Úterý , 30 května 2023

Ti lidé, kteří jsou u moci, mají strach, že kdyby lidstvo zjistilo pravdu, ztratili by všechno, říká Lily

Setkaní globalistických lídrů G20

Historie světa je jiná, než je nám prezentováno. Pokud by lidé znali svůj skutečný původ a znali technologie, které před námi mocní tohoto světa tají, tak by tato vládnoucí elita ztratila nad lidmi moc. Proto z jejich úhlu pohledu je potřeba lidi držet ve strachu, protože sami mají strach, že o svoji moc přijdou.

Nedávno jsem četl knihu Aloha od autorky jménem Jana Mosely. V této knize autorka popisuje zážitek s ezoterickou ženou jménem Lili s kterou se setkala na Havajském ostrově Maui, kdy tato žena čerpala energii ze slunce. Kromě toho, že Lili autorce prozradila, že jako bretariánka téměř vůbec nejí, tak přišla také debata na otázky týkající se mocných lidí a pravdy, kterou se snaží ze strachu před námi ukrývat. Uvedu citát ze strany 67, kde Jana Mosely s touto duchovní ženou, vede rozhovor:

Citát z knihy

„Náboženství je vlastně ideologie, která utváří určitý druh člověka, který bude naprogramován vždy jednat a myslet určitým způsobem, tak jak kněží daného náboženství chtějí. Tím bude zaručeno, že jednotliví lidé nebudou myslet sami za sebe a že odevzdají moc, kterou sami mají, vůdci náboženství. A čím více lidí do náboženství vůdce naverbuje, tím větší moc má. Veškerá energie, kterou by jednotliví lidé využili na vytváření svých vlastních světů, je poslána vůdci, který ji pak využívá pro své vlastní účely a který lidem říká, jak mají žít a nežít, co je dobré a co špatné chování. Ale ve skutečnosti neexistuje špatné chování, všechno je jenom zkušenost a každou novou zkušeností se rozšiřuje vědomí člověka.

Kněží z Egypta už od počátku učili lidi, že pravý božský život člověka není tady na Zemi, ale někde v jiné dimenzi. Tím způsobili, že lidé zanedbávali svůj život na Zemi.

To nejsou národnosti, které jsou neustále ve válce, ale rozdílné ideologie, které slouží jistému účelu a, a tím je rozdělit lidi tak, aby nikdy nezjistili, že jsou vlastně všichni ze stejného Zdroje. Všichni jsme si rovni. Všichni pocházíme ze stejného Zdroje a vesmírné zákony platí pro všechny lidi stejně.

Chtěla bych se ještě vrátit k Egyptu. Vždycky mě Egypt moc zajímal. Víte něco o tom, proč a jak byly postaveny pyramidy?

První Egypťané s čistým srdcem a myslí věděli, jak ovlivnit molekulární strukturu objektů, aby mohli změnit tvar a dimenzionální stabilitu tak, že daný objekt byl jakoby mezi dimenzemi, takže neměl žádnou váhu a to usnadnilo transport a manipulaci. Pyramidy byly postaveny pro absorbování, ukládání a přemísťování energie. Někteří tuto uchovanou energii mohli využít ke komunikaci s jinými bytostmi v různých částech vesmíru.

Proč jsem o tom nikde neslyšela nebo nečetla? Copak vy jste jediný, kdo to všechno ví?

Samozřejmě, že nejsem jediný. Ale podobné informace jsou velmi potlačovány, takže nejsou přístupné široké veřejnosti. Ti lidé, kteří jsou u moci, mají strach, že kdyby lidstvo zjistilo pravdu, ztratili by všechno. Je vůbec nezajímá rozvoj a hlubší porozumění lidské rasy. Jediné, co je zajímá, je, že nyní mají moc nad myšlením lidí, mohou ho ovládat hlavně šířením strachu. To jim dává moc. Tito mocní lidé mají přístup k technologiím, které by pomohly chudým na celém světě, nikdo by nemusel mít už nikdy hlad.

Tak ráda bych se chtěla naučit meditovat jako vy. Chtěl bych mít neomezený přístup ke všemu, co mě zajímá. Jak dlouho se věnujete meditacím?

Už skoro dvacet let. Když člověk začíná, je těžké prostě vypnout a vůbec na nic nemyslet. Nejlepší je při meditaci soustředit na nějaký statický  zvuk nebo na vlastní dech. Samozřejmě nejlepší je meditovat venku v přírodě a soustředit se na šum řeky, klesů nebo zvuky hmyzu. Tohle všechno vám odvede pozornost od přemýšlení. Stačí meditovat patnáct minut denně, a pokud se vám podaří během těchto patnácti minut vypnout alespoň na patnáct sekund, prospěje to nejen vaší mysli, ale také tělu.

Jak může meditace prospět tělu?

Když se člověk úplně odevzdá, nemyslí na žádné problémy a nic neřeší, umožní, aby vesmírná síla mohla proudit jeho tělem. Když tělo této síly neodporuje, všechny bloky jsou odstraněny a tělo se samo uzdraví. Všechny nemoci jsou léčitelné.

Mě osobně nikdy nezajímala věda a vědecké výzkumy. Vědci stále přichází s novými výsledky průzkumů, snaží se všechno rozebrat a analyzovat, a přitom se na věc dívají z jejich velmi úzkého pohledu a nechápou širší perspektivu.

Například když jsme se ve škole učili o tom, že člověk se vyvinul z opice, říkala jsem si: Pokud jsme se vyvinuli z opice, jak to, že opice stále existují? A jak mohou vědět, kolik let ta evoluce trvala? Všechno jsou to domněnky několika mála lidí a my se to teď ve škole musíme učit, protože to někdo považuje za pravdu.

To samé o Egyptu. Učili jsme se, že pyramidy jsou hrobky faraonů a že byly postaveny otroky, a teď se dovídám, že pravda je úplně jiná.

Člověk je ve školách zahlcen informacemi, které nejsou ani pravdivé. Celá pravda o lidstvu je uložená ve vesmíru. Pokud se člověk naučí meditovat a spoléhat na svoji intuici, může najít řešení ke každému problému a odpověď na každou otázku. Tak moc je meditování důležité!“

Konec citace.

Závěr

Mocní se dnes snaží ze zoufalství udržet svou moc tím, že udržují lidí v permanentním strachu. Sami mají strach, že se jim jejich impérium nadvlády zhroutí. Paradoxně čím více přitvrzují, tím více se lidé probouzejí. Nakonec se systém zhroutí sám do sebe a lidé vytvoří svou vlastní paralelní společnost.

Jak dlouho to však bude trvat záleží na lidstvu, jak dlouho si zvolí cestu nevědomosti. Lili řekla, že meditace jí pomáhá rozvíjet intuici a nalézat odpovědi na životní otázky. Proto bych vám i já rád doporučil meditovat alespoň těch 15 minut denně. Vyšší ligou meditace, je pak praktikování chi-kungové metody Falun Gong, kterou já sám osobně praktikuji.

V současné době chystám sérii článků o skutečné historii lidstva. Ti co se tyto informace dozvědí, neuvěří svým očím, do jaké míry bylo lidstvo podvedeno, co vše je před námi skrýváno a v jakém omezení je lidstvo po celá tisíciletí uměle drženo. Přihlaste se k odběrům novinek, aby vám tyto informace neunikly.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.