Středa , 31 května 2023

Válka není součástí mého vesmíru. Tato země je chráněná mocnými bohy

Krásný a dobrý den.

Dostali jsme se na přelom věků. Lidé již nechtějí hrát politické hry. Vědomí lidstva se pozvedá. I přes to chcípající kobyla neustále kope kolem sebe. Šíří strach a hrůzu jak jen může.

Stále tady existuje určitá skupina sráčů, které se zde na Zemi říká „vláda“. Bojí se Covidu, bojí se Putina a bojí se o své nakradené peníze. V rámci kolektivismu se nás snaží zatáhnout do svých strachů pod heslem „společně to zvládneme“.

Vy nic zvládat nepotřebujeme, protože už jste to zvládli.

Války vznikají tak, že tito sráčí do svých strachů vtáhnou kolektivní vědomí lidstva a lidé pak jako dobytek jdou na porážku. Viděli jsme to u vakcinačního holokaustu a v minulosti třeba u nacistického holokaustu.

Situace se však obrací a stále více lidí odmítá hrát tyto hry. Je to i zásluhou toho, že se procesy urychlují a globalisté ukázali světu svou pravou tvář.

Mocní bohové, kteří nás chrání

Kdo jsou ti mocní bohové, kteří nás chrání?

Podle zakladatele chi-kungové praxe Falun Gongu, Mistra Li Hongzhiho, se v posledních staletích na této zemi inkarnují bohové z vysokých úrovní vesmíru. V současné době tato fáze dosáhla maxima.

Mocní bohové tedy nejsou jen ti nad námi, kteří na nás dohlížejí, ale také ti, kteří tady již jsou. Udělali díru do Matrixu a pozvedli vědomí lidstva. Ukázali lidem, jaké špinavé hry jsou s nimi hrány.

Po celá statí, když se tito mocní bohové inkarnovali na této Zemi a snažili se pozvednout vědomí lidstva, tak byli upalování, ukřižování, mučení a nebo jinak zničení trýznivou smrtí. Dnes v Číně jsou například praktikující Falun Gongu označováni za disidenty, jsou mučeni a zaživa jim ČKS odebírá orgány. Nezáleží tedy na kultivační praxi nebo v jakou oficiální víru věříte.

V západním světě jsou tito lidé (zatím) jenom označovány za konspirační teoretiky, dezinformátory, nebo 5. kolonu Ruska. Satanistické elity zuří, protože tito lidé jim házejí vidle do jejich Matrixu, který je založen na zotročení a utrpení.

Když se dívám kolem sebe, jenom v rámci této země, tak vidím spoustu úžasných bytostí pocházejících z vysoké úrovně. Je jich opravdu obrovské množství. Proto se mi nechce věřit, že by tyto bytosti měly být vtáhnuty do války pro kterou se sem na Zem nenarodily. My a mocní bohové nad námi vytváříme už jenom svým bytím kolektivní energii, která nás nenechá padnout.

Proto tato „vláda“ může ječet, jak se bojí Putina a házet po něm klacky, ale to není součástí našeho Vesmíru. Pokud by se jim přece jenom podařilo nás zatáhnout do války, tak karmická zátěž, která by na tyto lidi padla by byla prakticky nesplatitelná, protože zvažte kolika bytostem pocházejících z vysokých úrovní vesmíru by způsobily utrpení. Věřím, že k tomu ale nedojde.

V současné době probíhá náprava Zákona vesmíru, kdy se vesmír má co nejvíce přiblížit principům pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Náprava se musí udělat od té nejnižší (materiální) úrovně, tedy Země, protože jenom tak můžou být ukovány výjímečné bytosti, které budou sloužit jako strážci zákona.

Americký Dr.Steven Greer, který se zabývá UFO a nebeskými světy k to této vesmírné nápravě Zákona říká:

„Od doby, co je Země na své oběžné dráze, nedošlo ještě v její historii k ničemu obdobnému. Proto je to tak neuvěřitelně krásné. Nebuďme proto zaskočeni tím chaosem a šílenstvím všude kolem nás.“

Jelikož Země je nejnižší úrovní vesmíru, tak musíte pochopit, že vše je zde obráceně. Pravda je vydávána za lež, dobro je vy dáváno za zlo a skutečná tolerance je označována za bezohlednost, sobeckost nebo netoleranci. Možná si ještě vzpomínáte, jak nás vlády označovali za vrahy proto, že nemáme roušku, test, nebo vakcínu.

My bojovníci světla jsme tady od toho, abychom naplnili své mise a zachránili co nejvíce lidí napravením jejich vědomí podle nejvyšších měřítek vesmíru. Pouze pak se budou moci navrátit domů, do svých rájů, nebes, kde budou moci žít ve skutečné svobodě a nesmrtelnosti.

Když budeme stát pevně na své cestě, Vesmír nám bude krýt záda.

Rád bych vás v návaznosti na to pozval na vysílání Avy, která pro nás udělala runovou předpověď až do března 2023 z které vyplívá, že jsme a budeme chránění mocnými bohy.

Přejí vám šťastný nový rok.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.