METAVERSE: Vitruální realita je nástrojem, jak zablokovat lidem třetí oko a oddělit je od Boha

METAVERSE: Vitruální realita je nástrojem, jak zablokovat lidem třetí oko a oddělit je od Boha

V současné době se stále častěji mluví Metaverse, životu ve virtuální realitě. Podle propagátorů této myšlenky se lidé díky virtuální realitě stanou šťastnější, protože v budoucnu po zrušení většiny pracovních míst se budou nudit a budou nepotřební. Globalisté proto potřebují lidi udržet stále něčím zaneprázdněné, aby si neuvědomovali současné problémy a nepátrali po skutečném smyslu života. Podle jejich názoru má sex, drogy a virtuální realita učinit lidi šťastnější.

Podle Marka Zuckeberga zakladatele sociální sítě Facebook (nyní přejmenované na Meta. Proč asi?) budou lidé v budoucnu trávit na sociálních sítích celé dny v Metaverse.

Když se ale na celou věc podíváme z duchovního hlediska, tak zjistíme, že veškeré tyto věci mají lidi definitivně odpojit od Boha (můžeme také říct Vesmíru) a zakrnět naše třetí oko. Třetí oko nám totiž pomáhá se řídit podle nejvyšších zákonů vesmíru a to je pravdivost, soucit a snášenlivost. Bez funkčního třetího oka máme potlačenou intuici a tedy schopnost šestého smyslu, který nám pomáhá rozeznat dobro od zla, pravdu od lži. Virtuální realita je cílený útok na třetí oko, které nás s tímto Bohem spojuje.

Třetí oko

Hlavní průchod třetího oka je umístěn mezi středem čela a akupunkturním bodem Shangen mezi obočím. V současné době se jedná o orgán, který byl u většiny lidí zakrněn a zdegenerován pomocí genetické manipulace před mnoha tisíci lety. Jsou však jedinci, kteří své třetí oko dokázali opravit skrze kultivační metody mysli a těla.

Otevřením třetího oka můžeme například dosáhnout nadpřirozené schopnosti „proníkajícího zraku“. To znamená, že můžete vidět skrze zdi, nebo na dlouhé vzdálenosti. Někteří mistři chi-kungu otevírají svým žákům třetí oko na úrovni zraku moudrosti, což je pokročilá úroveň která jim umožní přímo vidět scény z jiných dimenzí a vidět věci, které se objeví během kultivace. To často posílí jejich důvěru a motivaci dále pokračovat v kultivaci.

Mistr Li Hongzhi, zakladatel kultivační praxe Falun Gong, o úrovních třetího oka říká:

„Třetí oko má mnoho různých úrovní a na různých úrovních vidí různé dimenze.

Podle buddhismu existuje pět úrovní:

  • tělesný zrak,
  • nebeský zrak,
  • zrak moudrosti,
  • zrak Zákona
  • buddhův zrak.

Každá z těchto úrovní se dále dělí na horní, střední a dolní úrovně. Když je úroveň třetího oka na úrovni nebo pod úrovní nebeského zraku, může vidět jen náš hmotný svět. Pouze na úrovni či nad úrovní zraku moudrosti bude schopno vidět jiné dimenze. Ti, kteří mají nadpřirozenou schopnost pronikajícího zraku, mohou vidět věci přesně, zřetelněji než počítačovým tomografem. Ale to, co mohou vidět, je stále jen v mezích tohoto fyzického světa a nepřekročí to dimenzi, ve které se nacházíme; nepovažuje se to za dosažení pokročilé úrovně třetího oka.

Úroveň třetího oka je určena množstvím esenciální qi člověka, šířkou, mírou jasnosti a stupněm zablokování hlavního průchodu. Vnitřní esenciální qi je rozhodující činitel, který určuje, jak úplně se třetí oko může otevřít. Zvlášť jednoduché je otevřít třetí oko dětem do šesti let. Ani se nemusím namáhat použít svou ruku – otevře se, jakmile začnu mluvit. Je to proto, že děti přijaly málo negativních vlivů z našeho fyzického světa a nespáchaly mnoho špatných činů. Jejich esenciální qi je dobře uchována. Dětem, kterým je už více než šest roků, je čím dál těžší jejich třetí oko otevřít, kvůli stále většímu počtu vnějších vlivů během jejich růstu. Zvláště nesprávná výchova, rozmazlování a ztráta morálky mohou způsobit, že se esenciální qi rozptýlí. Po dosažení určitého bodu se zcela vytratí. Lidé, kteří úplně ztratili tuto esenciální qi, ji mohou postupně získat zpět pomocí kultivace; stojí to však hodně času a namáhavého úsilí. Esenciální qi je proto nesmírně cenná.“

V současné době můžeme vidět, jak jsou děti indoktrinovány „negativními vlivy“ a „nesprávnou výchovou“. Zvlášť dnešní školy si myslí, že mají právo vychovávat cizí děti. Kdyby tato výchova směřovala k morálním standardům a ušlechťování charakteru, tak bychom to mohli akceptovat. Nicméně do škol a ne jenom tam pronikají ideály LGBT, BLM, Covidismy, propagandy maindstreamových médií, kolektivismus (který ve skutečnosti rozděluje) a technologie s virtuální realitou a umělou inteligencí. Možná si ještě pamatujete jak se děti musely měsíce v lockdownech učit osamělé u počítačů. Tohle všechno není náhoda, ale příprava na Metaverse a život ve virtuálním světě.

Metaverse

Brýle kterými se můžete připojit do metaverse virtuální reality přijímají signály z 5G sítí. Jedná se tedy o přímý zásah 5G do vašeho mozku. To má za následek degradaci mozku, myšlení, chronickou únavu, únavu očí a potlačováni šišinky mozkové a třetího oka. Cílem globalistů je přímo implantovat čip do vašeho mozku, aby těchto brýlí nebylo třeba a vy byste tím pádem byli připojení do Metaverse nonstop.

V Bibli se píše:

„Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.“

To, že mají být implantovány čipy do mozku potvrzuje také zakladatel světového ekonomického fóra a autor knihy Great Reset Claus Schwab. Je zajímavé, že tento čip má být umístěn přesně v místě kde se dnes nachází třetí oko. To rozhodně také není náhoda.

Dnes víme, že finanční systém má být v budoucnu nahrán na čip, který bude lidem implantován do těla. Svět virtuální reality je svět, který má lidské tělo a mysl uvěznit ještě více v Matrixovém utrpení. Pokud vezmeme v potaz to, že již nyní se nacházíme v Matrixu virtuální reality, pak Metaverse bude vlastně Matrix v Matrixu.

Jak se před tím bránit

Základem je dělat co nejvíc věcí offline. Dávejte si digitální detoxy a choďte často do přírody. Pokud možno se s lidmi raději fyzicky setkávejte, než online.

Proti systémově plaťte co nejvíce hotovostí. V online prostoru decentralizujte své finance (kryptoměny), neinstalujte si sledovací aplikace a šifrujte svou komunikaci pokud můžete. Nic vládám nenahlašujte, protože jim do vašeho soukromí nic není. Jste svobodná, žijící a suverénní bytost a ne něčí majetek, nebo nevolník.

Kultivační metody zase zachovávají vaší vysokou úroveň vědomí a otevřou vaše třetí oko, které napomáhá kultivaci těla a ducha. To je skutečný smysl existence na tomto světě. Kultivovat se a vrátit se domů. Nikoliv být uvězněný po mnoho inkarnací ve virtuální realitě.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.