Na lidi je vládou a MSM utočeno taktikou “Šoku a zastrašení”

Autor: Martin Kirschner.

To co dělají MSM a vláda v souvislosti s koronavirem se nazývá taktikou Šoku a Zastrašení (Zdroj: Public Domain)

V tomto článku se dozvíte, jak se takzvané elity bojí, že ztratí svoji moc. Na planetě zemi je nás podle nich moc a proto se snaží zachovat pouze zlatou miliardu. Proto využívají metodu šoku a zastrašení pomocí překrucování pravdy a faktů. Hlavním cílem je zotročit a redukovat lidi.

Budu zde citovat z knihy „Co nesmíte vědět 2“ od autora Michaela Morrisona. Pokud by si to někdo chtěl dohledat, tak citát je ze strany 398 této knihy.

Citát z knihy

„Bytosti jež se nechávají platit, nebo platí jiné za to, že uvrhají celé národy do chaosu, utrpení a chudoby, samy sebe označují za „demokraty“ a „dobré lidi“, rády se považují i za „filantropy“ a srovnávají Vladimíra Putina s Hitlerem a Stalinem. Psychopaté jako Popovic, DuVall nebo Ackerman, kteří vycházejí s hrozivou samozřejmostí z toho, že jejich systém a víra jsou jediné legitimní, a mají pocit, že je smí a musí vnutit všem ostatním, hovoří o „objektivní pravdě“ jako o něčem absolutně normálním. Tyto bytosti kráčejí ve stopách umíněných náboženských fanatiků, jako byli křižáci nebo boží bojovníci Islámského státu, a přitom označují Islámský stát za nejnebezpečnější věc na světě.

Rozsah chorobomyslnosti v našem světě doslova bere dech. Lidem vládne intelektuální a finanční elita, naplněná nenávistí a slepotou a skládající se z psychopatů a zombie. Vládnutí se pro ně očividně stalo závislostí, a jako všichni závislí i tito překrucují pravdu v pravý opak, jen aby tak ukojili svoji závislost a nemuseli si přiznat, že jsou nemocní a nutně potřebují pomoc. Jsou závislí na tom, že mohou ovlivňovat a přetvářet svět, ať to stojí, co to stojí. Mají chorobnou, neukojitelnou touhu po moci a po uznání a touží dát světu svou vlastní pečeť. Je jim jedno, co a jak dělají, jde jim pouze o to udělat dojem na sebe samé i druhé. Toto nutkání vychází ze strachu, že budou bezvýznamní a bezmocní, takže strach je rovněž, jejich hlavním motorem. Aby ukojili svou touhu po moci, jsou připraveni učinit cokoliv, schopni každé lži i jakéhokoliv zprznění skutečností.

Tajná světovláda a její nohsledi vytvořili systém, který se sám udržuje při životě šířením strachu, hrůzy, lží i nepravd a sytí se bezmocí a strachem mas. Tato osvědčená taktika americké zahraniční politiky se nazývá Shock and  Awe Tactics (= taktika šoku a zastrašení)! Američtí agitátoři, jejichž hlavním povoláním je svrhávat politiky jiných zemí, obviňují Vladimíra Putina z brutálního zastrašování protivníků. Vypadá to podobně, jako když pes štěká sám na sebe v zrcadle – a je stále vzteklejší, protože na něj jeho obraz štěká zpět. Taktika šoku a zastrašování, toto organizované a systematické překrucování skutečností, je pro jednoduše a jasně myslícího člověka neprůhledné, neboť se neřídí normální lidskou logikou, nýbrž se zaměřuje výhradně na to být agresivnější a rychlejší než protistrana, a tím mást a zastrašovat. Normální člověk, jenž pociťuje soucit a spoluúčast, je tímto agresivním tokem lží převálcován a cítí se být zaskočený a znejistěný. Jen málo lidí tento systém prohlédne, většina před ním kapituluje, neboť se bojí.

„Vycházím z doměnky, že svět je postaven na hlavu, všechny věci jdou špatně, ve vězení jsou nesprávní lidé, na svobodě jsou nesprávní lidé, nesprávní lidé jsou u moci a nesprávní lidé jsou bezmocní“ Howard Zin

Bylo by však nesprávné hledat vinu pouze u druhých a hovořit o „spiknutích“. Mnozí dokážou systém alespoň v jednotlivostech prokouknout, avšak mlčí nebo se dívají jinam, protože je to tak pohodlnější. My Evropané a Američané si koneckonců v tomto systému celkem dobře žijeme, poněvadž nám přinesl blahobyt a údajnou bezpečnost. Tento systém se však rozpadá, což bude mít vliv také na onu naši údajnou bezpečnost. Jestliže proti tomu nic nepodnikneme, systém se zničí sám a nadělá velké škody.

My (a tedy Západ) jsme si nadělali mnoho nepřátel a budeme muset za svoji namyšlenost a nevědomost zaplatit, pokud tento systém nezměníme a nepodáme zbytku světa ruku. Abychom mohli psychopaty odkázat do patřičných mezí, měl by každý z nás přebrat odpovědnost za systém a zastavovat a konfrontovat zodpovědné činitele všude tam, kde se s nimi setká. Jediná cesta vedoucí ven z tohoto labyrintu lží je, pokud je poznáme a pojmenujeme je – tento propletenec lží již však nemůžeme déle tolerovat. Bude to těžká práce, neboť takovýto chumel lží nepůjde odstranit najednou, ale vyžádá si vytrvalost a houževnatost.“

Konec citátu

Závěr

Na tomto citátu z knihy se mi líbí několik věcí. Jedná věc je ta, že je zde přesně pojmenovaný systém, kterým nás elity drží v šachu a jaké metody na nás používají a jak to na nás působí. Už jenom to pojmenování a uvědomění je prvním krokem, abychom se z toho dostali.

Zároveň je zde nabídnuto jedno z řešení problému. Velmi se to podobá tomu co propaguje aktivista Pavel Zítko, když říká, že by lidé měli politiky konfrontovat a to třeba i u nich doma. Vytvářet tlak na politiky je tedy i podle Michaela Morrisona velmi důležité.

Pokud vás zajímá, jaké další metody nám pomůžou vyhrát nad tímto systémem, tak si můžete přečíst můj minulý článek.

Pokud se vám moje články líbí, tak zvažte prosím podporu ve formě daru. Děkuji! Podpořit VIP Noviny.