Neděle , 26 března 2023

Komunismus se zpátky vrací do západních zemí

Komunismus se zpátky vrací do západních zemí
Dříve lidé měli červené knížky, aby prokázali, že jsou plnohodnotnými členy společnosti. Dnes k tomuto účelu slouží Covid pasy.

Umělá pandemie Covidu-19 a nyní opičích neštovic slouží k tomu, aby si lidé zvykly na přicházející komunismus, kterému se dnes říká Great Reset. Politici nemůžou před veřejnost přijít a říct ji, že zde chtějí opět zavést komunistickou diktaturu, protože to už tu jednou bylo, lidé se poučili a razantně to odmítly.

Proto se přízrak komunismu snaží plíživě infiltrovat do naší společnosti pod záminkou epidemie. To je zvlášť nebezpečné, protože málokdo to umí prohlédnout a najít si historické souvislosti, které vedly k nástupu komunismu v různých zemích.

V tomto článku si tyto historické souvislosti probereme a vy tak pochopíte, že to, čemu se říká „pandemie“, „grean deal“ a jiné levičácké projekty není nic jiného, než nástroj k zavedení komunistické diktatury v západních zemích.

Zpravodajství

Prvním krokem k nastolení diktatury je ovládnout media hlavního proudu a šířit ve společnosti dezinformace. Dezinformovaná veřejnost pak slepě následuje ´vládu´, která chce své obyvatelstvo pomocí této diktatury zotročit:

„15. října 2004 oznámil hongkongský deník Wen Wej-pchao, že čínský satelit spadl při návratu na Zem na dům Chuo Ťi-jüa v okrese Pcheng-laj, v provinciii S´-čchuan, oblasti Ta-jin. Zprávy citovala  vedoucího vládního úřadu Ta-jin, Aj Jü-čchinga, který oznámil: ´Máme potvrzeno, že černý  meteorit je satelit.´ (Aj byl jmenován zástupcem ředitele projektu sledujícího na místě návrat satelitu). Ale když o stejné události informovala agentura Sin-chua, oznámila, že šlo o dvacátý vědecko-technický satelit, který se vrátil do Číny, a neřekla ani slovo o tom, že satelit zničil dům. Toto je typický příklad, jakým způsobem pracují čínská média: řeknou pouze dobrou část zprávy a (v souladu s instrukcemi strany) tu špatnou část zatají.“

Na západě se v hlavních médiích také šíří dezinformace. Dobrým příkladem jsou toho vakcíny, testy a roušky. Řeknou jenom pozitivní část, ale to že existují nějaké védlejší účinky (včetně úmrtí) a jiná zdravotní postižení, tak tyto informace hlavní media na popud ´vlády´ zatajují.

Cenzura

Další opatření , které se snaží komunistická diktatura zavést je cenzura, aby se lidé nedozvěděli pravdu a byli udržování v poslušné nevědomosti:

„Lidé se obvykle učí ze svých chyb a zkušeností. Avšak Čínská komunistická strana cenzurovala media, takže lidé neměli možnost poučit se z politických chyb čínské vlády. Byli ovlivnění a jejich schopnost kriticky myslet se oslabila. Během politických hnutí znala každá generace jen stanovisko vlády a o opozičních myšlenkových proudech nevěděla nic. Proto se nová hnutí hodnotila na základě velmi omezené znalosti historie. Čínská komunistická strana se vždy spoléhala na cenzuru, s jejíž pomocí držela lidi v nevědomosti.“

I dnes je v západních zemích zaváděna cenzura. Alternativní weby jsou vypínany a lidé s vlastními názory jsou perzekuováni.

Rozděl a panuj

Cílem komunismu je vytvářet mezi lidmi třídní boj. Roztříštěná společnost se nedokáže spojit a bojovat proti komunismu. To slouží komunistickým diktaturám k udržení moci:

„Čínská komunistická strana nikdy nepřestala vytvářet konflikty mezi lidmi. Odsoudila velký počet občanů jenom proto, že nesli nálepky ´zpátečníků, antisocialistů, zlých elementů a členů ďábelských kultů´.  Totalitní povaha strany způsobuje konflikty mezi všemi ostatními skupinami a organizacemi. Ve jménu ´udržování společenského řádu a stability´ strana neustále mění nařízení, zákony a omezení a pronásleduje jako zpátečníky všechny, kteří s její vládou nesouhlasí.“

Levicové organizace jako je LGBT, BLM, Antifa a jiné slouží k tomu, aby vyvolávali ve společnosti konflikty a rozdělovali společnost. Neočkovaní proti očkovaným, proruští proti proti ruským. To vše má za cíl rozdělit společnost a nastolit diktaturu. Vzpomínáte si, jak ´vláda´ neustále měnila nařízení související s Covidem? Komunismus tuto taktiku k ovládaní lidí využívá již desetiletí.

Zabavování majetku

Po cenzuře obvykle přichází zabavovaní majetku, což je nástrojem moci komunistického režimu k ovládaní lidí:

„Kapitalisté mohli prosperovat, pokud ´šli s dobou´, v opačném případě museli zemřít. Když se vzdali svého majetku ve prospěch státu a podporovali stranu, byli považováni jen za druhořadý problém. Ale jakmile nesouhlasili s postupem strany nebo si stěžovali, byli označeni za reakcionáře a stali se terčem drakonického diktátorství. Po těchto reformách následovala vláda teroru, během níž se všichni kapitalisté a obchodníci vzdali svého majetku. Mnozí z nich nedokázali snést ponižovaní, kterému museli čelit, a spáchali sebevraždu skokem z výškové budovy. Tak během několika let komunistická strana zlikvidovala v Číně soukromé vlastnictví.“

Lidé jsou dnes ožebračováni skrze vládní nařízení, kdy si musí platit testy, kupovat roušky a jiné nesmysly. Když jsou neposlušní a něco nedodrží tak musí platit pokuty. Novodobý problém je inflace a uměle vytvořený nedostatek zboží a potravin. Ba co víc, v Nizozemsku jsou po vzoru pravé diktatury zabavovány farmy 30% zemědělcům a ostatní zemědělci musí o 30% zredukovat stádo svého dobytka.

Vše má za cíl v rámci Great Resetu zabavit majetky lidí. Great Reset je akorát jiný název pro komunistickou agendu, jinak nazývaný přízrak komunismu, nebo zlý duch komunismu.

Pokuty

Jako nástroj zabavovaní majetku (a toho, když se lidé nechtějí nechat zotročit) slouží pokuty. Dobře to můžeme vidět na příkladu praktikujících Falun Gongu v Číně, kterým byly udělovány nesmyslné pokuty za to, že si chodili do parku zacvičit tuto chi-kungovou metodu, nebo jen o ní promluvili. Za slovo ´praktikující Falun Gong´ si dosaďte ´neočkovaní, neposlušní´ a máte jasno:

„Celý státní aparát Čínské komunistické strany se zapojil do politiky ´ruinovaní učedníků Falun Gongu po finanční stránce´. Během více než pěti let pronásledování byly stovky tisíc praktikujících Falun Gongu pokutovány částkami od tisíce po desítky tisíc jüanů ve snaze způsobit jim těžké finanční ztráty. Místní státní správa, policejní stanice a oddělení Veřejné bezpečnosti uvalovaly na praktikující tyto pokuty svévolně a bez jakéhokoliv oprávnění. Ti, kteří je byli nuceni zaplatit, nedostali na vydané prostředky  žádná potvrzení ani jim nebylo vysvětleno, jaké zákony údajně porušili, o řádném soudním procesu ani nemluvě.“

V době korona pandemie byli lidem udělovány pokuty, za nedodržování vládních´ opatření. Lidé, kteří neznali svá práva a jak se říká: ´neměli prořízlou hubu´, tak často tyto pokuty zaplatily. Co na tom, že všechna nařízení byla soudem označena za protiprávní stejně jako v komunistické Číně.

Exekuce

„Dalším způsobem pronásledování jsou vloupání do domovů praktikujících a jejich následná plenění. Ti, kteří zůstávají pevní ve své víře, musí čelit neoprávněným prohlídkám a policie plení jejich obydlí zabavuje jim bez jakéhokoli oprávnění peníze a jiné cennosti. Na venkově zabírají úřady praktikujícím potraviny a uskladněné obilí. Žádné ze zabavených věcí nebyly zdokumentovány ani za ně v náhradu nebylo vydáno žádné potvrzení. Ti, kteří majetek ´úředně zabavovali´, si ho obvykle nechali pro sebe.“

Benjamin Bulford mluvčí bílého draka o tom říká: „Již se objevují známky toho, že Čína je zevnitř rozežírána babylonským systémem dluhového otroctví, který ChM používá k ovládání společností.“

V západní společnosti tuto funkci plní exekutorská mafie. Pokud nezaplatíte pokutu, povinné zdravotní pojištění, nebo třeba daň z nemovitosti, tak se automaticky stáváte dlužníkem systému a je vám vše zabaveno. Z banálního dluhu několika stovek korun začnete dlužit kvůli exekutorským poplatkům a maržím i miliony korun.

Opět zabavování majetku

„Mnoho praktikujících bylo propuštěno ze zaměstnání. Na venkově je praktikujícím Falun Gongu vyhrožováno konfiskací pozemků. ČKS přitom nebere ohled ani na praktikující v důchodovém věku. Vláda jim zastavuje vyplácení důchodů a vystěhovává je z jejich domovů. Některým praktikujícím Falun Gongu, kteří podnikali, byl zabaven majetek a jejich bankovní účty byly zmrazeny.“

Tady je více podobností, až z toho mrazí. Kdo byl během pandemie vyhazován z práce? Chvilka napětí … No přece neočkovaní. Komu jsou zabavovány majetky, farmy a usedlosti? No přece Nizozemským farmářům a toto se již přesouvá do další Evropských zemích. Komu a kde byly zmrazeny bankovní účty? No přece v ´demokratické´ Kanadě kamioňákům a lidem, kteří je podporovali.

Vyhazov z práce

„ČKS zapojila do svých trestných činů také společnost v okolí praktikujících. Vydala nařízení, že jestli budou praktikující Falun Gongu objeveni v jakékoli pracovní jednotce nebo ve státním podniku, vedoucí a zaměstnanci těchto podniků nedostanou prémie a nebudou povýšeni. Takto se ČKS snaží ve společnosti podnítit nenávist proti praktikujícím Falun Gongu. Členové jejich rodin a příbuzní čelí výhružkám propuštění z práce, vyloučení děti ze škol a vystěhování z bydliště. Všechna tato opatření slouží stejnému účelu: odříznout praktikující od jakéhokoliv možného zdroje příjmu, a tak je přinutit, aby se vzdali své víry.“

Opět neskutečná podobnost. Neočkovaní byli vyhazovaní z práce, protože si nechtěli vzít ´tečku´. Jejich zaměstnavatelům bylo vyhrožováno, nebo byli finančně motivováni, aby nezaměstnávali neočkované. Podnikatelé kvůli lockdownům bankrotovali a zavírali svá živobytí. Cílem bylo odříznout lidi od jakéhokoliv možného zdroje příjmu, a tak je přinutit, aby se nechali v rámci depopulace ZATEČKOVAT.“

Závěr

V tomto článku jsem v úvodu každého tématu citoval z knihy „Děvět komentářů ke komunistické straně“. Doporučuji vám tuto knihu přečíst, protože díky ní získáte konceptuální přehled toho, co se dnes v Západních zemích děje a kam jako společnost směřujeme.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.