Na lidi je vládou a MSM utočeno taktikou „Šoku a zastrašení“

Autor: Martin Kirschner.

To co dělají MSM a vláda v souvislosti s koronavirem se nazývá taktikou Šoku a Zastrašení (Zdroj: Public Domain)

V tomto článku se dozvíte, jak se takzvané elity bojí, že ztratí svoji moc. Na planetě zemi je nás podle nich moc a proto se snaží zachovat pouze zlatou miliardu. Proto využívají metodu šoku a zastrašení pomocí překrucování pravdy a faktů. Hlavním cílem je zotročit a redukovat lidi.

Budu zde citovat z knihy „Co nesmíte vědět 2“ od autora Michaela Morrisona. Pokud by si to někdo chtěl dohledat, tak citát je ze strany 398 této knihy.

Citát z knihy

„Bytosti jež se nechávají platit, nebo platí jiné za to, že uvrhají celé národy do chaosu, utrpení a chudoby, samy sebe označují za „demokraty“ a „dobré lidi“, rády se považují i za „filantropy“ a srovnávají Vladimíra Putina s Hitlerem a Stalinem. Psychopaté jako Popovic, DuVall nebo Ackerman, kteří vycházejí s hrozivou samozřejmostí z toho, že jejich systém a víra jsou jediné legitimní, a mají pocit, že je smí a musí vnutit všem ostatním, hovoří o „objektivní pravdě“ jako o něčem absolutně normálním. Tyto bytosti kráčejí ve stopách umíněných náboženských fanatiků, jako byli křižáci nebo boží bojovníci Islámského státu, a přitom označují Islámský stát za nejnebezpečnější věc na světě.

Rozsah chorobomyslnosti v našem světě doslova bere dech. Lidem vládne intelektuální a finanční elita, naplněná nenávistí a slepotou a skládající se z psychopatů a zombie. Vládnutí se pro ně očividně stalo závislostí, a jako všichni závislí i tito překrucují pravdu v pravý opak, jen aby tak ukojili svoji závislost a nemuseli si přiznat, že jsou nemocní a nutně potřebují pomoc. Jsou závislí na tom, že mohou ovlivňovat a přetvářet svět, ať to stojí, co to stojí. Mají chorobnou, neukojitelnou touhu po moci a po uznání a touží dát světu svou vlastní pečeť. Je jim jedno, co a jak dělají, jde jim pouze o to udělat dojem na sebe samé i druhé. Toto nutkání vychází ze strachu, že budou bezvýznamní a bezmocní, takže strach je rovněž, jejich hlavním motorem. Aby ukojili svou touhu po moci, jsou připraveni učinit cokoliv, schopni každé lži i jakéhokoliv zprznění skutečností.

Tajná světovláda a její nohsledi vytvořili systém, který se sám udržuje při životě šířením strachu, hrůzy, lží i nepravd a sytí se bezmocí a strachem mas. Tato osvědčená taktika americké zahraniční politiky se nazývá Shock and  Awe Tactics (= taktika šoku a zastrašení)! Američtí agitátoři, jejichž hlavním povoláním je svrhávat politiky jiných zemí, obviňují Vladimíra Putina z brutálního zastrašování protivníků. Vypadá to podobně, jako když pes štěká sám na sebe v zrcadle – a je stále vzteklejší, protože na něj jeho obraz štěká zpět. Taktika šoku a zastrašování, toto organizované a systematické překrucování skutečností, je pro jednoduše a jasně myslícího člověka neprůhledné, neboť se neřídí normální lidskou logikou, nýbrž se zaměřuje výhradně na to být agresivnější a rychlejší než protistrana, a tím mást a zastrašovat. Normální člověk, jenž pociťuje soucit a spoluúčast, je tímto agresivním tokem lží převálcován a cítí se být zaskočený a znejistěný. Jen málo lidí tento systém prohlédne, většina před ním kapituluje, neboť se bojí.

„Vycházím z doměnky, že svět je postaven na hlavu, všechny věci jdou špatně, ve vězení jsou nesprávní lidé, na svobodě jsou nesprávní lidé, nesprávní lidé jsou u moci a nesprávní lidé jsou bezmocní“ Howard Zin

Bylo by však nesprávné hledat vinu pouze u druhých a hovořit o „spiknutích“. Mnozí dokážou systém alespoň v jednotlivostech prokouknout, avšak mlčí nebo se dívají jinam, protože je to tak pohodlnější. My Evropané a Američané si koneckonců v tomto systému celkem dobře žijeme, poněvadž nám přinesl blahobyt a údajnou bezpečnost. Tento systém se však rozpadá, což bude mít vliv také na onu naši údajnou bezpečnost. Jestliže proti tomu nic nepodnikneme, systém se zničí sám a nadělá velké škody.

My (a tedy Západ) jsme si nadělali mnoho nepřátel a budeme muset za svoji namyšlenost a nevědomost zaplatit, pokud tento systém nezměníme a nepodáme zbytku světa ruku. Abychom mohli psychopaty odkázat do patřičných mezí, měl by každý z nás přebrat odpovědnost za systém a zastavovat a konfrontovat zodpovědné činitele všude tam, kde se s nimi setká. Jediná cesta vedoucí ven z tohoto labyrintu lží je, pokud je poznáme a pojmenujeme je – tento propletenec lží již však nemůžeme déle tolerovat. Bude to těžká práce, neboť takovýto chumel lží nepůjde odstranit najednou, ale vyžádá si vytrvalost a houževnatost.“

Konec citátu

Závěr

Na tomto citátu z knihy se mi líbí několik věcí. Jedná věc je ta, že je zde přesně pojmenovaný systém, kterým nás elity drží v šachu a jaké metody na nás používají a jak to na nás působí. Už jenom to pojmenování a uvědomění je prvním krokem, abychom se z toho dostali.

Zároveň je zde nabídnuto jedno z řešení problému. Velmi se to podobá tomu co propaguje aktivista Pavel Zítko, když říká, že by lidé měli politiky konfrontovat a to třeba i u nich doma. Vytvářet tlak na politiky je tedy i podle Michaela Morrisona velmi důležité.

Pokud vás zajímá, jaké další metody nám pomůžou vyhrát nad tímto systémem, tak si můžete přečíst můj minulý článek.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.