Středa , 8 února 2023

Naše DNA nás propojuje s iluzí Matrixu, říká David Icke

Autor: Martin Kirschner.

Našimi emocionálními stavy dokážeme přepisovat naše DNA a tím utvářet svůj svět.

David Icke je aktivista, který bojuje proti Novému Světovému Řádu a zotročovaní lidí. Již v roce 1990 si uvědomil, jak se lidé stávají čím dal více závislými na systému, který je zotročuje. Ve své knize Jen nekonečná láska je skutečná (…a vše ostatní je jen iluze) o tomto problému mluví.

V tomto článku budu citovat z jeho knihy, kde říká, že naše DNA je svým způsobem příčinou toho, že jsme uvěznění v této iluzorní 3D realitě zvané Matrix. Citáty jsou ze strany 68,78 a 84 této knihy:

Citát z knihy:

Strana 68:

„,Žijeme' ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Nebo také, jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Naskýtá se podstatná otázka: „Když tvoříme naši vlastní neskutečnou realitu, proč tedy všichni vidíme ten samý ,základní' svět v ulicích, ty stejné lidi, auta, cesty, lesy a hory?" Odpovědí je, že jsme krmeni frekvenčními signály Matrixu, který nás chce ovládat. Tyto signály následně dešifrujeme jako naši společnou realitu, zvanou Svět.

Jednotlivé názory na to, co ,vidíme', se mohou lišit. Je to tím, že každý přidáváme ještě svou vlastní rotaci. Všichni však sdílíme stejnou základní realitu, protože z Matrixu přijímáme a dekódujeme ty samé signály. Tahle realita není 'tam venku', je 'tady uvnitř' - v našich hlavách. Ještě přesněji, je v naší genetické databance - DNA. Tak jak to výstižně napsal Edgar Allan Poe: „Vše, co vidíme a co se nám jeví být, je jen sen ve snu"... jeden hologram uvnitř dalšího.

Koncem léta 2004 jsem potkal přítele Mika Lamberta. Působí na Shen Clinic na Isle of Wight v Anglii. Mike je léčitelem, který se vždy snaží oprostit od pout své profese v zájmu většího porozumění. Jako obvykle, nepřináší mu to zrovna velkou popularitu mezi lékařskými autoritami. Dokonce ani mezi těmi, kteří chtějí předepisovat normy pro takzvané alternativní nebo doplňkové terapie. Ještě jsem neviděl žádnou hierarchii, která by nevycházela z těch samých charakteristik kontroly událostí a tvrdé obrany statusu quo. Co a kdo tyhle hierarchie zastupuje, není podstatné. Tím je právě fakt, že vytváří opakované uvíznutí mysli. Dokonce i anti-hierarchické hierarchie se chovají stejně. Jako potvrzení lze pohlédnout na,radikální' a anarchistické organizace. „Právo, pořádek a pořádek. Vaše anarchistická komise již rozhodla, jaká budou pravidla." Koukat na to, jak stejné postupy ovládají i oblast alternativní medicíny, je prostě k zešílení. Nicméně v 80. letech minulého století Mike Lambert napsal dokument čerpající přímo z tehdejších poznatků o DNA a deoxyribonukleové kyselině. Ta je genetickou knihovnou těla a nalezneme ji v každé buňce. Těch máme všichni zhruba 193 miliard kilometrů. Je to právě DNA, která nese kód naší fyzické charakteristiky. Ale je toho ještě mnohem víc, než jenom to. Obsahuje sto biliard krát více informací, než naše nejsofistikovanější zařízení pro ukládání dat. Nám známá DNA reprezentuje ani ne 3-5 % zmapovaného lidského genomu. Zbylých 95-97 % naše konvenční věda prostě zatím nechápe( Udaje se liší dle zdroje. Taky jsem viděl záznam o 90 %. Nicméně, přesným údajem je, že naprostou většinu DNA věda ještě nechápe.).

Mike mi ukázal souhrn toho, co před těmi léty sepsal. Když jsem to jenom letmo prolétl, narazil jsem na dvě věci, které přímo bily do očí:

1) DNA všeho živého, každé formy od lidské bytosti až k reptiloidním bytostem, přes kočky, psy, stromy, kytky, ryby, hmyz, prostě všechno, sdílí ten samý, nám známý kód A,G,C a T (adenin, guanin, cytosin a tymin)

2) DNA je krystalická struktura a zároveň přijímač, vysílač a zesilovač frekvencí, nebo-li, světla'.

„No, do hajzlu!," pomyslel jsem si. To je ono! Tak takhle to dělají. Tohle je naše přípojka/zástrčka do Matrixu. Je to DNA! Když se podíváte na grafickou strukturu DNA, je to dvojitá šroubovice. Pokud ji ale rozpojíme, vypadá jako dva žebříky. Ačkoli někteří badatelé se domnívají, že jich tam kdysi bylo mnohem víc. Točité schodiště se v svobodo-zednářské symbolice vztahuje k DNA. Ona je klíčem k ovládání lidí. Stejný samý symbol nacházíme i v tajných školách mystérií dávného světa. Posloupnost A, G, C a T rozhoduje o genetické charakteristice. Jak bude vypadat vaše tělo a jestli bude mít podobu myši, slona či narcisu.

Do hry vstupuje ještě jeden důležitý hráč, o němž se krátce zmíním. Rozdílnost DNA v rámci druhů je mnohem menší, než všechno to, co mají společné. 90 % lidské a myší DNA je stejná. Jsou tu enormní paralely mezi DNA člověka a mouchy. Deník San Francisco Chronicle v jednom ze svých článků uvádí: „... DNA je univerzálním softwarovým kódem. Základní instrukce pro život, od bakterií až po lidi, jsou zapsány stejným jazykem." No a tímhle jazykem je jazyk Matrixu.

Když DNA dostatečně zvětšíte (pod mikroskopem), vypadá jako had. A není náhodou, že hlavním symbolem, který se objevoval v celém starodávném světě, je právě 'Merkur'. Dvojitý had obtočený kolem tyče - symbol zdravotnické profese. DNA, základ, fyzické' podoby, vypadá jako plaz a nejstarší část lidského mozku, známe jako ,R-komplex' nebo-li plazí/reptiliánský mozek. Jak do toho celého zapadají Reptiliáni (Plazi) a Ilumináti, vysvětluji v následující kapitole.

O čem si myslíme, že je ,fyzické', je ve skutečnosti holografická iluze. Jak je tomu u všeho, základní formou DNA je frekvenční pole. Je to jakýsi druh diskety nebo CD-čka, na kterém je uložen genetický program. Lépe se nad tím přemýšlí v počítačové terminologii. Tak dokážeme co nejjednodušeji pochopit, jak to celé funguje. Na příkladu rozmnožování můžeme pozorovat fyzickou stránku věci. Když otcova spermie splyne s matčiným vajíčkem, z tohoto spojem se pak začne vyvíjet dítě. Na energetické úrovni, za holografickým projevem 3D reality, se dva softwarové programy kopírují na další disk. Nahrává se DNA otce i matky a výsledkem je ,disk'. Je to program obsahující směs obou rodičů - dítě. Takhle se předává genetická výbava a poruchy. Stáhnutý počítačový vir, či jiné vady, budou nahrány na nový ,disk' -,další generaci'. Tělo se vytvoří z jediného oplodněného vajíčka (programu). To je následně kopírováno znovu, a znovu, dokud dospělý člověk nemá cca 50 až 100 biliard buněk. Každá jedna obsahuje stejnou knihovnu instrukcí. Ty jsou pak čteny podle funkce stejně, jako počítač čte software. Čtečkou tohoto našeho softwaru je RNA - ribonukleová kyselina. Obvykle se vyskytuje ve formě jednoho vlákna. Pro jednoduchost tedy, DNA je jako disk nebo šablona a RNA je jako laser, který čte informace z disku a zprostředkovává je dál buňkám. RNA rozhoduje o buněčných funkcích. Prostě zvolí, kterou informaci z DNA přečte a doručí k vybrané buňce. Přeloží 67 jednu sadu DNA dat a je z toho mozková buňka, přeloží jinou a dostaneme buňku jater. Jedna část RNA dekóduje DNA informace a další rozhoduje, které informace budou právě použity. K pochopem RNA - toho, jak funguje a jak dělá rozhodnutí o překládání - má mainstreamová věda pořád ještě hodně daleko. Ovšem právě tady tkví další mocný klíč k tvorbě reality. Ona rozhodnutí RNA může vlastně činit Matrix prostřednictvím DNA. Nebo taky intervence vědomí, které dá pokyn k přepsání programu těla.

Svůj vliv zde také mají samozřejmě i mentální a emocionální faktory. Jsou jimi stres, trauma, elektromagnetické a chemické znečištění včetně různých doplňků v našem jídle a pití. To vše může destabilizovat čtecí proces RNA a způsobit chyby překladu vedoucí ke katastrofě. Tyto faktory a mnohé další, vlastně ovlivňují způsob, jakým RNA čte DNA. Ten je základem obou, fyzického i psychického zdraví a našeho smyslu pro realitu. Je důležité to pochopit. Protože, zatímco DNA uchovává data, RNA rozhoduje, které data zvolit a provést. Počítač má harddisk. O aktivaci a použití konkrétní informace však rozhoduje ten, kdo sedí u klávesnice. RNA je laserová čtečka. Ona rozhoduje o tom, kterou úroveň reality si zažíváme. Je to obdobné příkladu se zhypnotizovaným Tomem, který nebyl schopen vidět svou dceru. RNA čte jeho realitu skrze DNA, v linii s jeho naprogramovaným přesvědčením, že jeho dcera tam (v místnosti) není. Způsobem, jakým RNA přečte DNA, rozhoduje také o našem fyzickém a psychickém zdraví. Rozhoduje, zda genetickou vadu přečte, nebo ji bude ignorovat.

 Odteď, když budu mluvit o DNA nebo DNA síti, budu do toho zahrnovat také práci RNA a jí činěné volby, co přeložit a kam to poslat. Říká se Trénink dělá mistra'. A je to pravda, protože mysl/tělo je jako počítač, který čte software. Fotbalista pořád trénuje a trénuje, výsledné data jsou stahována na disk a mohou být zpřístupněny později, když nastoupí k utkání. Když se v určitém okamžiku dostane k míči,,počítač' zareaguje podle uložených dat. Poctivě trénujte a zahrajete dobrý zápas a naopak. Když trénuji svého malého syna Jaymieho chytání, vždy mu říkám: „Trénuj tak, jak bys rád hrál". Počítač nedělá rozdíly mezi tréninkem a opravdovým zápasem. Pouze reaguje na vstup, který si nahrál pro uvedenou situaci. Je to stejné se všemi dovednostmi, které chcete rozvíjet. I když, nezáleží na tom, jak tvrdě trénujete. Některé věci vám určitě půjdou lip a přirozeněji, než jiné. A to díky základnímu programu, který jste ,zdědili' na začátku.

Co mě ve spisu Mike Lamberta zasáhlo nejvíce, byl vztah mezi DNA a příjímáním a komunikací informací. Jak poukázal, DNA je krystal, který vyzařuje světelnou energii ve formě fotonů. A to do takové míry, že jej někteří přirovnávají k ,ultraslabému laseru' - to samé s RNA. Zlomem ve vědeckém výzkumu může být pochopení, že DNA je perfektní anténou/vysílačem. V jednou článku na internetu se píše: Z charakteristického tvaru/formy téhle obří molekuly - točené dvojité šroubovice - DNA reprezentuje ideální elektromagnetickou anténu. Na jedné straně je prodloužená, takže tvoří zahnutou anténu, která velmi dobře vede elektrické pulsy. Na druhou stranu, viděno shora, má i prstencový tvar, čili je dobrou magnetickou anténou. Pomocí tohoto přijímače/vysílače se realizuje připojení k Matrixu.

Již dva roky říkám a píši, že naše realita je jako holografický internet. Naše těla jsou podobně, jako počítače, připojeny k ,World Wide Web' - celosvětové síti. Počítač může projíždět kolektivní realitu, kterou nazýváme Internet. Navštěvovat zpravodajské servery, sportovní stránky, stránky ochrany životního prostředí, porno stránky, cokoliv. Přes Síť/Web můžeme také komunikovat s jinými počítači, např. e-mailem, nebo zasíťováním jednotlivých pc. To když jsou počítače spojeny kabelem a pracují společně/zároveň. Všechny počítače na světě, připojené k internetu, sdílejí tu samou společnou/kolektivní realitu - ten samý Matrix. Lidé také. Takhle můžeme brouzdat naší iluzorní sítí holografických měst, lidí a zájmů. Můžeme sledovat zprávy (zpravodajské servery), sportovat (sportovní stránky), pracovat pro neziskové organizace a chránit přírodu (environmentální stránky), nebo hledat každého muže či ženu, kterou se nám zachce (porno stránky). Princip je pořád stejný. Naše kolektivní,fyzická' realita je jako holografický internet. Naše těla zas jako biologický počítač/stroj. Chápeme princip, jakým je WWW připojena skrze telefonní linku nebo kabelovou síť. Já však chtěl vědět, jak je generována naše kolektivní realita. Když jsem si přečetl větu, že DNA je krystalický komunikátor a přijímač světla - typu laseru, našel jsem svou odpověď. Matrix byl odhalen.

Rozvinutím téhle myšlenky začalo mou mysl zaplavovat porozumění a pochopení. DNA je ve skutečnosti počítačovým terminálem. Pomocí něj se zalogujeme do Matrixu a ten nás ,krmí' svou kolektivní realitou - iluzí, která nás zotročuje. Einstein řekl: „Realita je iluzí, třebaže trvalou."

Strana 78:

„Článek v novinách The Scotsman v roku 2004 představil výzkum Davida Hamiltona, vědce, který změnil svůj pohled na život po procházení ohněm. Bylo zřejmé, že když můžete kráčet po ohni, bez toho, abyste se spálili, je od toho už jenom krůček k poznání povahy reality. Článek vysvětloval, jak se Hamilton přesvědčil, že naše mentální a emocionální stavy neovlivňují jenom naše zdraví, ale ve skutečnosti mění i naši DNA. Ano, mohou. A důvodem je, že spadají do DNA. Když změníte jednu část počítače, ovlivní to celý počítač. Neboť jste změnili data procházející celým systémem. Takže je to změna našich mentálních a emocionálních stavů, která ovlivňuje DNA rovnováhu a tím i naše ,fyzické' zdraví. Takhle funguje i placebo efekt. Lidé se uzdraví poté, co berou pilulky cukru, o kterých věří, že jsou silnými léky. Jejich víra v ,tabletku' přepíše DNA (a/nebo řekne RNA, aby četla program, který odpovídá tomuhle přesvědčení) a manifestuje ,lék', o kterém si mysleli, že je uzdraví. David Hamilton řekl, že našel zhruba 500 vědeckých prací z mainstreamových akademických časopisů potvrzující účinek, který má myšlenka, pocit a víra (přesvědčení) na tělní systémy.“

Strana 84:

Jakmile zastavíte programem řízené vědomé a nevědomé odezvy, vyšší vědomí - Všemožnost - může nastoupit a přepsat archetypy. A co víc, může přepsat DNA/ RNA program a nastavit/přeladit jej na Jednotu, namísto Matrixu. Tyhle naprogramované archetypální reakce byly nemilosrdně zneužity Ilumináty. Dokázali předvídat DNA/RNA reakci na události typu 11. září. Tu pak zmanipulovali ke prospěchu své agendy. Viděl jsem jeden náborový plakát z 1. světové války, který měl oslovit muže z Isle of Wight, aby přišli na střetnutí. To bylo zaměřené k jejich přemluvení, aby se dobrovolně přihlásili a bojovali za svou zemi. Stálo tam ,Budou znít vlastenecké nápěvy' a bylo to samozřejmě míněno k emocionálnímu zmanipulování mužů, aby reagovali na ,lásku k vlasti' zpěvem až do své smrti. Emoce jsou hlavním přístupovým kódem k tělnímu počítači, včetně mysli. Teď tu máme mnoho-kanálovou televizi, hollywoodské filmy a média celkově. Vybuzují emocionální odezvy na události, které vedou lidi k 'boji za svou vlast a podpoře vlád, které je posílají zabíjet a zemřít."

Konec citace.

Shrnutí:

Snažil jsem se, aby tento článek nebyl složitý k pochopení, ale uvědomil jsem si, že je potřeba rozebrat některé vědomosti, aby vám informace do sebe zapadly.

V jednoduchosti z toho co jste četly vyplívá, že DNA je to co nás zotročuje, ale také to co nás může osvobodit pokud jej dokážeme vědomě přepsat.. DNA ovlivňují informace, které slyšíme ve zprávách skrze naše emoce. Pokud neustále slyšíme informace o hrůzostrašných věcech, válkách, nebo nemocech, tak skrze emoce je ovlivňováno a přepisováno naše DNA. Nyní chtějí naši DNA ovlivňovat i skrze injekce (genovou terapii), aby nás uzemnili ještě více do Matrixu a lidé se z něj nemohli vysvobodit.

Na druhé straně síla myšlenky je obrovská a dokáže formovat naši DNA, jak říká David Icke ke zdraví a vyššímu vědomí. K tomu slouží kultivační praxe, jako je třeba Jóga, nebo Chi-kung.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.