Sobota , 10 června 2023

Regenerace mozku je skutečná: Řekneme vám jak

Kdysi to bylo považováno za nemožné, nicméně nyní je zotavení mozku dobře prozkoumaným fenoménem

Foto: Zůstat aktivní, fyzicky i duševně, je klíčem k tomu, aby váš mozek rychle běžel, jak stárnete.

 

Přáli jste si někdy, abyste mohli regenerovat mozkové buňky, které jste obětovali na vysoké škole? Bojíte se, že váš stárnoucí mozek je v neustálém úpadku? Lékařská věda je přepisována, aby ukázala, že můžeme opravit váš mozek a je to něco, co může udělat každý.

Je obecně rozšířeným omylem, že mozek je neopravitelný. Dokonce i lékařský establishment tvrdil, že jakmile zabijeme mozkové buňky, jsou navždy pryč. Faktem je, že mozek se dokáže opravit sám, a jak věda nyní dokazuje, existuje skutečný přínos jednoduchých postupů, které mohou pomoci udržet náš mozek bystrý a pružný po celý život.

Přepisování příběhu o zdraví mozku

Oblast kognitivní neurovědy je relativně nová – stará jen asi 100 let – takže není překvapením, že neustále přicházíme k novějšímu a lepšímu chápání toho, jak nervové obvody lidského mozku podporují celkové fungování mozku.

Po většinu z těchto 100 let se věřilo, že jakmile je mozek poškozen, nemůže se regenerovat. Věřilo se, že mozkové buňky jsou omezené a jakoukoliv jejich ztrátou nebo poškozením by daná osoba trpěla nedostatkem po zbytek života. To vytvořilo falešnou víru, že mozek je v podstatě v neustálém úpadku.

Přestože přesvědčivé důkazy o opaku byly předloženy již v roce 1960, lékařské dogma se měnilo a je měněno pomalu. Teprve v 80. letech 20. století výzkum Fernanda Nottebohma na Rockefellerově univerzitě jasně ukázal, že v mozku dospělých obratlovců probíhá neurogeneze – produkce nových nervových buněk, neboli neuronů.

Další velký krok v této vědecké evoluci trval více než 30 let. Tempo našeho chápání toho, jak je mozek zapojen, se však chystalo udělat kvantový skok.

Náš elastický mozek

Růst nových neuronů v mozku dospělého savce byl poprvé pozorován v roce 1992, kdy vědci izolovali nervové kmenové buňky z myší v Petriho misce. Tato regenerace byla poté tisíckrát replikována, vyplívá ze studií publikovaných během následujících 25 let.

V lékařské vědecké komunitě je nyní akceptováno, že mozek dospělých je schopen pěstovat nové neurony a gliové buňky, čemuž dříve lékařský establishment nevěřil. Mozek je nyní považován za odolný, poddajný – plastický.

Termín neuroplasticita odkazuje na schopnost mozku „přepojit se“ prostřednictvím cvičení požadované dovednosti. Je to kombinace nových buněk a nového učení, která vytváří toto kouzlo. Když jsou nové nervové buňky dobře stimulovány (tj. trénovány pomocí specifických učebních cvičení), vytvářejí nová spojení. Jinými slovy, stávají se zdravými mozkovými buňkami, které přispívají k učení a rozvoji nových dovedností.

Stejně jako svaly těla, když je mozek dobře vyživován a stimulován správným cvičením, uzdravuje se a roste. A při správné péči a krmení může tato úžasná regenerace mozku probíhat po celý život.

GreenMedInfo sestavil jednoduchý seznam způsobů, jak můžete ochránit zdraví mozku, stimulovat růst nových mozkových buněk a dokonce i léčit mozek.

Dopřejte si spoustu fyzického cvičení

Když uslyšíte frázi „trénujte svůj mozek“, pravděpodobně vás nenapadne zvedat činky. Ukázalo se však, že fyzické cvičení je jednou z nejlepších věcí, které můžete pro své tělo a mozek udělat.

Výhody cvičení pro mozek jsou dvojí. Za prvé, mozek je nenasytný konzument glukózy a kyslíku, bez schopnosti ukládat přebytky pro pozdější použití. K udržení optimálního fungování je nutný neustálý přísun těchto živin.

Fyzické cvičení zvyšuje průtok krve do mozku a dodává hladovým mozkovým buňkám dávku čerstvého kyslíku a glukózy. Studie z roku 2014 ukázala, že pouhých 30 minut mírného kardia stačilo k posílení kognitivních funkcí u dospělých mozků všech věkových kategorií.

Tím ale výhody nekončí. Předpokládá se, že cvičení stimuluje hipokampální neurogenezi: růst nových buněk v oblasti mozku spojený s dlouhodobou pamětí a emocemi. Zdravý růst buněk v této oblasti je důležitý pro stárnoucí mozek a věří se, že pomáhá předcházet kognitivnímu poklesu spojenému s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Používejte techniky snižování stresu

Meditace nás chrání před stresem a depresemi. Tím pádem nás chrání i před neurodegenerativními onemocněními.

 

Náš moderní svět je plný stresu, takže jistě chápete, že je potřeba uvolnit. Co si možná neuvědomujete je, jak škodlivé může být pro váš mozek neustálé vystavování se stresovým hormonům "bojuj nebo uteč".

Stres je jedním z hlavních faktorů poklesu kognitivních funkcí souvisejících s věkem. Pravidelně naplánované volnočasové aktivity tak nejsou jen zábavnou činností, ale důležitým krokem k zajištění optimálního zdraví mozku.

Nemusíte hledat cesty, jak se zbavit stresu. Nechte se vést svými zájmy. Klíčem k výběru kratochvílí prospěšných pro mozek je vyhnout se pasivním aktivitám, jako je sledování televize, a místo toho si vybrat stimulující koníčky, které zapojí mozek prostřednictvím vzorců, hádanek, skládaček a řešením problémů.

Studie z roku 2011 publikovaná v Journal of Neuropsychiatry zjistila, že činnosti jako hraní her, čtení knih a řemesla jako vyšívání a pletení snižují míru kognitivních poruch až o 50 procent.

Zapojení se do umění se také řadí na přední místo v seznamu koníčků prospěšných pro mozek. Studie dokazují, že opět nestačí být pasivním pozorovatelem. Abychom posílili mozek, musíme se zapojit.

V německé studii zveřejněné v časopise PLOS One vědci studovali dvě skupiny lidí: skupinu, která pozorovala umění, a skupinu, která umění vytvářela. Studie dospěla k závěru, že ve srovnání s těmi, kteří pozorovali umění, umělci prokázali zvýšenou interaktivitu mezi frontálním a parietálním kortexem mozku. Tato zvýšená mozková konektivita se promítla do zvýšené psychické odolnosti ve skupině uměleckých tvůrců. Jinými slovy, zlepšila se jejich schopnost odolávat negativním účinkům stresu.

Hledáte více nenápadný způsob, jak se uvolnit? Co takhle poslouchat krásnou hudbu nebo sedět v tichém rozjímání? Meditace prokazatelně snižuje krevní tlak, snižuje záněty a dokonce buduje odolnost vůči pocitům úzkosti a deprese. A i když se poslech hudby může zdát jako pasivní aktivita, výzkumy naznačují, že poslech hudebních vzorců usnadňuje mozkovou neurogenezi.

Meditace i poslech hudby ovlivňují vylučování klíčových hormonů, které zvyšují plasticitu mozku, a tím mění samotný způsob, jakým reagujeme na stres. Mluvte o této dobré medicíně!

Vezměte si strategické doplňky

Kurkuma

Kurkumový prášek lze často nalézt v doplňcích stravy.

 

Pravděpodobně znáte alespoň jednoho člověka, který blouzní o zdravotních výhodách kurkumy. Tento sytě oranžový kořen se používá jako všelék na vše od tišení bolesti kloubů a zklidnění zánětu až po snížení rizika srdečních onemocnění. A naše povědomí o výhodách této prastaré léčivé byliny stále roste.

Kurkuma je příkladem remyelinizační sloučeniny, což znamená, že obsahuje látku s prokázanými nervově-regeneračními účinky.

Remyelinizační sloučeniny působí na opravu ochranného obalu kolem nervové soustavy známé jako myelin, což je oblast často poškozená při autoimunitních poruchách a poruchách vyvolaných vakcínou. Výzkumy ukazují, že i malé dávky těchto obnovujících látek mohou způsobit významnou regeneraci nervů.

Západní model farmaceutické intervence vytvořil kulturu, která se snaží identifikovat a izolovat „aktivní složku“ organické látky. To však selže, protože organické sloučeniny často fungují ve shodě: izoláty samy o sobě mohou postrádat kritickou klíčovou složku, kterou poskytuje jiný rostlinný prvek.

Kurkumin je izolovanou aktivní složkou kurkumy, nicméně nový výzkum ukazuje, že další prvek nalezený v kurkumě má své vlastní magické vlastnosti.

Ve vzrušující studii publikované v časopise Stem Cell Research & Therapy vědci zjistili, že málo známá složka kurkumy, Ar-turmeron, může být „slibným kandidátem na podporu regenerace u neurologických onemocnění“.

Studie zjistila, že když byly mozkové buňky vystaveny působení ar-turmeronu, počet a komplexnost nervových kmenových buněk se zvýšily, což naznačuje, že dochází k léčebnému účinku. Tento účinek byl replikován u krys, které při vystavení ar-turmeronu zaznamenaly zvýšenou produkci nervových kmenových buněk a tvorbu nových zdravých mozkových buněk.

Zelený čaj

Katechiny v zeleném čaji nám pomáhají produkovat více nervových buněk..

 

Studie z roku 2014, která studovala aktivní sloučeniny v zeleném čaji (známé jako katechiny, hlavní třída mikroživin), zjistila, že katechiny zeleného čaje nejsou pouze antioxidační a neuroprotektivní, ale ve skutečnosti stimulují mozek, aby produkoval více neuronů.

Vzhledem k tomuto terapeutickému účinku na poškozené oblasti mozku se ukázalo, že zelený čaj má obdivuhodné dopady při léčbě „nevyléčitelných“ neurodegenerativních poruch, jako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba. To přimělo vědce, aby prohlásili katechiny zeleného čaje za „velmi užitečný doplňkový přístup“ při léčbě neurodegenerativních onemocnění.

Další výzkum zeleného čaje zkoumal kombinaci borůvky, zeleného čaje a karnosinu, a zjistilo se, že zelený čaj podporuje růst nových neuronů a mozkových kmenových buněk na zvířecích vzorech trpících neurodegenerativními onemocněními.

Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný)

List Jinanu Dvoulaločného, aneb zvaného Ginkgo Biloba

 

Ginkgo biloba je považována za velmoc v lékopise bylinné medicíny a její důsledky pro zdraví mozku jsou stejně silné. Ginkgo prokázalo nejméně 50 různých zdravotních přínosů a jeho léčivá hodnota je zdokumentována při léčbě více než 100 různých onemocnění.

Existuje mnoho studií o schopnosti ginkga stimulovat hladiny kritického mozkového proteinu zvaného BDNF: Mozkový neurotrofický faktor. Tento protein ovlivňuje hojení poškozených oblastí mozku a je nezbytný pro regulaci, růst a přežití mozkových buněk, což je zvláště důležité pro dlouhodobou paměť.

Ginkgo je tak účinné, že článek z roku 2006 publikovaný v European Journal of Neurology zjistil, že je užitečné při léčbě Alzheimerovy choroby stejně jako úspěšný lék Donepezil.

Nedávno vyšel na světlo nový mechanismus, který stojí za léčivými vlastnostmi Ginkga, díky publikaci článku v Cell and Molecular Neurobiology. Výzkumníci zjistili, že ginkgo je účinné zčásti díky své schopnosti modulovat Nervové kmenové buňky (NSC) na typ buněk, které jsou nezbytné pro specifickou oblast mozku, kde jsou aktivní proteiny BDNF.

NSC jsou multipotenciální buňky; mají úžasnou schopnost měnit tvar do kteréhokoliv z mnoha různých fenotypů buněk, které tvoří mozek. Ginkgo stimuluje růst správného fenotypu buněk pro postiženou oblast mozku a dává našemu mozku přesně to, co je potřeba a tam, kde je to potřeba. Nyní máme inteligentní medicínu!

Jezte zeleninu

Brokolice a jiná zelenina obsahuje sulforafan, který stimuluje opravu mozku

 

Chcete při obědě stimulovat opětovný růst mozkových buněk? Přidejte na talíř čerstvě dušenou brokolici!

Věda přidala látku zvanou sulforafan na rostoucí seznam neuritogenních látek, u kterých bylo zdokumentováno, že stimulují růst nervů v mozku. Tato látka se nachází v zelenině bohaté na síru, jako je brokolice.

Studie publikovaná v časopise Genesis odhaluje, že sulforafan, kromě toho, že stimuluje růst nových nervů, prokázal významné léčebné vlastnosti jako antioxidant a protizánětlivé činidlo a také slouží jako prevence onemocnění a smrti zdravých neuronů.

Kromě úžasu obklopujícího tato zjištění, vědci pozorovali příznivý účinek na neurální kmenové buňky, který vede k jejich odlišení se na specifické, užitečné typy neuronů, což poskytuje silnou podporu hypotéze, že sulforafan stimuluje opravu mozku.

Mezi zeleninu obsahující sulforafan patří brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák, křen, kapusta, kedlubna, listy hořčice, ředkvičky, tuřín, řeřicha a brukev čínská. Pro terapeutický přínos se snažte konzumovat alespoň 3 šálky této zeleniny denně, syrové nebo vařené.

Zaměstnávejte se průběžné učením

Aktivní činnosti jako čtení knihy podporuje kongnitivní funkce.

 

Stárnutí je často spojováno s úbytkem kognitivních funkcí, a to jak ve výzkumu, tak v neoficiálních důkazech. Rostoucí množství literatury však ukazuje, že udržet si bystrý a jasný mozek znamená nikdy neopustit naše schopnosti kritického myšlení.

Potřeba neustále zpochybňovat a rozšiřovat naše myšlení byla prokázána ve výše zmíněné studii z roku 2011 publikované v Journal of Neuropsychiatry. V této studii byl sledován vliv volnočasových aktivit u skupiny starších dospělých (ve věku 70 až 89 let) na mírnou kognitivní poruchu (MCI).

Studie určila, že úroveň složitosti aktivity byla klíčová pro její účinnost při prevenci MCI. Práce s počítači, čtení knih a činnosti spojené se vzory a řešením problémů přispěly k výraznému snížení pravděpodobnosti rozvoje MCI. Méně stimulující aktivity nevykazovaly žádný statistický efekt. To zdůrazňuje důležitost pocitu výzvy a stimulace činnostmi, které vykonáváme, když stárneme.

Tato zjištění byla posílena studií z roku 2014 na téměř 3 000 dobrovolnících, která trvala více než deset let. Tato studie zkoumala potenciální dlouhodobý přínos kognitivního tréninku u starších dospělých. Výsledky ukázaly, že účastníci prokázali zvýšenou rychlost a zpracování mozku po dobu až 10 let po dokončení tréningu.

Tyto hmatatelné mozkové přínosy se přelily do každodenního života a byly měřeny na schopnosti účastníka dokončit běžné denní úkoly, jako jsou osobní finance, příprava jídla a rutiny osobní péče. Studie odhalila, že stimulující prostředí pomáhá zvyšovat spletitost mozku.

Pro více informací o způsobech, jak si udržet zdravý mozek, navštivte online databázi s výzkumy o zdraví mozku na GreenMedInfo.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: theepochtimes.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Sayer Ji