Středa , 31 května 2023

Jak Vatikán kontroluje celý svět s cílem vytvořit NWO

Autor: Martin Kirschner.

Vatikánský náboženský systém navazuje na Babylonský náboženský systém, který byl praktikován ve Staré Babylonii. Na to také navazuje babylonský finanční systém, který dnes zotročuje lidstvo. Tento systém je satanský i když se tváří v roušce beránčím. Po celá staletí, tento systém zotročoval lidi fyzicky, duchovně a mentálně. Kvůli tomu se najde málokdo, kdo by se mu vzepřel. Většina lidí jsou jenom poslušné ovečky. Více o tom píši v jiném článku.

V tomto článku bych chtěl citovat z knihy „Můj otec byl MIB“ od Jana van Helsinga. Citát je ze strany 139:

Citát z knihy:

„Vládci tohoto světa musí následovat papeže, protože většina peněz se nachází v Římě a peníze představují moc. Tvrdošíjně se však udržuje všeobecné přesvědčení, že většina peněz je v židovských rukou. Kdo pak asi tyto zvěsti rozšiřuje? Vatikán stále říká, že je neustále na mizině, ve skutečnosti však vlastní mnoho triliónů dolarů. Vatikán je stát sám pro sebe, je to stát jehož občanství člověk nabývá okamžikem, pokropení svěcenou vodou a tedy křtem. Takový lidé se pak stávají v první řadě poddanými Vatikánu a teprve až pak občany státu, v němž se narodili a kde žijí.

Prorocky a historicky vzato je našim nepřítelem „děvka babylonská“. Satan využívá Vatikán k tomu, aby nás zničil. Jen málo lidí uvěří tomu, že je Řím propojený s ilumináty, svobodnými zednáři, ateisty a členy Lions clubu (= Lions Club international, mezinárodní humanitární organizace založená v roce 1917; sama se označuje jako spolek podporující zásady dobrého vládního systému a řádného občanského chování). Řím kontroluje banky i světovou ekonomiku. Média mu slouží k manipulaci celého lidstva. Konečným cílem má být jediná světová církev a jedna světovláda.“

Konec citátu.

Kniha byla napsaná v roce 2017. Čili ještě před pandemii koronaviru. Dnes se jasně ukazuje, jak MSM jedou podle plánu a říkají naprosto stejné věci podle scénáře. Více než kdy jindy se ukazuje, jak nám vlády a média lžou, což je v této knize popsáno.

Církev, která upalovala kacíře a čarodějnice ( dalo by se také nazvat; lidi s jinými názory a vědomé lidi), tak dnes pořádá hon na neočkované. Historie se opakuje. Akorát metody jsou sofistikovatelnější a pro tupé stádo ovcí nepostřehnutelné.

Klíčem, jak se z tohoto otroctví dostat, je nalézt boha sám v sobě a nehledat jej v nějakých institucích, protože tohle je past na lidi, stejně jako šíření strachu z pekla, boha a bezpodminéčná poslušnost ovcí, jak své členy tato církev doslovně nazývá. Aby člověk dosáhl takové úrovně vědomí, tak se musí kultivovat.

Já třeba praktikuji kultivační metodu Falun Gong, tak možná, že i vám tato kultivační metoda pomůže v životě najit klid, rovnováhu a vymanit se z pout duchovního otroctví. Bohužel systém jde i proti těmto lidem, zvlášť v Číne, kde jsou tito praktikující zavíraní do vězení, mučení, zabíjení a jsou jim odebirány orgány. Proto je potřeba říct „vládám“, že si nenecháme vzít naši svobodu a podle toho jednat, abychom nedopadli jako praktikující Falun Gongu v Číně

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.