Energetická krize jako součást Great Resetu

Foto: Klaus Schwab a jeho kniha 4. průmyslová revoluce

Jak vyplívá z knihy Klause Schwaba 4. průmyslová revoluce, tak součástí Great Resetu je také změna ve výrobě energie. K tomu slouží uměle vyvolaná energetická krize. Pravda je mnohem děsivější, než si lidská mysl dokáže představit.

Klaus Schwab ve své knize často mluví v jinotajích a hádankách. Kniha má podle mě spoustu podprahových dat, které můžou rozlousknout snad jenom zasvěcení. Nicméně čím déle jeho knihu čtete, tím zrůdnější pravda se vám otevírá a vy zjišťujete co je skutečně Great Reset.

„První průmyslová revoluce používala vodní a parní energii k mechanizaci výroby. Druhá používala elektrickou energii k vytvoření hromadné výroby. Třetí používala elektroniku a informační technologie k automatizaci výroby. Nyní čtvrtá průmyslová revoluce staví na třetí, digitální revoluci, která probíhá od poloviny minulého století. Je charakterizována fúzí technologií, která stírá hranice mezi fyzickou, digitální a biologickou sférou.“ , citace z knihy Great Reset.

Schwab pojednává o obdobích různých průmyslových revolucí. Každá tato revoluce měla specifický způsob získávání energie, jak popisuje. Čtvrtá průmyslová revoluce „stírá hranici mezi fyzickou, digitální a biologickou sférou“. To znamená, že nově se energie má čerpat přímo z lidí na dálku!

Bezdrátový přenos energie potlačí energetické krize
Foto: Nikola Tesla a jeho věže, které plánoval rozmístit po celém světě pro celosvětový bezdrátový přenos elektřiny

Jak víme, tak Nikola Tesla vyvinul generátory, které byly schopny zasílat elektrickou energii bez drátu elektrického napětí, čili vzduchem. Podobným způsobem má být elektrická energie čerpána z lidí a přenášená vzduchem. To je také důvod proč nám z „chemitrails“ jsou do vzduchu přidávany vodící prvky jako bárium a hliník, které mají vysokou elektrickou i tepelnou vodivost. K tomu sloučí také vakcíny, které tyto prvky obsahují mimo jiné i nanočástice pro příjem a výdej signálu. Kvůli tomu jsou lidé po vakcínách často bez energie a snížené schopnosti sportu a aktivního pohybu.

Ve filmu Matrix bylo v prvním díle znázorněno, jak jsou lidé pěstováni a chováni na výrobu elektrické energie. Už nás na to dopředu připravovali, tak jak to u Hollywoodských scifi filmů bývá:

Že to je možné potvrdila i současná věda.

Na mezinárodním festivalu Body Sensor Networks konaném v roce 2006 vyvinuli minigenerátor Thermo Life, který přeměňuje lidské teplo na elektrickou energii a dokáže ji i převádět vzduchem pro nabíjení bezdrátových senzorů budov! To bylo v roce 2006, tak si představte, kde technologie musí být dnes.

Inženýři Delnavaz a Voix v časopise Smart Materials and Structures v roce 2014 popsali svůj výzkum získávání elektrické energie z lidského těla pomocí tepla a pohybu. Zaměřili se primárně na hlavu, ale zjistili, že elektrická energie se dá také získávat přes údery srdce a tok krevního řečistě.

Cituji dál z knihy Klause Schwaba:

„Možnosti miliard lidí připojených pomocí mobilních zařízení s bezprecedentním výpočetním výkonem, úložnou kapacitou a přístupem ke znalostem jsou neomezené. A tyto možnosti budou znásobeny novými technologickými průlomy v oborech, jako je umělá inteligence, robotika, internet věcí, autonomní vozidla, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, věda o materiálech, ukládání energie a kvantové výpočty.“

To přesně potvrzuje to co říkám. Lidé budou uvěznění v digitálním světě. Celý náš svět bude digitalizován, robotizován a řízen umělou inteligencí. Lidé budou generátory elektrické energie, kteří tento svět budou zásobovat energii. Některé státy již nyní přecházejí na 100 % ekologické zdroje energie tak, jako se to již děje například ve Velké Britanii do roku 2035. Mezi ekologickou energii se však také počítá ta získávána z lidského těla.

Další citace se týká sociální nerovnosti a napětí:

„Zároveň, jak zdůraznili ekonomové Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, revoluce by mohla přinést větší nerovnost, zejména pokud jde o její potenciál narušit trhy práce. Jelikož automatizace nahrazuje práci v celé ekonomice, čistý přesun pracovníků stroji může prohloubit propast mezi návratností kapitálu a návratem práce. Na druhou stranu je také možné, že vytlačení pracovníků technologiemi v souhrnu povede k čistému nárůstu bezpečných a obohacujících pracovních míst.

V tuto chvíli nemůžeme předvídat, který scénář se pravděpodobně objeví, a historie naznačuje, že výsledkem bude pravděpodobně nějaká kombinace obou. Jsem však přesvědčen o jedné věci – že v budoucnu bude kritickým faktorem výroba více než kapitál. To povede k tomu, že se trh práce bude stále více segregovat na segmenty „nízká kvalifikace/nízká mzda“ a „vysoce kvalifikovaná/vysoká mzda“, což následně povede ke zvýšení sociálního napětí.“

V knize často říká, jak nádherná budoucnost nás čeká, ale zároveň dodává, že neví co se vlastně může stát, protože to může mít také opačný efekt. A to si říkají „elity“, které řídí tento svět. Oni moc dobře vědí, že lidé budou proti tomu protestovat a budou nepokoje, tak jako to můžeme vidět dnes, což je pouhou předvěstí toho co všechno může přijít.

Dopad na vládu

"Vzhledem k tomu, že se fyzický, digitální a biologický svět i nadále sbližují, nové technologie a platformy umožní občanům stále více spolupracovat s vládami, vyjadřovat své názory, koordinovat své úsilí a dokonce obcházet dohled veřejných orgánů. Vlády zároveň získají nové technologické pravomoci ke zvýšení své kontroly nad obyvatelstvem, založené na všudypřítomných sledovacích systémech a schopnosti ovládat digitální infrastrukturu. Celkově však budou vlády stále více čelit tlaku na změnu svého současného přístupu k veřejné angažovanosti a tvorbě politik, protože jejich ústřední role v provádění politiky se snižuje v důsledku nových zdrojů konkurence a přerozdělování a decentralizace moci, kterou nové technologie umožňují." ,dodává Klas Schwab

Všechny tyto jejich inovace mají sloužit ke sledování a kontrole lidí. Zároveň říká, že tyto technologie dávají lidem i určitý stupeň svobody a decentralizace. Jeho obava z názorů lidí, toho že budou obcházet dohled veřejných orgánů je tedy zřejmá. Pravděpodobně poukazuje na decentralizované aplikace, weby, sociální sítě a finance (kryptoměny), kdy by lidé mohli obcházet dozor digitalního koncentráku, který staví na absolutní kontrole stejně jako má Čína. V některých státech USA, ale i jinde na světě je dokonce zakázáno pěstovat si vlastní potraviny, nebo mít vlastní elektrárnu (vodní, solární atd.) pod hrozbou pokut. S nástupem Great Resetu se má tato kontrola a dozor ještě více umocnit.

"Jejich přežití (vlád) nakonec určí schopnost vládních systémů a veřejných orgánů přizpůsobit se. Pokud se prokážou, že jsou schopny přijmout svět převratných změn a podrobit své struktury úrovni transparentnosti a efektivity, která jim umožní udržet si konkurenční výhodu, vydrží. Pokud se nemohou vyvíjet, budou čelit stále větším problémům."

Rozumíme. Zaveďte co největší dohled, buzerace a byrokracii, ať se vám s nástupem nových technologií lidé neutrhnou z řetězu a aby je nepoužili proti vám stejně, jako to dnes můžeme vidět u internetu kde se poměrně svobodně šíří informace i když se je snaží tito dozorci cenzurovat. Opět je zde zdůrazněna obava, že pokud se vlády těmto novým technologiím nepřizpůsobí, tak by mohly ztratit svou moc.

Válka

O budoucích válkách Klas Schwab ve své knize říká:

„Čtvrtá průmyslová revoluce také hluboce ovlivní povahu národní a mezinárodní bezpečnosti a ovlivní jak pravděpodobnost, tak povahu konfliktu. Historie válčení a mezinárodní bezpečnosti je historií technologických inovací a dnešek není výjimkou. Moderní konflikty, zahrnující státy, mají stále více „hybridní“ povahu a kombinují tradiční techniky bojiště s prvky dříve spojovanými s nestátními aktéry. Rozdíl mezi válkou a mírem, bojovníkem a nebojovníkem a dokonce násilím a nenásilím (myslím kybernetická válka) se nepříjemně stírá.

Jak tento proces probíhá a nové technologie, jako jsou autonomní nebo biologické zbraně, se stávají snadněji použitelnými, jednotlivci a malé skupiny se budou stále více vés sváry se státy, aby byly schopné způsobit masové škody. Tato nová zranitelnost povede k novým obavám. Pokrok v technologii však zároveň vytvoří potenciál ke snížení rozsahu nebo dopadu násilí, například prostřednictvím vývoje nových způsobů ochrany nebo větší přesnosti při zaměřování.“

Takže plánují pro nás i války a to jak budou probíhat. Nechybí ani biologické zbraně. Elity jsou známé tím, že se neustále bojí toho, že příjdou o moc. Když nic neudělají, tak se bojí, že příjdou o moc a když něco udělají tak se opět bojí, že příjdou o moc. Klas Schwab zcela oprávněně předpovídá, že se lidé budou proti tomuto NWO bouřít a to přímo proti svým vládám. V této citaci naznačuje, jakými způsoby můžou státy tyto vzpoury potlačovat „nové způsoby ochrany“ a „větší přesnosti zaměřovaní“. Z knihy vyplívá, že nás v podstatě budou na dálku umravňovat.

Dopad na lidi

Dále v knize pojednává o dopadech na životy lidí:

„Čtvrtá průmyslová revoluce konečně změní nejen to, co děláme, ale také to, kým jsme. Ovlivní naši identitu a všechny problémy s ní spojené: náš pocit soukromí, naše představy o vlastnictví, naše spotřební vzorce, čas, který věnujeme práci a volnému času a jak rozvíjíme svou kariéru, kultivujeme své dovednosti, setkáváme se s lidmi a staráme se o sebe a pěstujeme vztahy. Již nyní mění naše zdraví a vede ke „kvantifikovanému“ já, a dříve, než si myslíme, může vést k lidské augmentaci. Seznam je nekonečný, protože je vázán pouze naší představivostí.“

Převrácení našeho života vzhůru nohama v oblasti naši „identity, soukromí, vlastnictví, spotřeby, práce, volného času, kariéry, dovedností, péči o sebe a vztahy a neposlední řadě také měnící naše zdraví ke kvalifikovánému já.“ Spotřeba bude určována CBDC kdy vám vláda bude určovat za co a v jaké míře můžete utrácet. Kdo to poruší bude čelit pokutám a sankcím. Vlastnictví a soukromí žádné. Ke kvalifikovanému já budete dotlačení injekcemi s ohledem na vaše zdraví. Augmentace znamená zavedení implantátu do vašich těl.

Dále v knize říká:

„Jsem velkým nadšencem a prvním osvojitelem technologie, ale někdy si říkám, zda by neúprosná integrace technologie do našich životů mohla snížit některé z našich základních lidských schopností, jako je soucit a spolupráce. Náš vztah k našim chytrým telefonům je toho příkladem. Neustálé spojení nás může připravit o jednu z nejdůležitějších životních výhod: čas zastavit se, přemýšlet a zapojit se do smysluplné konverzace.

Jednou z největších individuálních výzev, které nové informační technologie představují, je soukromí. Instinktivně chápeme, proč je to tak nezbytné, přesto je sledování a sdílení informací o nás klíčovou součástí nové konektivity. Debaty o zásadních otázkách, jako je dopad ztráty kontroly nad našimi daty na náš vnitřní život, se v následujících letech jen zintenzivní. Podobně revoluce v biotechnologiích a umělé inteligenci, které nově definují, co to znamená být člověkem tím, že posouvají současné prahy délky života, zdraví, poznání a schopností, nás přinutí předefinovat naše morální a etické hranice.“

„Předefinovat morální a etické hranice“. Globalisté vám tedy budou říkat co je etika a co morálka. Pokud budete mít jiný názor, tak budete terorista a společenský nepřítel. Schwab vyjadřuje „obavy“ s nástupem nových technologií ze „ztráty soukromí, možností zastavit se, přemýšlet, zapojit se do smysluplné konverzace.“ Ve skutečnosti je to pravý opak toho co plánují s lidmi udělat, když si zároveň protiřečí a dodává „přesto je sledování a sdílení informací o nás klíčovou součástí nové konektivity“. Pro ně jsou lidé pouhým majtkem a nyní i zdrojem energie.

Utváření budoucnosti

„Ani technologie, ani narušení, které s ní přichází, nejsou exogenní silou, nad kterou lidé nemají žádnou kontrolu. Všichni jsme zodpovědní za vedení jejích vývoje při každodenních rozhodnutích jako občané, spotřebitelé a investoři. Měli bychom se tedy chopit příležitosti a moci, kterou máme k utváření čtvrté průmyslové revoluce, a nasměrovat ji k budoucnosti, která odráží naše společné cíle a hodnoty.

Abychom toho dosáhli, musíme vytvořit komplexní a globálně sdílený pohled na to, jak technologie ovlivňují naše životy a přetvářejí naše ekonomické, sociální, kulturní a lidské prostředí. Nikdy nenastal čas většího příslibu nebo období většího potenciálního nebezpečí. Dnešní lidé s rozhodovací pravomocí jsou však příliš často uvězněni v tradičním lineárním myšlení nebo jsou příliš pohlceni četnými krizemi vyžadujícími jejich pozornost, než aby strategicky uvažovali o silách narušení a inovací formujících naši budoucnost.“

Pro Schwaba jsou problémem lidé s rozhodovacími pravomocemi, kteří jsou „často uvězněni v tradičním lineárním myšlení“. Očekávejte ještě větší nárust netradičních LGBT myšlenek a jiných zvráceností. Nejdřív říká, že lidé budou mít nad technologiemi naprostou kontrolu, opět ale zároveň dodává, že můžou představovat „větší potencionální nebezpečí“. Jak jsem říkal v úvodu, tak protimluv v jeho knize je velmi častý a nejspíš záleží na tom, kdo knihu čte a pro koho je určena. Často záleží na úhlu pohledu, ale pokud máte nějakou inteligenci a čtete knihu s pozorností, tak vám neunikne psyhopatické směřování budoucnosti do které nás tito psychopati chtějí zavléct.

Odlidštění jako záchrana energetická krize.
Foto: Odlidštění lidí a udělaní z nich biostroje

Poslední citace z jeho knihy:

„Nakonec vše záleží na lidech a hodnotách. Musíme utvářet budoucnost, která bude fungovat pro nás všechny, tím, že budeme lidi klást na první místo a budeme je posilovat. Ve své nejpesimističtější, odlidštěné podobě může mít čtvrtá průmyslová revoluce skutečně potenciál „robotizovat“ lidstvo, a tak nás připravit o naše srdce a duši. Ale jako doplněk k nejlepším částem lidské povahy – kreativitě, empatii, správcovství – může také pozvednout lidstvo do nového kolektivního a morálního vědomí založeného na sdíleném smyslu pro osud. Je na nás všech, abychom zajistili, že to druhé převládne.“

Jasně lidé jsou na prvním místě. Proto nás chcete robotizovat, odlidštit a připravit o srdce a duši. Opět je zde protimluv. Jak chce u lidí vytvořit „kreativitu, empatii, správcovství“, když je chce „robotizovat“ na neživý stroj a potvrzuje, že tím ztratí srdce a duši? Lidé na prvním místě možná ano, ale jenom jako otroci a zdroj elektrické energie.

Závěr

Klaus Schwab mě osobně příjde jako biorobot ovládaný UI. Jako kdyby někdo do tohoto programu zadal úkol napsat knihu tak, aby byla názorově vyvážená a střebatelná širokou veřejností, ale zároveň v ní bylo zakódovano jasné poselství pro ty, kteří se mají knihou řídít.

Zajímá mě, kdy vlády řeknou svým „očkovaným“ občanům, že jejich těla byla přetvořena na generátory elektrické energie. 

Je možné, že když energetická krize dojde do nesnesitelných rozměrů, tak vlády přijdou se „záchranou“ kdy řeknou, že mají speciální injekci, která vaše tělo přemění na generátor elektrické energie. Následně vlády lidem přislíbí, že tuto energii od vás budou odkupovat. To je odkaz na nepodminěný/pasivní příjem o kterém se také často mluví v rámci Great Resetu.

Pravděpodobnější scénář však vidím v tom, že se vymyslí další virus a lidé budou opět tlačení do „očkování“, aby byl přechod na obnovitelné zdroje energie co nejrychlejší.

V současné době můžeme vidět, jak prakticky celý Západ je v energetické a surovinové krizi. Jediné Rusko má nerostné bohatství na ještě desítky let. Západním elitám došla ropa, plyn a jiné nerostné zdroje energie. Nyní se lidé stávají novým zdrojem, majetkem, který má pohánět jejich ekonomiku.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.