci. Pokud se však to pozitivní nedaří, neměli bychom se dívat jinam ani to ignorovat. Změníme věci jen tím, když je odhalíme a pochopíme – vidíme-li je takové, jaké jsou. Všechny skandály posledních let přispěly k tomu, že panující bezpráví vyšlo na denní světlo a poměry se zlepšily.

„Jediný rozdíl mezi minulostí a přítomností je ten, že v současné době většina lidí ví, že se něco odehrává. Například to, že ženy v Indii jsou znásilňovány. K tomu přece docházelo vždy! Stav našeho božského světa je často deprímující a otřesný a působí beznadějně, ale mění se! Když se dostatečné množství lidí podívá realitě do očí, pak se změní. A tak to je!“ Barbara Hand Clow (autorka knih se spirituální tematikou)

Podívejme se realitě do očí. Nejen to, co děláme, ale také to, sedíme-li nečinně, má své následky. Zavírat oči před bezprávím je stejné jako se bezpráví dopouštět. Uvědomme si svou zodpovědnost za sebe, své bližní i celý vesmír. Zní to jako velký úkol, ale díky úkolům přece rosteme!

Mohli bychom také nechat vše tak, jak to je, až dokud jeden s druhým už vůbec nevydržíme. Tato cesta by však byla pro lidstvo bolestnější a přinesla další utrpení, vedla by k dalším konfliktům a válkám, jež by znovu vytvořily novou negativní karmu a život v míru a svobodě odsunuly zase o kus dál. Řetězec pachatel –oběť je třeba konečně zlomit. Je to možné – tady a teď?

Osobně upřednostňuji první cestu. Vím, že nejsem sám. To mi dodává odvahu a posiluje to mou důvěru. Ke změně dojde tak jako tak, protože je nezvratná. Sami rozhodujeme o tom, jak rychle se projeví. Buď přenecháme vývoj jen několika málo jedincům, kteří pochopili princip a využívají jej výhradně ve svůj prospěch, anebo začneme šířit informace a chovat se podle nich tak, abychom změnu vědomě podpořili.

„Vesmír se neřídí žádným pevně daným plánem. Jakmile učiníte nějaké rozhodnutí, začne s ním pracovat. Nic není správné ani špatné, existuje jen bezpočet možností, které se s každou myšlenkou, každým pocitem a každým činem mění.“ Deepak Chopra (Kniha Tajemství)

Konec citace

Shrnutí

I taková drobnost, jako je sundání roušky a neuposlechnutí ilegálních nařízení může spustit revoluci. Řekněme, že to uvidí tři lidé, které to inspiruje a sundají si také roušku. Tyto tři lidi uvidí dalších devět lidí a ti si také sundají roušku. I sdílení tohoto článku by mohlo spustit pozitivní revoluci. Kdo ví? Každopádně i takovéto malé činy dokáží měnit naši společnost a utvářet kolektivní vědomí.

Každý může začít malými krůčky. Nicméně je zbytečné, aby jste si stanovili hranice toho, čeho můžete dosáhnout.

Jak říká Michael Morris, tak vize nemají hranice. Mou vizí je rozložit tento zločinecký systém a vytvořit zde nebe na zemi. A jaké jsou vaše vize?

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.