Sobota , 1 dubna 2023

Rozhovor s Martinem Kirschnerem o Falun Gongu

Autor: malé srdce.

Martin sám medituje na vrcholu hory Sveti Ilija 1642 m.n.m. Fotka z roku 2018. (Autor: Martin Kirschner ©)

Vzhledem k tomu, že mě baví poznávat nové věci, uvítal jsem rozhovor s Martinem o Falun Gongu. Martin je velmi otevřený člověk, kterému nevadilo odpovědět i na ty méně příjemné otázky z mé strany, což je v dnešním světě doopravdy vzácné. Mnozí z vás už jistě něco slyšeli o Falun Gongu. A je také mnoho z těch, kteří o tomto kultivování těla, ale i učení a filozofii neslyšeli vůbec nic. Někteří se na Falun Gong dívají jako na sektu a jiní zase praktikují tuto kultivaci sami na sobě a na vlastní zkušenost tak poznávají podle jejich slov blahodárné účinky. Co se týká mne, o Falun Gongu jsem předem nikdy neslyšel s výjimkou snad jedné krátké zprávy v médiích o potlačování práv v komunistické Číně a o pronásledování členů Falun Gongu. Sám jsem byl proto zvědavý, co to ten Falun Gong vlastně je. Martin tuto kultivaci provádí již 11. let a tak koho se ptát jiného, než toho, kdo s tím má nějaké praktické zkušenosti. Tato část rozhovoru se soustředí převážně na ty nejzákladnější otázky o Falun Gongu, aby čtenář aspoň zčásti měl možnost poznat co Falun Gong vlastně je a v čem spočívá metoda cvičení a některé další otázky.

malé srdce

Co je to Falun Gong a jak jsi se k němu dostal?

Martin

Falun Gong je Chi-kungová kultivační metoda na zušlechtění těla a mysli. Tuto metodu poprvé představil veřejnosti Mistr Li-Hongzhi v roce 1992. Nicméně toto učení je staré víc než 8 000 let a vždy se předávalo z Mistra na jednoho žáka. Praktikování Falun Gongu by se dalo objasnit na třech základních principech:

  • PRAVDIVOST – znamená být pravdivý, mluvit pravdu a najít své pravé Já.
  • SOUCIT – znamená být soucitný k živým bytostem. Nikomu záměrně neubližovat a také to znamená pochopit a uvědomit si, že živé bytosti na tomto světě trpí.
  • SNÁŠENLIVOST – znamená vydržet i ty nejtěžší zkoušky v životě. Být trpělivý a tolerantní.

Už jako 12-letý jsem se začal zajímat o duchovno a přečetl spoustu knih o Taoismu, Buddhismu, učení Dona Miguela Ruize a také jsem se zajímal o keltskou mystiku. K Falun Gongu jsem se dostal ve svých 17. letech a už je to 11. let, co ho praktikuji. Dostal jsem se k němu tak, že jsem často chodil na střední za školu, protože mě nebavila a volný čas jsem často trávil v knihovně nebo knihkupectví. Právě tam jsem narazil na knihu Falun Gong, což je první kniha, kterou Mistr Li-Hongzhi vydal. Když jsem tuto knihu dočetl, tak jsem si přes jednoho praktikujícího koupil druhou knihu s názvem Zhuan Falun, která mě hlouběji seznámila s tímto učením. Uvědomil jsem si, že je to něco hlubšího než to, co jsem před tím o duchovních věcech četl a nyní už to je 11. let co to praktikuji.

malé srdce

Jestli jsem to správně pochopil, tak tato kultivace těla a mysli vychází z buddhistické a taoistické tradice. Co mi však není jasné je to, jestli tato metoda byla vždy součástí buddhistického a taoistického učení a Mistr Li Hongzhi ji pouze převzal? Chápu to tedy správně, že tato metoda byla před 8 000 lety známá v buddhistických a taoistických krajinách, kde byla praktikována a Mistr Li Hongzhi ji pouze oživil a připomenul lidstvu?

Martin

Zde cituji Mistra Li Hongzhiho, který o Chi-kungu (qigongu) říká:

´´Qigong nebyl vynalezen tímto cyklem lidstva. Má dlouhou historii, která sahá do vzdálené minulosti. Kdy tedy qigong vznikl? Někteří lidé říkají, že má třítisíciletou historii a stal se velmi populární v období dynastie Tang. Další tvrdí, že má pětitisíciletou historii a je tak starý jako čínská civilizace. Jiní na základě archeologických nálezů soudí, že má historii dlouhou sedm tisíc let. Já považuji qigong za něco, co nebylo vynalezeno moderním lidstvem – je to prehistorická kultura.” / konec citace

Čili Chi-kung (gigong) pochází z prehistorické kultury. Co je prehistorická kultura? My praktikující věříme, že civilizace, jak ji známe dnes, existovala i před několika milióny lety. Věříme, že vyspělé civilizace byly několikrát zničeny přírodními katastrofami a vždy přežilo pár jedinců, kteří založily novou civilizaci. Tak starý je Chi-kung, jinak zvaný qigong. Falun Gong je inspirován tímto Chi-Kungem pocházejícím z prehistorické civilizace, nicméně byl Mistrem Li Hongzhim upraven, aby mohl být šířen širší veřejnosti (dříve to tak nebylo, protože pravé učení obdržel jenom jeden žák) a Mistr Li Hongzhi je jeho jediným zakladatelem.

malé srdce

V čem tedy spočívá samotná metoda tohoto cvičení a pro koho je určená?

MartinÚčelem této metody je kultivovat se, vzdávat se připoutání a nakonec dosáhnout osvícení. Je to podobné jako v buddhismu, akorát metoda je jiná. Člověk, který se dokáže všeho vzdát a není k ničemu připoutaný, je skutečně svobodný a tím pádem i osvícený.

Metoda je určena pro všechny. Cvičení jsou pohybově nenáročná, a proto tam nejsou žádná rizika. Takže praktikovat může i malé dítě, starý člověk, nebo těhotná žena.

malé srdce

Říkáš, že cviky jsou nenáročné a nehrozí zde žádné riziko. Nicméně chtěl bych se přesto zeptat, jestli je možné cvičit bez dohledu učitele nebo doporučuješ vyhledat někoho, kdo s touto cvičební metodou má praktické zkušenosti? Kde se lze dopátrat, jaké cviky cvičit a jakým způsobem je správně provádět? Zřejmě je zde důležité nejen správné technické provedení toho kterého cviku, ale i soulad dechu. Na stránkách Falun Dafa jsem objevil téměř hodinové video s jednotlivými cviky. Stačí toto video k naučení se jednotlivých cviků nebo doporučuješ jiné zdroje?

Martin

Naučit cviky se můžeš i sám a to buď podle fotografií v knize Falun Gong, nebo podle videa. Tam jsou uvedená cvičení, které praktikujicí Falun Gongu cvičí. Jakmile se podle těchto návodů naučíš cvičit, tak ti doporučuji jako novému praktikujicímu navštívit jedno z cvičebních míst praktikujících, která najdeš po celé ČR a na Slovensku.

Zkušenější praktikujicí (veteráni) ti pomůžou upravit a sladit pohyby tak, aby si je vykonával správně. Dávat pozor na technické provedení je důležité, ale na druhou stranu až tak nezáleží, jestli pohneš rukou o milimetr doprava, nebo doleva. Hlavní je umět ten základ cvičit dobře. Dech neřešíme. Dýchá se přirozeně.

malé srdce

Jsou tato cvičení vhodná také pro západní lidi s úplně odlišným kulturním a náboženským zázemím či tradicí? Anebo bys je doporučil spíše těm, kteří kráčejí buddhistickou či taoistickou cestou? Přeci jen se jedná o úplně odlišné filozofie, které nemusí být pro západní lidi stravitelné. Předpokládám, že systém Falun Gongu nelze oddělit od její filosofie, která s tímto systémem cvičení velmi úzce souvisí, anebo ano?

Martin

Západní lidé se běžně učí východní filozofii a cvičení, jako je jóga, meditace, zen buddhismus, tantrismus, taoismus, tak proč by to nešlo u Falun Gongu? Mistr Li Hongzhi tuto metodu zveřejnil pro všechny lidi, ne jenom pro Číňany. Praktikujicí Falun Gongu jsou z celého světa. Ano. Cvičení Falun Gongu nelze oddělit od její filozofie. My tomu však neříkáme filozofie, ale Fa (Buddhův Zákon). Kultivujeme jak tělo pomocí cvičení, tak mysl pomocí Fa, takže tyto dva prvky jsou neoddělitelnou součástí naši kultivace.

malé srdce

Nyní, Martine, položím několik velmi otevřených otázek, které Ti jako stoupenci a praktikujícímu nemusejí být příjemné, ale které si každý upřímný, otevřený a inteligentní hledající zákonitě položit musí. V mém případě to platí trojnásobně, nakolik mám bohaté zkušenosti s různými sektami a duchovními skupinami. Velice dobře poznám mechanismus jejich působení i všechny znaky, které sekty jako takové vykazují a také zde je příliš mnoho identických indícií, které mne vedou k domněnce, že na pozadí ozdravných tělesných cvičení působí skupina, která vykazuje všechny znaky sekty založené na kultu osobnosti jejího zakladatele. Upřímně by mě zajímal Tvůj pohled na tuto skutečnost jako stoupence a přívržence této duchovní skupiny.

Martin

Já chápu sektu jako instituci/organizaci, která se snaží využívat své členy, ať už finančně, emočně, nebo pro jiné své potřeby.

Jsou organizace (sekty), které se snaží vyvolat u svých členů pocit méněcennosti a snaží se je přesvědčit, že si mají kupovat předražené knihy, aby své chyby napravily. Takže členové té organizace zaplatí za knihy třeba statisíce, postoupí do prvního levelu a dostanou certifikát. Když se chtějí dále ,,sebezdokonalovat“ a dostat se do dalšího levelu, tak musí zaplatit další peníze.

Pak jsou organizace, které od svých členů, vybírají například měsíční poplatky, nebo přesvědčují své členy, že se mají vzdát svého majetku a přepsat ho na danou organizaci. Někdy také vůdcové těchto organizací využívají své členy pro otrockou práci, emočně, nebo sexuálně. Sám se o tuto problematiku zajímám a taky jsem měl možnost se osobně setkat se členy těchto organizací a vyslechnout si jejich příběhy a vidět jejich praktiky.

Praktikovaní u Falun Gongu je pravý opak toho co jsem ti zde výše popsal. Všechny naše knihy (Falun Gong a Zhuan Falun) a všechny jingweny (záznamy z Mistrových přednášek) jsou na našem webu ke stažení zcela zdarma, takže lidé mají možnost se dostat k obsahu celého učení Mistra Li Hongzhiho zcela zdarma. Také jsem říkal, že chodíme cvičit do parků po celé ČR a na Slovensku. To je také zdarma (kromě zimy kdy se cvičit venku nedá a platí se jenom za pronájem tělocvičny). Čili každý má možnost se k tomuto učení dostat a navštěvovat cvičební místa zcela zdarma.

Dokonce ani nemáme ty obřadnosti, nebo rituály, které mají různá náboženství, jako jsou třeba zasvěcení, nebo nějaká vstupní přísaha. Když se někdo dneska rozhodne přijít na cvičební místo, že si zacvičí a poté přijít až za měsíc, nebo nepřijít vůbec, tak je to v pořádku. Neděláme si seznamy členů a nepíšeme jim čárečky, kdo byl kolikrát tento měsíc cvičit a kdo nebyl. Kultivace je záležitostí srdce. Buď se chceš kultivovat a sebe-zdokonalovat, nebo nechceš.

Ptal ses na kult osobnosti. Falun Gong pochází z Číny a jeho zakladatel Li Hongzhi je taky z Číny. Číňané všeobecně věří, že pokud se chce člověk kultivovat, ať už jde o buddhismus, nebo taoismus, tak musí najít Mistra. Pokud by ses chtěl kultivovat sám, bez vedení, tak by to pro tebe bylo nesmírně zdlouhavé a pravděpodobně by si nikdy nedosáhl osvícení. Platí to i v běžné společnosti. Například když studuješ nějakou VŠ, tak potřebuješ učitele, který ti vše vysvětlí a pomůže ti dělat rychlé průlomy v učení.

Když nad tím přemýšlím, tak bysme v tom případě mohli mluvit o kultu osobnosti i u Ježíše, který měl dvanáct učedníků, nebo u Buddhy (Siddharty Gautamy), který měl po svém boku taky řadu stoupenců. Myslím, že není nic špatného na tom mít učitele, ale musí to být učitel, který ti je schopen předat pravé učení a má výborný charakter. Musí to být člověk, který nemá jiné úmysly, než pomáhat lidem.

malé srdce

Předpokládám, že se stýkáš s podobně smýšlejícími přáteli ze své duchovní skupiny. Mohl bys popsat, jak fungujete? Předpokládám, že kromě cvičení, společně také studujete filosofii, kterou, jak sám jsi řekl, nelze oddělit od fyzických cvičení. Do jaké míry jste činní v Čechách a na Slovensku?

Martin

Já osobně se moc se členy své skupiny nestýkám, možná tak raz za čas. Jsem tak trochu individualista, který všechno rád dělá po svém. Rád si sám určuji dobu cvičení a studia, než abych se musel přizpůsobovat skupině. Je nás víc takových praktikujících jako jsem já, kteří raději praktikují sami.

Pak jsou samozřejmě takoví praktikující, kteří rádi cvičí, učí se a sdílejí své kultivační zkušenosti s ostatními. Ať je to tak nebo tak, tak obojí je v pořádku, protože každý má svou cestu. Každopádně, i když je někdo individualista, tak bych mu doporučil alespoň ze začátku, navštěvovat cvičební místa, kde ho dlouhodobí praktikující naučí dělat správně pohyby cvičení.

Do jaké míry jsme činní v Čechách a na Slovensku? Otázkou je jak to přesně myslíš. Co se týče počtu praktikujících, tak to nevím přesně, protože jak jsem psal výše, tak si neděláme žádné seznamy členů. Nicméně můj hrubý odhad je, že v ČR a na Slovensku je dohromady asi tak 5 – 10 tisíc lidí, kteří se o toto učení zajímají.

Jinak kromě praktikování, také máme vlastní internetové noviny epochtimes.cz , u kterých plánujeme v budoucnu vydávat i tištěné speciály. Noviny Epoch Times jsou vedené ve 35 zemích světa a v některých z nich na profesionální úrovni, kdy redaktoři dostávají normální plat.

Pak máme v zahraničí třeba NTD (New Tang Dynasty), což jsou video zprávy z celého světa.

Pořádáme také různé akce, nebo koncerty za lidská práva. Teď nedávno jsme měly koncert s názvem

Svědomí nelze koupit, který byl určen pro podporu praktikujících Falun Gongu v Číně, kteří jsou Čínským komunistickým režimem perzekuováni.

malé srdce

Máš nějaké vědomosti o tom, proč je toto hnutí v komunistické Číně tak tvrdě pronásledováno a potlačováno?

Martin

Komunismus je totalitní režim a po celém světě, kde byla tato metoda vládnutí aplikována, tak tam byly pronásledování duchovní, intelektuálové, šlechta a lidé s rozdílným myšlením, kteří byli svými názory ,,údajným“ nebezpečím pro tento režim. V roce 1993 kdy Mistr Li Hongzhi Falun Gong poprvé zveřejnil širší veřejnosti, tak se tato metoda kultivace těšila v Číně velké oblibě a byla několikrát vyhlášena Čínskou asociací Chi Kungu, jako nejlepší Chi Kungovou metodou roku, díky svým ozdravným účelům, které měla na lidi, kteří ji praktikovali.

Později Čínská Komunistická Strana začala vnímat Falun Gong jako hrozbu. Jednak proto, že se jeho učení neshodovalo s doktrínami ČKS a také proto, že jenom v Číně vzrostl počet praktikujicích na více než 60 miliónů lidí, což ČKS začala vnímat jako bezpečnostní riziko (bezdůvodně). V roce 1999 proto tehdejší předseda vlády Ťiang ce-min nařídil kriminalizaci Falun Gongu a postavil toto učení mimo zákon.

Praktikující Falun Gongu byli poté pronásledováni tímto režimem, zavíráni do vězení a táborů, byli mučeni a také jim byli odebírány orgány. To se děje až dodnes, ale běžná média o tom neinformují, protože jsou v područí podnikatelů, kteří obchodují s Čínou a kritika Číny by mohla narušit obchodní vztahy.

Martine, díky za rozhovor, vážím si Tvého času a energie.

Martin:

Také ti děkuji za rozhovor. Doufám, že má pochopení o Falun Gongu pomohla tvým čtenářům objasnit o čem vlastně toto učení je.

 

Zdroj rozhovoru: https://male-srdce.cz

Odkazy:

Slovenské oficiální stránky Falun Gongu

České oficiální stránky Falun Gongu

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.