Drahá příští generace: Problém utrpení

Drahá příští generace: Problém utrpení

Několik pasáží v Bibli zmiňuje problém utrpení, které museli snášet Hebrejci a několik proroků, když se pokoušeli přežít v různých nepřátelských prostředích. Ježíš několikrát poznamenal, že musí podstoupit utrpení z rukou lidí, aby se naplnila určitá proroctví a vykoupil padlé lidstvo. Rozhodně byl přesným prediktorem.

V těchto biblických spisech postavy nehledaly utrpení, ale postupem času pochopily, že neduhy jsou součástí života. Učíme se, že pokud se pokusíme vyhnout utrpení za každou cenu, najde si nás, když to nejméně čekáme. Překážky přicházejí v mnoha podobách kvůli životním událostem, které nemůžeme vždy ovlivnit.

Můžeme se například snažit žít zdravým životním stylem, ale to nezaručuje, že nikdy nebudeme mít nehodu, neuděláme zkoušku, neonemocníme, neztratíme člena rodiny, přítele nebo práci. Můžeme udělat vše, co je v našich silách, abychom se každý den setkali s pozitivním rozpoložením mysli a vyváženou perspektivou, ale vždy budou existovat vnější události, které ovlivní naši pohodu. Je téměř samozřejmé, že většina lidí nebude přijata do námi vybrané vysoké školy a naše kariéra jen zřídka dopadne tak, jak očekáváme.

Poslední dva roky vyvolaly spoustu bojů pro lidi všech věkových kategorií. Pandemie způsobila řadu zdravotních problémů kvůli zdlouhavým plošným lockdownům namísto cílené ochraně pro zranitelné skupiny. Nekonzistentní zdravotnická nařízení, které byly velmi chybné, přispěly k utrpení způsobené mnoha podnikům, církvím, rodinám a školám. Neustálé posouvání branek vedlo ke zmatku a depresi, protože lidé se nemohli normálně stýkat a vyjadřovat se. Vzdělávání na dálku bylo podprůměrné a indexy kvality života se dostaly do sestupné spirály, protože nefunkční nevědecká politika rozpoutala utrpení.

Jak čelit velké výzvě utrpení, aniž bychom ztratili naději? Existuje mnoho strategií zvládání emocionálních, mentálních, fyzických, sociálních a duchovních neduhů. Většinu času nemusíte snášet všech pět z nich najednou, ale jedna forma utrpení může vést k jiné, pokud se s ní nevyrovnáte a tak dále. Nabízím své vedení, protože jsem se musel potýkat se všemi těmito pěti doménami v různou dobu a doufám, že tyto výzvy dokážete vyřešit rychleji než já.

Za prvé, když přijde jakýkoli druh utrpení, pozdravte jej a přijměte jej jako skutečné. Neodhazujte to jako nepříjemnost, kterou je třeba řešit v daleké budoucnosti. Dále určete stupeň úzkosti, abyste zjistili, zda potřebujete vnější pomoc, nebo zda to dokážete vyřešit sami pomocí nějakého božského vedení.

Za třetí, pokud má vaše utrpení emocionální zdroj, možná jste si osvojili zraňující vztahové události a nemůžete je uvolnit. Snažte se pomalu dýchat z břicha. Zavřete oči a nadechněte/vydechněte nosem. To má uklidňující účinek, protože si představujete, jak odpustit ostatním i sobě za bolestivé události z minulosti.

Za čtvrté, duševní onemocnění může být způsobeno přílišným přemýšlením, které může vyvolat úzkost, nespavost a ztrátu hmotnosti. Znovu zavřete oči a naučte se pomalu dýchat, dokud neucítíte klidný stav míru. Otevřete oči a snažte se analyzovat myšlenky v menší míře, posuňte se dál, abyste přijali život ve větší životní míře.

Za páté, pokud je bolest fyzická, prozkoumejte své návyky. Máte dostatek pohybu, vyváženou stravu a odpočinek? Naopak přílišné cvičení, dopřávání si nezdravého jídla nebo přílišný spánek může někdy způsobit bolesti. Zdravé návyky, jako je pohyb, udrží oběh aktivní a oživí vaši energii.

Za šesté, sociální utrpení postihuje mnoho lidí, kteří jsou buď stydliví, nebo nemají rozvinuté sociální dovednosti mimo svůj rodinný kruh. Proaktivní metodou, jak toto dilema překonat, je postupný přesun mimo svou zónu pohodlí. Začněte zdravit lidi nebo začněte konverzovat s někým novým, jakmile budete mít příležitost. Navíc můžete dobrovolně pomáhat ostatním, kteří jsou sužováni každodenními problémy.

Za sedmé, když víra v sebe sama a v Boha slábne, můžeme zažít krizi důvěry, což je druh duchovní nevolnosti. V tomto scénáři je obtížné určit důvod nepohodlí. V básni „Temná noc duše“ vyjadřuje sv. Jan od Kříže tuto bezútěšnost. Autentická modlitba ze srdce vám může pomoci obnovit vaši víru a důvěru, když se vrátíte na pravou cestu smyslu a účelu života.

Ve všech těchto situacích můžete budovat charakter tím, že se poučíte z předchozích zkušeností. Záchvaty paniky a další stresující události můžete překonat tím, že neočekávané drsné záplaty v životě nejen přijmete, ale budete je očekávat, aby vás nepřekvapily. Můžete se také podívat kolem sebe a přemýšlet o tom, jak ostatní hluboce trpí konflikty, chudobou a přírodními katastrofami. Představte si agónii, kterou každý den podstupuje trpělivý lid Afghánistánu a Ukrajiny.

Pak pochopíte, že existuje mnoho stupňů bolesti a ta naše nakonec nemusí být tak špatná. Vážená nová generace, musím si tyto poznatky také pravidelně připomínat, abych dbal na stejnou radu, kterou nabízím vám.

Bůh ti žehnej.

Christian Milord, Kalifornie

Pedagog, mentor, veterán USCG, spisovatel

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: theepochtimes.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Christian Milord