Úterý , 30 května 2023

Manipulace pomocí změny významů paradigmatu slov

Autor: Martin Kirschner.

Co je a není pravda, když se v současné době mění definice a významy slov? (Public Domain)

Jazyk mnoha národů je ochuzován a přidávají se do něj nová slova, aby se dalo lépe manipulovat veřejností.

Nejlepším příkladem je Čína, kde se „původní čínština“ přeměnila na „čínštinu jednoduchou“.  Rozdíl je v tom, že původní čínstina byla ochuzená o mnoho významových slov a i znaky byly zjednodušeny. Díky tomu ztratil tento jazyk hlubší význam, což posloužilo k manipulování veřejnosti čínskou komunistickou stranou.

V současné době i čeština zažila určitou renovaci, kdy do ní byly přidány nové termíny (po američťování atd.), změnil se význam slov a nebo se začalo pracovat se slovními spojeními s cílem vytvořit sugesci významu, které slovo ve skutečnosti nemá.

Příklady manipulace slovy

Lockdown

V dnešní době velmi použivané slovo pocházející z USA. Většina lidí si myslí, že lockdown znamená uzavření podniků, nebo omezení pohybu. Částečně tomu tak je, ale doslovný překlad znamená „omezení pohybu vězňů“, což jsou obyčejní lidé pro tento systém:

S Covidem

V televizních zprává neustále slyšíme počet případů „s Covidem“. Většina lidí si myslí, že to značí počet lidí, kteří jsou nemocní. Ve skutečnosti se jedná o počet lidí, kteří leží v nemocnici s jinou nemoci, ale nevalidní PCR testy zjistili pozitivitu, která bývá označována za Covid.

Vakcína

Manipulace se slovy spočívá také v tom, že označíte slovně něco, co tím ve skutečnosti není. Stejně tak je i genová terapie označována za „vakcínu“, nebo „očkování“. S tím také souvisí to, když vládnoucí třída změní definici vakcíny, tak jako to udělalo CDC.

Dezinformace

Dezinformacemi bývají často označovány zprávy, které jsou nepohodlné pro vládnoucí třídu. Většina lidí si myslí, že dezinformacemi bývají označovány nepravdivé zprávy. Ve skutečnosti však jde o odvedení pozornosti. Pokud by politici přímo něco označili za nepravdu, tak by museli dokázat, že tomu tak je a tomu se označením něčeho za „dezinformaci“ chtějí vyhnout.

Buď je něco pravda, nebo není. Pojem „dezinformace“ slouží pouze k odpoutání pozornosti a zmatení veřejnosti, aby se nedovtípila co je a co není pravda.

Konspirační teoretik

Pojem „konspirační teoretik“ vznikl po 11.září 2001 a byl na veřejnost uměle protlačen CIA, aby zesměšnili lidi, kteří nesouhlasili s oficiálním tvrzením vlády na tuto událost. Dnes se za konspiračního teoretika označuje každý, kdo nesouhlasí s maindstreamovým názorem vlády a jejich „odborníků“.

Renomovaný sovětský vědec Sergej Georgievič Kara-Murza ve své knize Manipulace vědomím píše:

„Jedním z důležitých nástrojů politického jazyka jsou nálepky, navěšované politickým protivníkům. Dnes přesně takovou zcela prázdnou nálepkou je například často používaný pojem „konspirační teorie“. Používají jej ideologové za účelem zablokování zdravého rozumu a vyloučení celého sektoru myšlenkových řešení.“

Závěr

Murza pak dále ve své knize říká, že jakmile se začnou zavádět nové termíny slov a začnou se slova překrucovat, tak si můžete být jisti tím, že je s vámi manipulováno. Tento vědec ve své knize dále říká:

„Dnes je toho o vpádu do jazyka s cílem programovat chování známo tolik, že přemýšlivý člověk může těchto znalostí využít v osobní praxi. Umělecky to ztvárnil spisovatel Orwell v románu anti-utopii ,1984' se svým obrazem jazyka ,novojazyka'. Orwell fantasticky popsal totalitní režim, ve kterém hlavním prostředkem potlačení byl ,novojazyk', zvlášť vynalezený jazyk měnící význam známých slov. Orwellovy myšlenky zvulgarizovala naše perestrojka, když je přičlenila ke kritice komunizmu.

Orwell ve své antiutopii popsal moderní západní společnost, podstupující ,zvrat demokra-cie' - umělý totalitarizmus. Jeho jedním z prostředků moci byl umělý jazyk se zaměněnými významy. Tento novojazyk je jazyk tisku, přivedený do svých logickým mezí. Procesy, probíhající v tradiční společnosti, jakkoliv totalitní a tvrdé, mají zásadně odlišnou povahu. Orwellův pojem vstoupil do filozofie a sociologie. Tvorba novojazyka se stala významnou politickou technologií.“

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.