Sobota , 1 dubna 2023

Jak se sebou nenechat manipulovat médií, farmaceutickým průmyslem a covido fašisty

Martin Kirschner.

Nepouštějte si strach do své mysli z televize, i když se vláda a farmaceutické firmy snaží, aby vám jej do mysli zaseli (Public Domain)

Nedávno jsem četl knihu s názvem „Velký Experiment“ od Wendy Kennedy. Ačkoliv kniha byla napsána roku 2013, tak je neuvěřitelné, jakým způsobem popisuje současné události. Pohrávám si s myšlenkou, že tato kniha byla napsána proto, aby pomohla lidem se v dnešní době vypořádat a vymanit se z manipulace médií, farmaceutického průmyslu a covido fašismu.

Následující citát je ze strany 142 této knihy. Sami posuďte, jak to sedí na dnešní dobu.

Citát z knihy:

„V současné době existuje na vaši planetě velké množství manipulace, protože odráží stav masového vědomí. Většina z vás totiž nechce převzít osobní odpovědnost. Přebrat odpovědnost za všechny stránky svého života je náročné dokonce i pro ty, kdo se již probudili. Lze říct, že teorii máte v malíčku, ale praxe zatím pokulhavá.

Co se týče manipulace, chtěli bychom mluvit o některých věcech.

Začněme s tím, že si vezmete zpátky svoji moc a sílu a přeberete za sebe odpovědnost. Nezapomeňte, že svoji realitu vytváříte podle toho, jaké máte vibrace. Prostě vnější realitu nezměníte tím, že uspořádáte vnější svět jinak. Skutečná změna přichází pouze se změnou vaši vibrace. Na ni se naladí i vnější realita a změní se. Jediný člověk, kterého můžete opravdu změnit, jste vy sami. Nikoho jiného změnit nemůžete. Nejúčinnějším způsobem, jak způsobíte změnu navenek, je stát se živým příkladem.

Působí to i v masovém měřítku. Jakmile uložíte do holografických záznamů svůj „návod na změnu“ sdělí se i kolektivnímu vědomí. Čím víc jednotlivců změní své vibrace, tím více (exponenciálně) vzroste síla signálu a tyto informace budou mnohem dostupnější i pro ostatní. A pak nastanou změny rovněž v globálním měřítku. Takže najde-li se dostatečný počet těch, kdo budou naladění na novou frekvenci, ve vnější realitě začne požadovat stále více lidí věci, které posilují zdraví a přispívají k duševní a tělesné pohodě.

Osobní zdraví a duševní pohoda jsou pro vás přístupné zde a nyní, pokud to vy sami dovolíte. Vaše staré přesvědčení typu, že „vyléčení nějaký čas trvá“ se vám odrazí v realitě. „Zázraky“ se začnou dít, pokud se na ně naladíte. Tělo se přizpůsobí nové rezonanci, neboť zrcadlí váš energetický stav.

Také vás chceme povzbudit, abyste si uvědomili, že jste těmi, kterými se chcete stát. Tedy pokud si myslíte, že Gaia (Země) ztratila rovnováhu a potřebuje opravu, pak taková navždy zůstane. Totéž platí i pro vás a vaše těla. Proto vám doporučujeme, abyste vnímali Gaiu i svá těla v zářivém zdraví a pohodě a naladili se na tuto verzi reality.

Tím se dostáváme ke druhému bodu týkajícímu se manipulace a velkých koncernů. Jak se cítíte, když slyšíte, vidíte nebo čtete ve zprávách, co se děje na kolektivní úrovní? Máte strach, jste naštvaní nebo nespokojení? Jaké omezující myšlenky vás přitom napadají? Možná tyhle: farmaceutický průmysl nás všechny zabije! Životní prostředí je otrávené! Jsem ohrožen! Není to pro mne bezpečné! Všimněte si co cítíte na fyzické, emoční a mentální úrovni. Masové vědomí je báječným zrcadle, v němž můžete poznat, které programy ještě potřebujete integrovat. To co vás ovlivňuje na úrovni kolektivního vědomí, se s jistotou odehrává i ve vašem osobním životě s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky. Na povrchu se tato záležitost sice může jevit odlišně, ale pokud si uvědomíte její vibraci, zjistíte, že je identická. Máte-li například strach z rakoviny, nosíte v sobě přesvědčení: „Nejsem v bezpečí“ V jaké jiné oblasti života se vyskytuje toto přesvědčení? Jak to kupříkladu vypadá s vašimi milostnými vztahy nebo s přátelstvími? Sdílíte se v nich otevřeně, nebo se raději jasně a jednoznačně nevyjadřujete, neboť se necítíte dost bezpečně?

Posledním bodem, který bychom chtěli nastínit, je tento: vůbec nejste odsouzeni k tomu, abyste zažívali určitou verzi reality pouze proto, že se kolektivní vědomí nechce probudit. Pamatujte, že se můžete sladit s kteroukoliv verzí přítomného okamžiku včetně toho, v němž je planeta Země čistá a neposkvrněná a její obyvatelé si užívají bujného zdraví. Pokud nežijete v této verzi reality pak je to jen proto, že jste si zvolili jinou verzi. Verze reality, v níž se nyní nacházíte, je právě ta, která vám v dané chvíli slouží nejlépe a které můžete také vy nejlépe posloužit. Možná vás stále ještě rozčiluje manipulace. Manipulace mas vám v tomto případě poskytuje báječné zrcadlo, abyste vše zpracovali. Ale je také možné, že už s touto starou frekvencí nerezonujete jste živoucím příkladem pro jiné. Vaším největším přínosem pro ostatní pak je, že budete vysílat své světlo a udržovat tuto frekvenci pro ostatní, kteří ji musí teprve objevit.

Konec citace

Závěr

Každý člověk má energii a tu vyzařuje do svého okolí. Lidé s mocnou energií dokáží zasáhnout rozsáhlejší oblast, než lidé, kteří mají energie méně. Každá energie v sobě nese informaci a tato informace dokáže měnit realitu.

Pokud by většina lidí vyzařovala energii svobody, tak by například všichni sundali roušky a žili život ve svobodě. Částečně se nám to podařilo, protože většina lidí sundala roušky venku, i když je podle nařízení vlády měli nosit. V tomto ohledu jsem velmi optimistický.

Vše je pouze o mentálních bariérách, které jsme si my lidstvo, skrze morfogenetická pole nechali manipulací implantovat. Pokud se většina z nás rozhodne, že se nic nestane, když sundáme roušky i v budovách a budeme se pohybovat svobodně a bezpodmínečně, tak vyšleme energii, která zlomí kletbu a lidé budou opět svobodní.

Schváleně jsem v citátu zvýraznil věty: „Skutečná změna přichází pouze se změnou vaši vibrace. Na ni se naladí i vnější realita a změní se.“ Ke zvýšení vibrací se člověk musí kultivovat a k tomu slouží kultivační metody. Já například praktikuji kultivační metodu Falun Gong. Někdo třeba dělá rád Jógu.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.